Nền Tảng
Thu Hút Nhân tài

 • Tự Động Hóa
 • Employer Branding
 • Tăng Hiệu Suất
 • Giảm Chi Phí

Dùng Thử Miễn Phí

Lợi ích từ ATS

 • Cải thiện hiệu suất tuyển dụng lên gấp 3 lần
  Tự động và tinh gọn hóa nhiều công đoạn thủ công rườm rà.
 • Chăm sóc ứng viên tiềm năng ở mọi lúc, mọi nơi
  Hỗ trợ truy cập trên nhiều thiết bị dù đang ở văn phòng hay khi di chuyển.
 • Sự lựa chọn hàng đầu trong thời đại thu hút nhân tài 4.0
  Mang lại sự linh hoạt khi làm việc cá nhân và tính cộng tác khi làm việc theo nhóm.

Lợi ích 
từ ATS

Nền tảng quản lý tuyển dụng tiên phong ứng dụng AI

Giúp bạn tiết kiệm nguồn lực cho các công đoạn rườm rà trong quá trình tuyển dụng. Mang lại kết quả tích cực trong việc tìm kiếm nhân tài. Và, tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho ứng viên.

 

TRẢI NGHIỆM NGAY

Xây dựng quy trình làm việc toàn diện

Trực quan hóa quy trình tuyển dụng bằng việc chủ động điều chỉnh, thêm hoặc bớt các giai đoạn theo quy trình của nhóm hoặc Doanh Nghiệp.

Bắt Đầu

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Trau chuốt hình ảnh bằng cách xây dựng và thiết kế trang tuyển dụng riêng biệt. Thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan – giúp ứng viên trả lời câu hỏi “Tại sao tôi nên làm việc tại doanh nghiệp bạn?”.

Dùng Ngay

Tái sử dụng hiệu quả Candidate Pool

Hơn 80% hồ sơ ứng viên từng ứng tuyển vào Doanh Nghiệp của bạn bị lãng quên trong các trang tính Excel hay thư mục riêng trên máy tính. Giờ đây, đội ngũ tuyển dụng đã có giải pháp tận dụng hiệu quả.

Dùng Thử

Quản lý Onboarding

Tinh gọn các thủ tục giấy tờ khi gửi offer letter với tích hợp chữ ký điện tử của InTalents.

Đăng Ký

Báo cáo real-time

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

Tự động hóa

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

Cộng tác

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

4. Cộng tác - InTalents ATS

Cộng tác

Không chỉ đội ngũ HR, các phòng ban khác giờ nay cũng có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng.

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng tích hợp

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

4. Cộng tác - InTalents ATS

Cộng tác

Không chỉ đội ngũ HR, các phòng ban khác giờ nay cũng có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng.

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hỗ trợ khi làm việc.

Trải nghiệm ngay

Meeting không giới hạn

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

4. Cộng tác - InTalents ATS

Cộng tác

Không chỉ đội ngũ HR, các phòng ban khác giờ nay cũng có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng.

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hỗ trợ khi làm việc.

Trải nghiệm ngay

6. Meeting không giới hạn - InTalents ATS

Meeting không giới hạn

Họp nội bộ không giới hạn giữa đồng nghiệp thuận tiện (Tạm biệt nỗi lo ngắt quãng trong các cuộc họp hơn 40 phút!).

Trải nghiệm ngay

AI-powered CV Parsing

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

4. Cộng tác - InTalents ATS

Cộng tác

Không chỉ đội ngũ HR, các phòng ban khác giờ nay cũng có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng.

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hỗ trợ khi làm việc.

Trải nghiệm ngay

6. Meeting không giới hạn - InTalents ATS

Meeting không giới hạn

Họp nội bộ không giới hạn giữa đồng nghiệp thuận tiện (Tạm biệt nỗi lo ngắt quãng trong các cuộc họp hơn 40 phút!).

Trải nghiệm ngay

AI-powered CV Parsing

Trích xuất thông tin từ CV nhanh chóng với công nghệ AI tiên tiến, giúp bạn lọc và sắp xếp ứng viên nhanh chóng.

Trải nghiệm ngay

1. Báo cáo Realtime - InTalents ATS

Báo cáo real-time

Đo lường theo thời gian thực các chỉ số quan trọng trong tuyển dụng. Kịp thời đưa ra các quyết định tối ưu hiệu suất.

Trải nghiệm ngay

Hệ thống phân quyền

Phân vai trò và quyền truy cập cho đồng nghiệp để cùng tham gia vào quá trình tuyển dụng. Đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo mật thông tin.

Trải nghiệm ngay

3. Tự động hóa - InTalents ATS

Tự động hóa

Tự động hóa những công việc thủ công và mang tính lặp lại.

Trải nghiệm ngay

4. Cộng tác - InTalents ATS

Cộng tác

Không chỉ đội ngũ HR, các phòng ban khác giờ nay cũng có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng.

Trải nghiệm ngay

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp mượt mà với nhiều công cụ hỗ trợ khi làm việc.

Trải nghiệm ngay

6. Meeting không giới hạn - InTalents ATS

Meeting không giới hạn

Họp nội bộ không giới hạn giữa đồng nghiệp thuận tiện (Tạm biệt nỗi lo ngắt quãng trong các cuộc họp hơn 40 phút!).

Trải nghiệm ngay

AI-powered CV Parsing

Trích xuất thông tin từ CV nhanh chóng với công nghệ AI tiên tiến, giúp bạn lọc và sắp xếp ứng viên nhanh chóng.

Trải nghiệm ngay

Khách hàng
nói gì về
InTalents?

Đừng chỉ nghe chúng tôi, hãy nghe ý kiến từ khách hàng.

InTalents giúp tôi quản lý quy trình tuyển dụng có hệ thống hơn, tương tác với các bộ phận phỏng vấn một cách tự động. Thêm vào đó, tôi cũng có thể theo dõi kết quả tuyển dụng bất cứ khi nào, bất cứ nới đâu thậm chí trên điện thoại.

Tuấn Nguyễn | HRM @ Vietco

Trước đây, tôi đã từng sử dụng Excel để quản lý ứng viên. Từ khi biết đến InTalents, nó thật sự giúp tôi tăng hiệu suất tuyển dụng lên nhiều lần. Tôi dành thời gian còn lại để tập trung vào việc thu hút các ứng viên, tạo mối quan hệ với các đối tác và khách hàng.

Trang Phạm | CHRO @ NovaTech

Chuyển đổi số trong tuyển dụng giúp tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình từ khi sử dụng InTalents. Nó tự động hoá nhiều khâu làm bằng thủ công của tôi trước đây.

Đạt Trần | Quản lý Talent Acquisition @ Fluxseed

Tham gia cùng 2,000+  doanh nghiệp

Hãy để những công việc thủ công tẻ nhạt cho chúng tôi và tập trung vào những công việc quan trọng hơn – thu hút và nuôi dưỡng nhân tài.

Đăng ký

Đã có tài khoản? Đăng nhập