We support individuals and businesses during the Covid-19 situation with the Free package. Sign up NOW because of limitation.

BẢNG GIÁ INTALENTS

Nền tảng ATS toàn diện nhất cho tuyển dụng

 • Người dùng tối đaNgười dùng tối đa
 • THU HÚT ỨNG VIÊNTHU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobĐăng job
 • Viết blogViết blog
 • Giới thiệu ứng viênGiới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hộiChia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNGTẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụngĐào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miềnThay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêngTrang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêngTrang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự độngTùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNGQUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụngTùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấnTạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viênTùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcTùy chỉnh mẫu mô tả công việc
 • Quản lý nguồn ứng viênQuản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Phỏng vấn online (Video call)
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loạiTìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viênLưu trữ ứng viên
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viênTự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạtUpload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viênExport hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viênGửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾPTƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viênChat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Họp nội bộ (Video call)
 • Thêm thành viên và phân quyềnThêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viênThông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDINGQUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offerGửi offer
 • Ký offer điện tử onlineKý offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboardQuản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNGBÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • DashboardDashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụngSố liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viênChi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụngHiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụngHiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢPTÍCH HỢP
 • APIAPI
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵnTích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầuCấu hình theo yêu cầu
 • Hỗ Trợ

 • Miễn phí

  vĩnh viễn

 • Người dùng tối đa1
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng job1/tháng
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việc
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)5/tháng
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên15
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)5/tháng
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Cơ Bản

 • 120.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa1
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng job5/tháng
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcGiới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)10/tháng
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên100
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)10/tháng
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Tiêu Chuẩn

 • 300.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa3
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobKhông giới hạn
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcKhông giới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Không giới hạn
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên2,000
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Không giới hạn
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Doanh Nghiệp

 • 450.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa5
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobKhông giới hạn
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miềnLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcKhông giới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Không giới hạn
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viênKhông giới hạn
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Không giới hạn
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • APILiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵnLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Cấu hình theo yêu cầuLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
Xem đầy đủ tính năngThu hẹp

Chưa tìm được gói phù hợp?

Liên hệ hotline tại (+84) 932 793 450 hoặc qua email support@intalents.co để được tư vấn trực tiếp.