• Home
  • Hướng Nghiệp
  • Tổng giám đốc là gì? Nhiệm vụ và chức năng của tổng giám đốc

Khi nhắc đến tổng giám đốc, chúng ta đều nghĩ rằng đây là một chức danh lãnh đạo tối cao của một doanh nghiệp. Đây sẽ là người “cầm lái” cuối cùng của một công ty. Tuy nhiên, chúng ta đều chưa thực sự hiểu rõ những công việc mà chức danh tổng giám đốc sẽ làm là gì, họ có nhiệm vụ gì ở trong doanh nghiệp. Để làm sáng tỏ điều đó, chúng tôi đã tổng hợp một số thông tin xung quanh chức danh này, để bạn đọc cùng tìm hiểu tại bài viết sau.

​1.Tổng giám đốc là gì?

Khái niệm tổng giám đốc khá thông dụng nhưng chưa nhiều người thực sự hiểu

​Theo định nghĩa cơ bản nhất, tổng giám đốc là chức danh cao nhất của một công ty hoặc doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh hiện nay tất cả đều sẽ được điều hành bởi một tổng giám đốc. Chức vụ tổng giám đốc được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên với nhiều ý nghĩa khác nhau, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, nhiều người thường gộp chung CEO thành tổng giám đốc, nhưng điều này còn khá mơ hồ. Bởi theo tiếng anh, CEO chỉ được định danh là giám đốc điều hành kinh doanh mà thôi.

2.Nhiệm vụ và chức năng của tổng giám đốc trong công ty

​Tổng giám đốc là chức vụ cực kỳ quan trọng trong công ty

​Tổng giám đốc có khá nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công ty. Chính chức danh này sẽ quản lý, giám sát bao quát toàn bộ các hoạt động của nhân viên, ban lãnh đạo các bộ phận, trực tiếp chỉ đạo và đi gặp mặt các đối tác quan trọng của doanh nghiệp. Cụ thể các nhiệm vụ của tổng giám đốc được chúng tôi phân tích như sau:

Quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ở vị trí cao nhất của doanh nghiệp, tổng giám đốc có vai trò quyết định hành động đến tình hình của doanh nghiệp rất nhiều. Chức vụ này sẽ thực thi 1 số ít kế hoạch kinh doanh thương mại nhằm mục đích lan rộng ra quy mô sản xuất của công ty, ngày càng tăng doanh thu. Các kế hoạch kinh doanh thương mại này hoàn toàn có thể kể đến : Phương án góp vốn đầu tư, những kế hoạch kinh doanh thương mại, những kế hoạch thiết kế xây dựng tên thương hiệu, kế hoạch tiếp thị loại sản phẩm, … Bên cạnh đó, tổng giám đốc sẽ có những kế hoạch để thực thi những giải pháp góp vốn đầu tư hiệu suất cao nhất, tối ưu ngân sách và có được doanh thu tối đa nhất .

Là cố vấn tham mưu trong trường hợp công ty là tập đoàn và có chủ tịch

Nếu doanh nghiệp là một tập đoàn lớn mạnh, có nhiều công ty mẹ và công ty con, hình thành một mạng lưới thì tổng giám đốc chính là cố vấn tham mưu trong trường hợp này. Tổng giám đốc sẽ trực tiếp viết kế hoạch, điều hành, báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn tới chủ tịch. Mặt khác, tổng giám đốc sẽ là cố vấn tư vấn các chiến lược phát triển tập đoàn, các kế hoạch quan trọng, các dự báo hoặc tầm nhìn dài hạn trong kinh doanh đối với lĩnh vực mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Tập trung gây dựng bộ máy nhân sự tối cao

Bộ máy nhân sự tối cao của một tập đoàn lớn lớn hoàn toàn có thể hiểu là những chức vụ giám đốc. Từ giám đốc nhân sự, giám đốc quản lý và điều hành, giám đốc sản xuất, … đều được trực tiếp tổng giám đốc xem xét và tuyển dụng, bảo vệ khối lượng và chất lượng việc làm. Ngoài ra, chức vụ này còn có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển công tác làm việc so với những chức vụ trong doanh nghiệp, trừ những chức vụ nằm ngoài thẩm quyền đảm nhiệm của tổng giám đốc .

3.Tổng giám đốc cần có những phẩm chất gì?

Để cung ứng được những tiêu chuẩn ứng tuyển vị trí tổng giám đốc, người ứng tuyển phải có rất nhiều phẩm chất và đức tính tốt trong việc làm. Cụ thể như sau :

Có tầm nhìn dài hạn

Tổng giám đốc có vai trò dẫn dắt một doanh nghiệp phát triển và ổn định đúng lộ trình của nó. Chính vì thế, người ứng với vị trí này thường phải là những người có tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn dài sẽ giúp cho công ty phát triển tốt, nhân viên yên tâm là việc, không xảy ra khủng hoảng về tài chính.

Có khả năng phán đoán linh hoạt trong công việc

Mỗi quyết định hành động được tổng giám đốc đưa ra sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động giải trí của công ty. Chính do đó yên cầu người ngồi ở vị trí này phải có năng lực phán đoán linh động, nhanh gọn tiếp cận yếu tố và có hướng xử lý tương thích nhất .

Có óc sáng tạo

Một công ty cần có những điều mới lạ và nâng tầm. Những ý tưởng sáng tạo này khiến cho công ty cải tiến vượt bậc, tăng trưởng và lan rộng ra. Ở người chỉ huy tối cao – tổng giám đốc cũng cần có tiêu chuẩn này. Một công ty không hề hoạt động giải trí suốt trong một khuôn phép nhất định, như vậy sẽ khó tăng trưởng và sẽ bị chậm lại so với vận tốc công nghiệp hóa như lúc bấy giờ .

Theo nguồn: Tóm lại, tổng giám đốc là một công dụng cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng tác động cực lớn đến sự tồn vong của một doanh nghiệp. Chính cho nên vì thế, tính năng này cần người chỉ huy có tài, có tâm ứng tuyển là tốt nhất. Theo nguồn : https://intalents.co/

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY