Kế hoạch hóa nhân lực (manpower planning) là gì?

Kế hoạch hóa nhân lực ( manpower planning ) là quy trình xác lập nhu yếu nhân lực và nguồn nhân lực để sử dụng tối ưu và tăng trưởng nguồn lao động sao cho tương thích với kế hoạch của công ty hoặc tổ chức triển khai .

Quá trình kế hoạch hóa nhân lực hoàn toàn có thể được thực thi ở cả cấp công ty, ngành hoặc vương quốc. Nó tìm cách xác lập nhu yếu nhân lực trong tương lai, gồm có cả những hoạt động giải trí quản trị nhân sự khác như tuyển dụng, giảng dạy và đề bạt .

Lập kế hoạch nhân lực bao gồm các thông số như số lượng nhân sự, các loại kỹ năng khác nhau, khoảng thời gian, xu hướng cung và cầu, chiến lược tổ chức… Đây là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc để đảm bảo rằng doanh nghiệp có sẵn các nguồn lực tối ưu khi được yêu cầu có tính đến các dự án sắp tới trong tương lai và cũng là sự thay thế của các nhân viên sắp mãn nhiệm. Nó còn gọi là Hoạch định nguồn nhân lực. 

Sự cần thiết việc kế hoạch hóa nhân lực cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp lớn thường thao tác về dự báo và những thời cơ sắp tới trong quy trình tiến hành. Nếu những thời cơ này chuyển thành công việc kinh doanh thương mại trong thực tiễn, họ sẽ cần nhân lực để khởi đầu triển khai chúng. Nhưng yếu tố nan giải là điều gì sẽ xảy ra nếu họ thuê một số lượng lớn người thao tác cho một dự án Bất Động Sản gần như chắc như đinh nhưng vào thời gian sau cuối dự án Bất Động Sản lại không khởi đầu đúng thời hạn. Doanh nghiệp sẽ làm gì với nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức bổ trợ .
Vấn đề nan giải khác là nếu họ liên tục chờ đón cho đến khoảng thời gian ngắn ở đầu cuối cho một dự án Bất Động Sản và khi dự án Bất Động Sản khởi đầu, họ hoàn toàn có thể không có đủ nhân lực để thao tác và giao hàng. Những câu hỏi này được xử lý bằng quy trình hoạch định nhân lực .
Lập kế hoạch nguồn nhân sự gồm có những chi tiết cụ thể như phương pháp và thời gian lôi cuốn nhân viên cấp dưới mới. Toàn bộ quy trình này sẽ gồm có tiềm năng và tổ chức triển khai, những dự án Bất Động Sản trong tương lai cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và những khuynh hướng công nghệ tiên tiến đang đổi khác. Điều này giúp tổ chức triển khai được chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai với nguồn nhân lực đúng chuẩn theo ý của họ vì sự thịnh vượng của doanh nghiệp .

Phương pháp xây dựng kế hoạch nguồn lực (manpower planning) cho dân HR cần biết

Bộ phận nhân sự của công ty phải thường xuyên theo dõi nguồn nhân lực mà công ty có. Với mọi sự kiện có thể xảy ra như thay đổi động lực của ngành, sự gia tăng yêu cầu kinh doanh, kỹ năng cần thiết cho một công nghệ cụ thể….

Quy trình và những bước xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực :

Tìm hiểu lực lượng lao động hiện có

Bộ phận nhân sự phải khám phá kỹ về nhân lực hiện có của công ty. Họ nên xem xét nền tảng, kỹ năng và kiến thức, trình độ trình độ, vị trí, … của hàng loạt lực lượng lao động để họ có ý tưởng sáng tạo tốt về nguồn nhân tài mà công ty có .

Dự báo cho tương lai

Với những thay đổi liên tục trong các yêu cầu kinh doanh, các công ty phải hiểu được xu hướng trong tương lai và loại nhân viên nào sẽ phù hợp nhất cho tổ chức của họ. Do đó, các công ty phải kiểm tra, đánh giá và dự báo loại lực lượng lao động mà họ muốn trong những năm tới. 

Tuyển dụng và lựa chọn

Tùy thuộc vào những nhu yếu kinh doanh thương mại, việc lập kế hoạch nhân lực dẫn đến một quy mô tuyển dụng và lựa chọn được chu đáo hơn nhiều. Điều này trọn vẹn phụ thuộc vào vào những dự báo được đưa ra và những nhu yếu kinh doanh thương mại. Do đó, những ứng viên có trình độ trình độ, kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề, … tốt hơn sẽ được chọn làm nhân viên cấp dưới tương thích nhất với nhu yếu trong tương lai .

Đào tạo nhân viên 

Nhân viên là một bộ phận của tổ chức triển khai được giảng dạy để có những kỹ năng và kiến thức, kiến ​ ​ thức và hiểu biết tốt nhất về việc làm hiện tại cũng như những nhu yếu trong tương lai .
Tất cả những bước lập kế hoạch nhân lực nêu trên giúp những tổ chức triển khai chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn để thích ứng với công nghệ tiên tiến mới, sự tăng trưởng của ngành trong tương lai và thậm chí còn đương đầu với những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu .

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY