• Home
  • Hướng Nghiệp
  • Kế hoạch chiến lược là gì? 5 bước lập kế hoạch chiến lược
Các nhà chỉ huy luôn là người đi tiên phong. Họ tạo điều kiện kèm theo cho sự biến hóa diễn ra, thay vì phản ứng với đổi khác. Tương lai cần đến sự chỉ huy công ty với những kỹ năng và kiến thức lồng ghép nhiều sự kiện không lường trước và có vẻ như phong phú vào trong quy trình lập kế hoạch. Mỗi một tổ chức triển khai phải lập kế hoạch cho những đổi khác thiết yếu để đạt được tiềm năng sau cuối của mình. Lập kế hoạch một cách hiệu suất cao sẽ giúp cho tổ chức triển khai thích ứng với đổi khác nhờ xác lập được những thời cơ và ngăn ngừa được những yếu tố vướng mắc. Lập kế hoạch sẽ khuynh hướng cho những công dụng quản trị khác và xu thế để thao tác theo nhóm. Lập kế hoạch sẽ giúp cải tổ quy trình ra quyết định hành động. Tất cả những cấp quản trị đều phải tham gia vào quy trình lập kế hoạch .

Lập kế hoạch chiến lược là gì?

Lập kế hoạch chiến lược sẽ tạo ra các quyết định và hành động mang tính cơ bản có tác dụng định hình và chỉ dẫn “tổ chức là gì”, “tổ chức làm gì” và “tại sao tổ chức lại làm như vậy”. Để lập kế hoạch chiến lược, cần tổng hợp thông tin ở phạm vi rộng, nghiên cứu các phương án khác nhau, và nhấn mạnh ý nghĩa tương lai của các quyết định hiện tại. Các nhà quản lý cấp cao chủ yếu sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược hoặc lập kế hoạch dài hạn, và trả lời các câu hỏi như “Mục đích của tổ chức là gì?”, “Tổ chức cần phải làm gì trong tương lai để giữ được thế cạnh tranh?” Các nhà quản lý cấp cao nhất sẽ làm rõ sứ mệnh của tổ chức và xác định các mục tiêu cho tổ chức. Các cấp quản lý cao nhất cần có để lập kế hoạch dài hạn là các báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, hoạt động và môi trường bên ngoài.

Lập kế hoạch kế hoạch là quy trình tăng trưởng và nghiên cứu và phân tích thiên chức, những tiềm năng chung, những kế hoạch tổng quát, và việc phân chia nguồn lực của tổ chức triển khai. Chiến lược là một loạt những hoạt động giải trí được định ra để đạt đến một tiềm năng dài hạn. Thời hạn của kế hoạch hoàn toàn có thể tùy ý, hoàn toàn có thể là hai, ba, thậm chí còn năm năm. Nói chung, thời hạn thường được quyết định hành động trên cơ sở mức độ cam kết của tổ chức triển khai về những nguồn lực của mình trong tương lai. Các mốc tiềm năng thường tập trung chuyên sâu vào những đổi khác mong ước, và là cái đích mà tổ chức triển khai cố gắng nỗ lực đạt được. Trước đây, việc lập kế hoạch kế hoạch thường được thực thi mỗi năm một lần. Tuy nhiên, nhiều công ty hiện không còn lập những kế hoạch kinh doanh thương mại hàng năm nữa mà chuyển sang một mạng lưới hệ thống lập kế hoạch liên tục, được cho phép ứng phó nhanh hơn với những điều kiện kèm theo luôn luôn biến hóa. Do đó, kế hoạch kế hoạch gồm có cả việc làm cho tổ chức triển khai thích ứng được và tận dụng được những thời cơ trong thiên nhiên và môi trường hoạt động giải trí luôn luôn đổi khác .

Xem thêm: 4 bước từ John Maxwell giúp nhà lãnh đạo quản trị thay đổi hiệu quả

Quy trình 5 bước lập kế hoạch chiến lược

1. Xác định sứ mệnh

Sứ mệnh là mục tiêu của tổ chức triển khai, là nguyên do để tổ chức triển khai sống sót. Do đó, việc lập kế hoạch sẽ mở màn bằng việc xác lập rõ ràng thiên chức của tổ chức triển khai. Tuyên bố thiên chức của tổ chức triển khai phải bao quát nhưng vẫn rõ ràng và ngắn gọn, tóm lược được những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai. Tuyên bố này sẽ chỉ hướng cho tổ chức triển khai cũng như những tính năng và hoạt động giải trí chính của tổ chức triển khai để đến được những thời cơ tốt nhất. Sau đó, công bố này cũng tương hỗ những kế hoạch giải pháp và kế hoạch hoạt động giải trí ; đến lượt mình, những kế hoạch này lại tương hỗ những tiềm năng của tổ chức triển khai. Tuyên bố thiên chức cần ngắn gọn và phải dễ hiểu để bất kể nhân viên cấp dưới nào của công ty cũng hoàn toàn có thể ghi nhớ và trích dẫn. Sứ mệnh rõ ràng sẽ hướng dẫn cho những nhân viên cấp dưới thao tác một cách độc lập, đồng thời vẫn bảo vệ tính tập thể trong việc làm để hướng tới khai thác hết tiềm năng của tổ chức triển khai. Tuyên bố thiên chức hoàn toàn có thể đi kèm với một công bố bao trùm về triết lý hoặc mục tiêu kế hoạch của tổ chức triển khai, nhằm mục đích xác lập được tầm nhìn về tương lai và nhận thức những thử thách của chỉ huy tổ chức triển khai .

2. Phân tích và đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu và xác định các cơ hội và nguy cơ bằng SWOT

Phân tích SWOT được sử dụng làm cơ sở cho những tăng trưởng trong tương lai cũng như để nghiên cứu và phân tích khoảng cách. So sánh tổ chức triển khai với những Tiêu chí chuẩn bên ngoài ( những thông lệ tốt nhất ) thường được dung để nhìn nhận những năng lượng hiện tại. Xác định những tiêu chuẩn chuẩn một cách có mạng lưới hệ thống sẽ giúp so sánh lượng hóa hiệu suất cao hoạt động giải trí của một tổ chức triển khai, ví dụ như hiệu suất, hiệu suất cao, hoặc những ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động của tổ chức triển khai mình, so với những tiêu chuẩn tương tự như của những tổ chức triển khai khác bên trong hoặc bên ngoài. Phân tích này sẽ giúp tò mò ra những thông lệ tốt nhất hoàn toàn có thể vận dụng để nâng cấp cải tiến. So sánh tiêu chuẩn chuẩn với những tổ chức triển khai khác hoàn toàn có thể giúp xác lập khoảng cách. Phân tích khoảng cách sẽ giúp xác lập tiến trình thiết yếu nhằm mục đích đưa tổ chức triển khai từ mức độ năng lượng hiện tại đến trạng thái mong ước cho tương lai. Bằng cách này, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể thích ứng với những thông lệ tốt nhất nhằm mục đích cải tổ hiệu suất cao hoạt động giải trí của tổ chức triển khai .
SWOT là những giả định và sự kiện làm cơ sở cho một kế hoạch. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu gồm có việc nhìn nhận nội bộ tổ chức triển khai. Đánh giá những điểm mạnh của tổ chức triển khai. Điều gì là đặc trưng của tổ chức triển khai ? ( Hoạt động sản xuất của tổ chức triển khai tất cả chúng ta hiệu suất cao đến đâu ? Mức độ tay nghề cao của đội ngũ công nhân ? Thị phần của tất cả chúng ta đạt bao nhiêu ? Có những nguồn kinh tế tài chính nào ? Uy tín của tất cả chúng ta có mạnh hơn những công ty khác hay không ? ). Đánh giá những điểm yếu của tổ chức triển khai. Đâu là những nghành nghề dịch vụ dễ bị tổn thương và hoàn toàn có thể bị khai thác ? ( Trang thiết bị, máy móc của tất cả chúng ta đã lỗi thời chưa ? Hoạt động điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng đã tương thích chưa ? Các công nghệ tiên tiến tất cả chúng ta sử dụng đã lỗi thời chưa ? ) Điều gì dẫn đến cạnh tranh đối đầu tốt ?

Phân tích những thời cơ và rủi ro tiềm ẩn gồm có việc nhìn nhận thiên nhiên và môi trường bên ngoài. Xác định những thời cơ. Trong nghành nghề dịch vụ nào cạnh tranh đối đầu chưa phân phối được những nhu yếu của người mua ? ( Các thị trường tiềm năng mới là thị trường nào ? Điểm mạnh của nền kinh tế tài chính là gì ? Các đối thủ cạnh tranh của tất cả chúng ta yếu hay mạnh ? Các công nghệ tiên tiến mới Open là công nghệ tiên tiến nào ? Thị trường lúc bấy giờ có năng lực tăng trưởng hay không ? ). Xác định những rủi ro tiềm ẩn. Trong nghành nghề dịch vụ nào cạnh tranh đối đầu cần phân phối nhu yếu của người mua một cách hiệu suất cao hơn ? ( Có những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu mới không ? Các nguồn lực lúc bấy giờ có thiếu thốn không ? Thị hiếu trên thị trường có đổi khác không ? Có những chế định mới nào ? Có những mẫu sản phẩm mới nào Open chưa ? ). Chiến lược tốt nhất là kế hoạch hoàn toàn có thể làm cho những điểm mạnh của tổ chức triển khai tương thích với những thời cơ của môi trường tự nhiên bên ngoài .

3. Đặt ra các mốc mục tiêu và mục tiêu

Các mốc mục tiêu và mục tiêu chiến lược được xây dựng để thu hẹp khoảng cách giữa năng lực hiện tại và sứ mệnh của tổ chức. Các mốc mục tiêu và mục tiêu này phải phù hợp với sứ mệnh và tạo ra cơ sở cho các kế hoạch hành động. Đôi khi các mục tiêu có thể được đề cập đến như các mốc mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Nói chung, các tổ chức thường có các mục tiêu dài hạn cho những yếu tố như hoàn vốn đầu tư, lãi cổ phần, hoặc quy mô hoạt động. Hơn nữa, họ còn xác định mức chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được, hoặc mức tối thiểu hợp lý. Ngoài ra, còn có thể có những giới hạn nhất định, dù được biểu lộ rõ ràng hoặc ngầm hiểu, ví dụ như “phải cung cấp đủ việc làm cho số nhân viên hiện thời”. Các mục tiêu được cụ thể hóa trên cơ sở tuyên bố sứ mệnh của tổ chức, và là một tập hợp gồm các mục tiêu cụ thể về chính sách, tiến độ hoặc quản lý cho các chương trình và các hoạt động sẽ được nêu trong kế hoạch chiến lược. Các mục tiêu này được biểu hiện theo cách thích hợp để sau này có thể đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.

4. Xây dựng các chiến lược liên quan (chiến lược chung và các chiến lược hoạt động)

Các kế hoạch chung của Công ty dựa trên thiên chức và tầm nhìn của tổ chức triển khai. Còn những kế hoạch hoạt động giải trí lại dựa trên những kế hoạch chung. Đây là những kế hoạch đơn cử và thiết yếu cho từng trách nhiệm hoặc từng hoạt động giải trí tương hỗ tạo nên một kế hoạch tổng thể và toàn diện. Việc thiết kế xây dựng kế hoạch kế hoạch và hoạt động giải trí cần đi kèm với việc kiểm tra. Theo dõi hoặc tạo điều kiện kèm theo cho những hoạt động giải trí tiếp theo nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ cho những kế hoạch được triển khai nghiêm chỉnh và kịp thời. Đôi khi cần có những kiểm soát và điều chỉnh để tương thích với những đổi khác của môi trường tự nhiên bên ngoài và / hoặc bên trong tổ chức triển khai. Có thể thu được lợi thế cạnh tranh đối đầu từ việc thích ứng với những thử thách này .

5. Theo dõi kế hoạch

Cần vận dụng một giải pháp theo dõi môi trường tự nhiên hoạt động giải trí một cách có mạng lưới hệ thống nhằm mục đích mục tiêu liên tục nâng cấp cải tiến quy trình tiến độ lập kế hoạch kế hoạch. Để thiết kế xây dựng được một quy trình tiến độ thủ tục theo dõi môi trường tự nhiên, cần phải thiết lập những tiêu chuẩn thời gian ngắn cho những biến số đa phần hoàn toàn có thể xác nhận những ước tính cho thời hạn dài hạn. Kể cả khi những giá trị ước tính cho thời hạn dài hạn là có lợi thì vẫn phải có những hướng dẫn cho thời hạn thời gian ngắn để đề phòng trường hợp kế hoạch không diễn ra như dự trù. Tiếp đó, cần phải thiết lập những tiêu chuẩn để quyết định hành động khi cần đổi khác kế hoạch. Nên tích lũy và tổng hợp những quan điểm phản hồi để xác lập xem những mục tiêu và tiềm năng có thật sự khả thi hay không. Kết quả thanh tra rà soát này sẽ được sử dụng cho chu kỳ luân hồi lập kế hoạch và thanh tra rà soát lần tới .

Xem thêm: Quản trị nhân sự bằng công cụ DISC

Tham khảo ngay Bộ chương trình chuẩn phát triển Năng lực đội ngũ

Tham khảo khóa đào tạo “Hệ thống BSC – KPIs: Từ chiến lược đến quản trị hiệu quả công việc”

Nguồn: Internet

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

 

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY