Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế ( tiếng Anh : International business administration ) là quy trình lập kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chỉ huy và kiểm tra, trấn áp quy trình kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp nhằm mục đích đạt được những tiềm năng .

  • 30-08-2019Kinh doanh quốc tế (International Business) là gì? Các chủ thể và hình thức
  • 09-08-2019Đầu tư quốc tế (Foreign Investment) là gì?
  • 09-08-2019Quản trị kinh doanh (Business Administration) là gì? Đặc điểm và mục đích

CoverImageBasicHình minh họa. Nguồn : Master Portals

Quản trị kinh doanh quốc tế

Khái niệm

Quản trị kinh doanh quốc tế trong tiếng Anh làInternational business administration.

Trước tiên để hiểu được khái niệm này, phải khởi đầu từ khái niệm gốc là quản trị, đến quản trị kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh thương mại quốc tế và sau cuối là chỉ ra thực chất của quản trị kinh doanh thương mại quốc tế .

Quản trị là quá trình trong đó chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ và biện pháp để tác động một cách có ý thức, có mục đích vào đối tượng quản trị nhằm hướng hoạt động của các đối tượng quản trị đi theo định hướng mà chủ thể mong muốn.

Quản trị kinh doanhlà quá trình trong đó chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ, biện pháp tác động một cách có ý thức, có mục đích vào quá trình kinh doanh nhằm duy trì và phát triển công việc kinh doanh của chủ thể.

Quản trị kinh doanh quốc tế là quá trình trong đó chủ thể của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sử dụng các phương pháp, công cụ, biện pháp để tác động một cách có ý thức, có mục đích vào quá trình kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển công việc kinh doanh quốc tế của họ.

Hay nói cách khác, quản trị kinh doanh thương mại quốc tế là quy trình lập kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế, tổ chức triển khai triển khai kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế, chỉ huy và kiểm tra, trấn áp quy trình kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp nhằm mục đích đạt được những tiềm năng của doanh nghiệp đó .

Bản chất

Bản chất của quản trị kinh doanh thương mại quốc tế là những nhà quản trị sử dụng mọi giải pháp, công cụ và giải pháp để ảnh hưởng tác động lên quy trình kinh doanh thương mại quốc tế của những doanh nghiệp nhằm mục đích làm tăng hiệu suất cao kinh doanh thương mại của những quy trình đó và nhờ đó mà nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Các nội dung quản trị trong kinh doanh quốc tế

Thứ nhất, tiếp cận theo các chức năng quản trị

Tiếp cận theo những tính năng quản trị thì việc làm quản trị trong kinh doanh thương mại quốc tế gồm :- Hoạch định : Xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại ( xác lập tiềm năng, những con đường, những giải pháp để thực thi tiềm năng đặt ra trong kì kế hoạch ) cho công ty .- Tổ chức : Triển khai việc triển khai kế hoạch đã kiến thiết xây dựng gồm có phân công những ai thao tác gì ? Bao giờ làm ?- Chỉ huy : Ra những quyết định hành động, mệnh lệnh quản lí để những bộ phận, những cá thể triển khai .

– Phối hợp : Tính toán xem những bộ phận cũng như những cá thể phối hợp với nhau như thế nào ? Bằng cách nào ? Theo kiểu nào ?- Kiểm tra, giám sát : Thực hiện việc kiểm tra quy trình triển khai kế hoạch xem có chệch hướng không ? Nếu có chệch hướng hay năng lực không đạt tiềm năng nhà quản trị cần phải biết và tìm những giải pháp khắc phục sớm .

Thứ hai, tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị

Nếu tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị thì công việc quản trị kinh doanh quốc tế gồm:

– Quản trị hoạt động giải trí Marketing- Quản trị nhân lực- Quản trị sản xuất- Quản trị kinh tế tài chính- Quản trị hành chính – pháp chế- Quản trị hiệu suất cao kinh doanh thương mại- Quản trị tranh chấp

-Quản trị rủi ro

– Quản trị sự đổi khác, …

(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Kinh doanh quốc tế (International Business) là gì? Các chủ thể và hình thứcKinh doanh quốc tế ( International Business ) là gì ? Các chủ thể và hình thức 09-08-2019 Quản trị kinh doanh thương mại ( Business Administration ) là gì ? Đặc điểm và mục tiêu 19-08-2019 Quản trị nhân lực ( Human Resource Management – HRM ) là gì ?

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY