Theo Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng thử việc. Vậy nếu nghỉ việc trong thời hạn thử việc có cần báo trước cho người sử dụng lao động ?

Người lao động phải thử việc trong bao lâu?

Theo lao lý tại Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019, thời hạn thử việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng chỉ được thử việc một lần so với một việc làm .

Tùy thuộc và tính chất và mức độ phức tạp của công việc mà thời gian thử việc tối đa có thể lên đến:

– Không quá 180 ngày so với việc làm của người quản trị doanh nghiệp ;
– Không quá 60 ngày so với việc làm cần trình độ từ cao đẳng trở lên ;
– Không quá 30 ngày so với việc làm cần trình độ tầm trung, công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ ;
– Không quá 06 ngày thao tác so với việc làm khác .
So với pháp luật lúc bấy giờ, BLLĐ năm 2019 đã bổ trợ thêm trường hợp thử việc so với người lao động làm việc làm của người quản trị doanh nghiệp là không quá 180 ngày .
Người sử dụng lao động chỉ được phép thử việc đối với người lao động trong thời gian tối đa mà Bộ luật này quy định. Nếu yêu cầu thử việc quá thời gian nêu trên, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng và phải trả đủ 100% lương cho người lao động (theo

Nghỉ trong thời gian thử việc có cần báo trước? (Ảnh minh họa)

Nghỉ trong thời gian thử việc, người lao động có cần báo trước?

Người sử dụng lao động chỉ được phép thử việc đối với người lao động trong thời gian tối đa mà Bộ luật này quy định. Nếu yêu cầu thử việc quá thời gian nêu trên, người sử dụng lao động sẽ bịcho người lao động (theo điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP ).

Điều 27 BLLĐ năm 2019 nêu rõ :

Trong thời hạn thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường .

Theo pháp luật này, trong thời hạn thử việc, người lao động có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước .

Nội dung này được BLLĐ năm 2019 kế thừa từ khoản 2 Điều 29 BLLĐ năm 2012. Như vậy, từ ngày 01/01/2021, người lao động nghỉ trong thời gian thử việc sẽ không cần báo trước cho người sử dụng lao động biết.

Cùng với đó, người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng với người lao động mà không cần báo trước nếu đang trong thời hạn thử việc .

Đáng chú ý, với quy định tại BLLĐ năm 2019, người lao động khi tự ý nghỉ trong thời gian thử việc sẽ không phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Trong khi đó, theo quy định của BLLĐ năm 2012, người lao động chỉ không phải bồi thường nếu nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Tóm lại, lúc bấy giờ người lao động tự ý nghỉ việc trong thời hạn thử việc không cần báo trước cho người sử dụng lao động biết .

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY