Với tổng hợp ba môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý, thí sinh hoàn toàn có thể ĐK xét tuyển vào Đại học Sư phạm TP.HN, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, Đại học TP HCM và 1 số ít trường khác .- Bạn Minh Lê hỏi : Kỳ thi trung học phổ thông vương quốc vừa mới qua, mình thi tổng hợp 3 môn Toán, Ngữ Văn, Địa Lý ( khối C04 ). Xin hỏi, với tổng hợp 3 môn này mình hoàn toàn có thể chọn ngành và trường nào ?
– Trả lời :

Từ năm 2015, ngoài các khối A, A1, B, C, D1, nhiều trường đại học sử dụng tổ hợp ba môn mới vào xét tuyển các ngành học đặc thù. Trong đó, tổ hợp ba môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý (khối C04) còn khá lạ với nhiều thí sinh.

Để đưa ra lựa chọn ĐK xét tuyển tương thích, thí sinh nên tìm hiểu thêm điểm trúng tuyển năm năm ngoái của những ngành xét tuyển tổng hợp ba môn này .
Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội có khá nhiều ngành sử dụng tổng hợp ba môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý để xét tuyển. Điểm trúng tuyển năm năm ngoái của những ngành này khá cao, trên 21 điểm .
Cụ thể, ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 26,25 ; 24,5 và 23,5. Ngành Giáo dục đào tạo Công dân và Văn học có điểm trúng tuyển năm ngoái lần lượt là 22,5 và 22,75. Ngành Giáo dục đào tạo Chính trị và Nước Ta học có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 21,75 và 21,5 .
Ngưỡng xét tuyển của Đại học Sư phạm TP.HN là 16 điểm trở lên, với tổng điểm ba môn theo tổng hợp ĐK xét tuyển ( không nhân thông số ) và điểm ưu tiên ( nếu có ) .
Đại học Sư phạm Thái Nguyên có 2 ngành xét tuyển tổng hợp ba môn này là : ngành Giáo dục đào tạo Chính trị và Sư phạm Địa lý có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 19 và 20,75 với chỉ tiêu năm năm nay là 70 và 100 .
Cũng tại Thái Nguyên, Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên có điểm trúng tuyển năm năm ngoái so với những ngành Lịch sử, Báo chí, Du lịch, Địa lý Tự nhiên và Khoa học Thư viện đều là 15 .

Cùng mức điểm trúng tuyển năm 2015 là 15 điểm, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên xét tuyển các ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản trị Văn phòng và Thương mại điện tử theo tổ hợp ba môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý.

To hop toan van dia anh 1
Học viện Báo chí – Tuyên truyền có 16 ngành xét tuyển khối C04.

Học viện Báo chí – Tuyên truyền có nhiều ngành xét tuyển theo tổng hợp ba môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý nhất với 16 ngành .
Ngành Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Nước Ta, Văn hóa tăng trưởng có điểm trúng tuyển năm năm ngoái đều là 18, chỉ tiêu năm năm nay là 50. Cùng mức điểm này, ngành Chính trị Phát triển, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học Quản lý Nhà nước và Chính sách công có chỉ tiêu năm năm nay đều là 55 .
Ngành Quản lý hoạt động giải trí Tư tưởng – Văn hóa và Xây dựng Đảng có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 18 và 19 điểm, với chỉ tiêu năm năm nay lần lượt là 110 và 50. Ngành Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Xã hội học có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 20,5 và 20,75 với chỉ tiêu năm năm nay đều là 50 .
Ngành Xuất bản và Công tác xã hội có điểm trúng tuyển năm ngoái lần lượt là 21,75 và 21,25 với chỉ tiêu năm năm nay đều là 50. Có cùng chỉ tiêu năm năm nay là 50, hai ngành Quản lý xã hội và Quản lý Kinh tế có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 21 và 22,5 .

Phía Nam, Đại học Sư phạm TP HCM, ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý và Giáo dục Chính trị có điểm trúng tuyển năm 2015 lần lượt là 30,5; 30,83 và 18,5 với chỉ tiêu năm 2016 là 120, 90 và 80.

Đại học TP HCM, ngành Khoa học thư viện và Quản lý giáo dục có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 19,75 và 20,75. Ngành Quản trị văn phòng và Sư phạm Địa lý có điểm trúng tuyển năm năm ngoái lần lượt là 22,25 và 31 .

> TRA CỨU ĐIỂM CỦA 120 CỤM THI TRÊN ZING.VN

Các trường đại học tư vấn trực tuyến xét tuyển, xin liên hệ qua địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Thí sinh có câu hỏi cần tư vấn về xét tuyển cũng có thể gửi về địa chỉ email trên để được giải đáp.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY