• Home
  • blog
  • Ngôn ngữ máy là gì? Ngôn ngữ lập trình là gì?

3.8 / 5 – ( 11 bầu chọn ) Ngôn ngữ máy là gì ? Ngôn ngữ lập trình là gì ? Ngôn ngữ máy là ngôn từ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và triển khai được.

Ngôn ngữ máy là gì?

Ngôn ngữ máy là ngôn từ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và triển khai được. Mỗi chương trình viết bằng ngôn từ khác muốn thực thi trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn từ máy bằng một chương trình dịch. Các lệnh viết ở ngôn từ máy ở dạng mã nhị phân hoặc dạng mã hexa.

Ưu điểm của ngôn ngữ máy: khai thác triệt để đặc điểm phần cứng của máy.

Nhược điểm của ngôn từ máy : Con người khó hoàn toàn có thể hiểu được ngôn từ máy. Ngôn ngữ phức tạp, nhờ vào nhiều vào phần cứng, chương trình viết mất nhiều sức lực lao động, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh.

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình ( programming language ) là dạng ngôn từ được chuẩn hóa theo một mạng lưới hệ thống những quy tắc riêng, sao cho qua đó người lập trình hoàn toàn có thể diễn đạt những chương trình thao tác dành cho thiết bị điện tử mà cả con người và những thiết bị đó đều hiểu được. Ngôn ngữ lập trình là gì?Ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?

Ngôn ngữ lập trình dùng để viết nên những chương trình ứng dụng. Mỗi ngôn từ lập trình hoàn toàn có thể được xem như thể một tập hợp của những chi tiết cụ thể kỹ thuật chú trọng đến cú pháp, từ vựng, và ý nghĩa của ngôn từ. Ngôn ngữ máy là gì? Ngôn ngữ lập trình là gì?Ngôn ngữ lập trình Pascal Những cụ thể kỹ thuật này thường gồm có :

  • Dữ liệu và cấu trúc dữ liệu
  • Câu lệnh và dòng điều khiển
  • Các tên và các tham số
  • Cơ chế tham khảo và sự tái sử dụng

Hợp ngữ là gì?

Sử dụng 1 số từ tiếng anh để tượng trưng cho những lệnh cần thực thi. Ví dụ : cộng giá trị chứa trong hai thanh ghi AX và BX : ADD AX, BX Để chương trình viết bằng hợp ngữ triển khai được trên máy tính, nó cần được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chương trình hợp dịch. Nhược điểm của hợp ngữ : Còn phức tạp, nhờ vào vào nhiều loại máy, vì thế ngôn từ máy chỉ thích hợp với những nhà lập trình chuyên nghiệp.

Ngôn ngữ bậc cao là gì?

Ngôn ngữ bậc cao là ngôn từ trong đó những câu lệnh được viết gần với ngôn từ tự nhiên hơn, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào vào những loại máy đơn cử và nó đều có một chương trình dịch để dịch những chương trình viết bằng ngôn từ này sang ngôn ngữ máy. Các ngôn từ bậc cao đó là : Fortran, Cobol, Algol, Basi Pascal, C, C + +, Java, … Nguồn : Ngôn ngữ máy là gì ? Ngôn ngữ lập trình là gì ?

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

CóKhông

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY