Hiện tại, Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001 là một trong những Hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế phổ cập trên quốc tế nói chung và Nước Ta nói riêng. Theo hiệu quả khảo sát của tổ chức triển khai ISO, trên quốc tế có 1,6 triệu công ty được cấp ghi nhận ISO 9001 trong năm năm trước. Tại Nước Ta, trong 10 năm gần đây, số chứng từ ISO 9001 tăng từ 1237 năm 2004 lên 3786 chứng từ năm năm trước .
Để duy trì được Hệ thống ISO 9001 trong những công ty, xí nghiệp sản xuất, một bộ phận quan trọng là phòng quản trị chất lượng. Tùy theo từng công ty, tổ chức triển khai, vai trò và trách nhiệm của phòng Quản lý chất lượng sẽ khác nhau, tuy nhiên, hoàn toàn có thể nêu lên một số ít việc làm nổi bật trong phòng quản trị chất lượng như : Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành thực thi công tác làm việc trấn áp, kiểm tra chất lượng loại sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra và đến người mua, gồm có ;
Các hoạt động giải trí về đào tạo và giảng dạy

– Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng. Phối hợp với nhân viên, công nhận bộ phận QC, bộ phận khác để kiểm soát quy trình sản xuất.

Các hoạt động giải trí kiểm tra, giám sát
– Quản lý hoạt động giải trí kiểm tra nguyên vật liệu, loại sản phẩm mới .
– Phối hợp với những bộ phận để tìm ra nguyên do gây phát sinh lỗi và đề xuất kiến nghị chủ trương cải tổ, thiết kế xây dựng những tiêu chuẩn chất lượng, quản lí chất lượng ( QMS, ISO, Part Quality control … ) .
– Theo dõi và hổ trợ những bộ phận, phân xưởng giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan đến chất lượng ;
– Kiểm tra thông tin về hồ sơ, chất lượng trong đơn hàng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng của những đơn hàng ; xử lý những sự cố về chất lượng loại sản phẩm .
Các hoạt động giải trí bảo vệ chất lượng với người mua

– Quản lý các báo cáo khách hàng & những bộ phận có liên quan về thông tin sản xuất và kiểm tra sản phẩm; Đối ứng đánh giá của khách hàng, nhận góp ý từ khách hàng, thực hiện các báo cáo về sản phẩm.

– Thực hiện báo cáo giải trình hàng tuần / tháng, quý và báo cáo giải trình định kỳ cho ban chỉ huy .
Để đảm trách được những việc làm của phòng quản trị chất lượng, những công ty thường tìm kiếm những kỹ sư QC / QA có những kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng như :
– Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy, giảng dạy nhân viên cấp dưới .
– Kỹ năng tiếp xúc, thuyết phục tốt .
– Có thể thao tác độc lập và thao tác theo nhóm
– Khả năng tổ chức triển khai việc làm và giám sát

– Khả năng trình bày tốt

– Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật hoặc những ngành có tương quan ; có kinh nghiệm tay nghề tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất của công ty .
Những vai trò và kiến thức và kỹ năng trên đây giúp tưởng tượng cơ bản về vai trò, công dụng và hoạt động giải trí của những kỹ sư quản trị chất lượng, những tác nhân quan trọng bảo vệ mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng của công ty, tổ chức triển khai .

Văn phòng NSLC (tổng hợp)

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY