• Home
  • Hướng Nghiệp
  • MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ – Thư viện Quản trị Nhân Sự
I / tin tức chung :

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II / Mục đích việc làm

Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

III / Nhiệm vụ đơn cử :

1.      Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

2. Xây dựng chương trình tăng trưởng nghề nghiệp cho CNV công ty .
3. Xây dựng chủ trương thăng quan tiến chức và thay thế nhân sự .
4. Lập ngân sách nhân sự .
5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm mục đích Giao hàng tốt cho sản xuất kinh doanh thương mại và kế hoạch của công ty .
6. Xây dựng quy định lương thưởng, những giải pháp khuyến khích – kích thích người lao động thao tác, thực thi những chính sách cho người lao động .
7. Tổ chức và thực thi công tác làm việc hành chánh theo tính năng trách nhiệm và theo nhu yếu của Ban Giám đốc .
8. Xây dựng những lao lý, lập kế hoạch tương quan đến việc sử dụng gia tài, trang thiết bị của công ty .
9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, giám sát việc thực thi về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ .
10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt những qui định vận dụng trong Công ty, kiến thiết xây dựng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty – những bộ phận và tổ chức triển khai thực thi. Đề xuất cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, cỗ máy quản lý và điều hành của Công ty. Xây dựng mạng lưới hệ thống những qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành những nội qui đó .
11. Tham mưu cho BGĐ thiết kế xây dựng có đặc thù kế hoạch cỗ máy tổ chức triển khai hoạt động giải trí của công ty .
12. Tham mưu đề xuất kiến nghị cho BGĐ để giải quyết và xử lý những yếu tố thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự .
13. Tham mưu cho BGĐ về việc kiến thiết xây dựng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, điều hành quản lý của công ty .
14. Tham mưu cho BGĐ về công tác làm việc giảng dạy tuyển dụng trong công ty .
15. Tham mưu cho BGĐ về thiết kế xây dựng những giải pháp về lương bổng, khen thưởng những chính sách phúc lợi cho người lao động .
16. Tham mưu cho BGĐ về công tác làm việc hành chánh của công ty .

17.  Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

IV / Tiêu chuẩn :
1. Trình độ học vấn / trình độ :
– Tốt nghiệp ĐH kinh tế tài chính, quản trị, hành chánh, luật trở lên .
– Vi tính văn phòng tương tự B trở lên .
2. Kỹ năng :
– Kỹ năng chỉ huy nhân viên cấp dưới .
– Kỹ năng lập kế hoạch .
– Kỹ năng tổ chức triển khai và giám sát việc làm .
– Kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, làm báo cáo giải trình .
– Kỹ năng tiếp xúc tốt .
3. Kinh nghiệm :
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc quản trị nhân sự và hành chánh .
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tay nghề ở vị trí tương tự .
4. Phẩm chất cá thể :

–          Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

– Trung thực, dũng mãnh, nhiệt tình công tác làm việc .
– Sáng tạo trong việc làm .
Download biểu mẫu kiến thiết xây dựng bảng diễn đạt việc làm

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY