Quản trị nhân sự là gì? 

Quản trị nhân sự hay Quản lý nguồn nhân lực là công tác quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào. Các giám đốc, người quản lý muốn vận hành công ty hiệu quả đều cần phải rèn luyện cho mình kỹ năng quản trị nhân sự hoặc ít nhất là phải xây dựng được một quy trình quản trị nhân sự chi tiết, nghiêm ngặt cho công ty của mình.

Quản trị nhân sự là một trong những công dụng cơ bản của quy trình quản trị, bởi con người khi nào cũng là yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn, sắp xếp con người có năng lượng, phẩm chất tương thích với những vị trí trong cỗ máy tổ chức triển khai là trách nhiệm số 1 của những nhà quản trị .

Theo các định nghĩa chuyên môn, quản trị nhân sự bao gồm nhiều hoạt động và tác vụ khác nhau nhằm mục đích mang lại những giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Một số đầu việc chính trong hoạt động quản trị nhân sự có thể kể đến là:

  1. Phân tích các công việc
  2. Tuyển dụng nhân viên mới, củng cố đội ngũ nhân viên cũ
  3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
  4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Mời bạn cùng TINOMAIL tham khảo một số khái niệm cũng như vai trò của quản trị nhân sự thông qua video sau đây:

Giáo sư người Mỹ Dinock cho rằng : “ Quản trị nhân sự gồm có hàng loạt những giải pháp và thủ tục vận dụng cho nhân viên cấp dưới của một tổ chức triển khai và xử lý tổng thể những trường hợp xảy ra có tương quan đến một loại việc làm nào đó ” .

Vai trò của quản trị nhân sự là gì?

Như chúng tôi đã đề cập, quản trị nhân sự có những ảnh hưởng tác động không nhỏ đến mức độ hoạt động giải trí và tăng trưởng của một doanh nghiệp. Vậy, những vai trò đúng chuẩn của việc làm này và những việc làm đơn cử của một người chuyên về nhân sự gồm có những gì ?

Có thể nói, vai trò và tính năng quản trị nguồn nhân sự tương quan đến những việc làm hoạch định nhân sự, tuyển mộ, lựa chọn, hướng dẫn, giảng dạy, giảng dạy và tăng trưởng nghề nghiệp của nhân viên cấp dưới .

Quản lý chính sách và đề ra chính sách liên quan đến tài nguyên nhân sự 

Bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò hầu hết trong việc quản trị chủ trương, nhằm mục đích bảo vệ rằng chủ trương do Nhà n ­ ước qui định được thực thi đúng và vừa đủ trong doanh nghiệp .
Không chỉ vậy, những người làm quản trị nhân sự còn có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đề ra và xử lý những chủ trương trong khoanh vùng phạm vi của doanh nghiệp nhằm mục đích triển khai tiềm năng của tổ chức triển khai .

Tư­ vấn cho các bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề nhân viên bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ nhân viên vắng mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc mắc về chế độ phụ cấp… Trong tất cả các vấn đề trên, người phục trách về nhân sự sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận việc giải quyết các vấn đề này

Cung cấp các dịch vụ nội bộ cho công ty

Một trong những vai trò quan trọng của quản trị nhân sự nữa đó là cung ứng những dịch vụ tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo và phúc lợi cho những bộ phận khác của công ty .

Bộ phận quản trị nhân sự cũng quản trị những chư ­ ơng trình l ­ ương, l ­ ương bổng, an toàn lao động. L ­ ưu trữ và dữ gìn và bảo vệ những hồ sơ nhân viên cấp dưới có hiệu suất cao, giúp cho những bộ phận khác nhìn nhận đúng mực việc triển khai xong việc làm của nhân viên cấp dưới .

Kiểm tra nhân viên

Bộ phận quản trị nhân sự tiếp đón công dụng kiểm tra quan trọng bằng cách giám sát, những bộ phận khác bảo vệ việc triển khai những chủ trương, những ch ­ ương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không ; kiểm tra những thủ tục, kiểm tra những bộ phận khác nhìn nhận thành tích nhân viên cấp dưới có đúng không, hay có bỏ sót một phần thành tích nào đó hay không .

Bộ phận này cũng làm trách nhiệm kiểm tra trải qua việc đo l ­ ường, nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích những đơn khiếu nại, những tai nạn đáng tiếc lao động, những kỳ hạn chấm hết hợp đồng, nguyên do vắng mặt của nhân viên cấp dưới, những giải pháp kỷ luật, thôi thúc những bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu suất cao hơn .
Các cuộc kiểm tra những bộ phận quản trị nhân sự phải được thực thi bằng văn bản thông tin cho những bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo giải trình lên nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp .

TINOMAIL – HỆ THỐNG EMAIL CHO DOANH NGHIỆP

Hotline: 0912 222 222  – Email: hi@tinomail.com 

Website: http://tinomail.com 

Các bài viết tham khảo:

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY