Bài Giảng Nghề Giám Đốc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (712.38 KB, 44 trang )

Nghề giám đốc
Giảng viên:
GS,TSKH. Vũ Huy Từ

Khoa Quản lý kinh doanh
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

1

GIÁM ĐỐC – MỘT NGHỀ CÓ
TÍNH SỰ NGHIỆP CAO
1.Một công việc được coi là một nghề khi:
– Để hoàn thành nó cần kỹ năng, kiến thức mang
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007.lnk
tính chuyên môn,
có thể đào tạo được
– Mang tính phổ biến, được xã hội công nhận
– Gắn bó lâu dài với cuộc đời mỗi người
– Có chế độ thù lao tương ứng với sự đóng góp,
nhờ nó mà mỗi người có thể sống và đóng góp
cho xã hội
2

GIÁM ĐỐC – MỘT NGHỀ CÓ
TÍNH SỰ NGHIỆP CAO
2.Cơ sở hình thành nên nghề giám đốc
– Do tính chuyên môn hóa của công việc
– Do tính pháp lý đòi hỏi đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh

– Tính sự nghiệp thể hiện ở sự đóng góp quan
trọng cho xã hội

3

ĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦA
MỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG
1.

Có khát vọng làm giầu
Là động lực thường trực
Không tự thỏa mãn
Hiểu rõ giá trị của sự giàu có
Truyền tinh thần đó cho người khác

4

ĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦA
MỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG
2. Có kiến thức
– Có trình độ văn hóa làm nền tảng
– Hiểu biết chuyên môn liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của doanh nghiệp
– Năng lực cảm nhận các giá trị tốt
– Khả năng phân tích tình huống tốt

5

ĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦA
MỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG
3. Có năng lực quản lý và kinh nghiệm, tạo dựng
được một ê kíp giúp việc đắc lực
– Nhằm tăng cường chia sẻ thông tin
– Tạo khả năng ủy quyền mạnh mẽ
– Hiệp tác tối đa vì mục tiêu chung

6

ĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦA
MỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG
4. Lao động của giám đốc là lao động quản lý
– Sản phẩm là các quyết định
– Nguyên liệu là thông tin
– Công cụ là tổ chức
– Công nghệ là sự ủy quyền

7

Lao động của giám đốc là lao động quản lý

Thông
tin
đầu

Quyết
định

Tổ chức bộ máy
quản lý, SX-KD

Uỷ quyền cho
các bộ phận

vào

Mục tiêu chung

Kết quả
So sánh, đối chiếu
8

ĐIỀU KIỆN ĐỂ
KINH DOANH THÀNH CÔNG
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
• Khả năng thực hiện quyền tự do kinh doanh
• Năng lực cạnh tranh trong môi trường cạnh
tranh lành mạnh
• Trách nhiệm đầy đủ với người lao động, với xã
hội, với môi trường thiên nhiên
• Năng lực thực hiện các giá trị Chân – Thiện –
Mỹ của SP và trong quá trình SXKD
9

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
CỦA GIÁM ĐỐC
1.Kỹ năng nhận thức
– Cảm nhận, đánh giá được các giá trị
– Luôn hiểu rõ thời cơ và thách thức
– Nắm bắt được vấn đề nhanh chóng và
chính xác

10

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
CỦA GIÁM ĐỐC
2.Kỹ năng giao tế
– Bản lĩnh trong giao tiếp và ứng xử
– Có nền tảng văn hóa cá nhân
– Năng lực khẳng định các nguyên tắc
cá nhân
– Khả năng giải quyết các xung đột,
mâu thuẫn về lợi ích trong và ngoài
tổ chức
11

CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
CỦA GIÁM ĐỐC
3.Kỹ năng kỹ thuật
– Khả năng áp dụng các công cụ, biện
pháp, quy trình trong công việc

– Khả năng biến ý tưởng thành hiện
thực một cách hợp lý,tiết kiệm, đúng
tiêu chuẩn
– Biết cách giải quyết một nhiệm vụ
một cách thấu đáo, chi tiết

12

VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH
Chụp giật, lừa đảo
Khai thác các khả
năng tiềm ẩn

Đầu tư bằng giá trị ý
tưởng và công nghệ
thực hiện

Lợi nhuận
doanh
nghiệp
Làm cho lợi
nhuận XH
tăng
13

VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH

• Các chuẩn mực văn hóa KD

– Đề cao sự tận tụy, cần lao,
triệt để hợp tác, trách nhiệm

– Lợi ích nhỏ phải tuân theo lợi
ích lớn. Lợi ích lớn không
được hy sinh lợi ích nhỏ
14

VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH
Sự suy thoái đạo đức
con người
-Họ mất lòng tin vào xã hội
-Các thang bậc giá trị bị đảo lộn

Sự suy thoái đạo đức
kinh doanh
– Môi trường pháp lý lỏng. Cơ chế
thiếu sự kiểm soát toàn dân

-Hệ thống thông tin bất cập
– Động cơ sai lệch: hẹp hòi, ích kỷ,
chụp giật

-Bị đẩy vào hoàn cảnh sống chết
với miếng cơm, manh áo

Hậu quả: Tham nhũng, hối lộ, ăn
cắp, chụp giật. Tiêu diệt lẫn nhau
trước khi trời diệt
15

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC
1. Theo quan điểm tương tác nhân sự
+ Vai trò đại diện :- Trước pháp lý – trước lợi ích của tổ chức –
trước kết quả cuối cùng – nghi lễ

+ Vai trò lãnh đạo:- Động viên, thúc đẩy cấp dưới – huy động,
điều phối các nguồn lực thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

+ Vai trò liên kết:- Trung tâm kết nối các bộ phận – Thực hiện các
giao dịch với bên ngoài

16

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC
2.Theo quan điểm truyền thông

– Trung tâm thu thập, phân tích và xử lý tin
– Phổ biến, giải thích và truyền đạt các chủ
trương, các kế hoạch
– Là người phát ngôn chính thức của tổ chức

17

VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC
3.Theo quan điểm của việc ra quyết định
– Là người sáng tạo, thiết kế và khởi
xướng những thay đổi của tổ chức
– Người điều khiển và điều chỉnh các
hoạt động
– Là nhà thương lượng trong các giao
dịch

18

MỘT SỐ KHÓ KHĂN ĐẶT RA VỚI
GIÁM ĐỐC
• 1.Xây dựng một chế độ khen thưởng và khuyến khích
vật chất như một chế độ lâu dài và là động cơ thúc đẩy
nhân viên
• 2.Có quá ít thời gian dành cho việc định hướng chiến
lược
• 3.Làm cho mọi người hiểu mục tiêu và chiến lược kinh
doanh dài hạn
• 4.Nhận biết được khả năng kinh doanh mới ngoài những
hoạt động truyền thống
• 5.Công việc gián đoạn do thiếu nguồn lực dự phòng
• 6.Làm thế nào để ủy quyền có hiệu quả
• 7.Nhu cầu đào tạo thường xuyên và khả năng thực hiện
19

MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝ
KINH DOANH
1.Hội chứng rạp hát

Hưởng ứng theo số đông, theo đuôi
Không kịp xác định rõ thái độ hay chính kiến
Năng lực phân tích, phê phán, xử lý tình huống thấp
Chấp nhận những điều đã định hình, không sáng tạo
Có tâm lý giảm rủi ro cho những hành vi, quyết định của
mình

20

MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝ
KINH DOANH
2.Hội chứng lây lan

Chạy theo trào lưu, không có đủ thông tin và chủ kiến
Ngộ nhận tình thế, dễ bị cuốn vào những cơn sốt
Mục tiêu của bản thân không rõ ràng, vô định
Môi trường mất cân bằng

21

MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝ

KINH DOANH
3.Hội chứng “con gà mái”

– Cái dễ có được là cái ít có giá trị
– Con người muốn được thách đố
– Khẳng định được mình nhưng cần đề cao người khác

22

MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝ
KINH DOANH
4.Hội chứng mặc cảm

Tự cho mình hoặc cảm thấy mình là kém, là lố
Giấu mình, không muốn bộc lộ
Cố gồng mình lên ( xù lông ) một cách lộ liễu
Có xu hướng bài xích những gì mình không đạt được

23

CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
1.Phong cách “con sói đơn độc”

Làm việc tích cực, bận rộn
Coi cấp dưới là bọn sai vặt

Không đào tạo và ủy quyền
Lập kế hoạch ngắn hạn
Làm việc với vấn đề của ngày hôm qua chứ không phải
những vấn đề của ngày mai

24

CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
2. Phong cách “nhà sản xuất”

Làm việc chăm chỉ, chu đáo
Hiểu biết sâu về công việc kỹ thuật
Không giỏi trong công việc quản lý
Không chú ý đến tính khoa học hành chính
Sa đà vào các tiểu tiết kỹ thuật

25

– Tính sự nghiệp bộc lộ ở sự góp phần quantrọng cho xã hộiĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦAMỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG1. Có khát vọng làm giầuLà động lực thường trựcKhông tự thỏa mãnHiểu rõ giá trị của sự giàu cóTruyền ý thức đó cho người khácĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦAMỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG2. Có kiến thức và kỹ năng – Có trình độ văn hóa truyền thống làm nền tảng – Hiểu biết trình độ tương quan đến lĩnh vựchoạt động của doanh nghiệp – Năng lực cảm nhận những giá trị tốt – Khả năng nghiên cứu và phân tích trường hợp tốtĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦAMỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG3. Có năng lượng quản trị và kinh nghiệm tay nghề, tạo dựngđược một ê kíp giúp việc đắc lực – Nhằm tăng cường san sẻ thông tin – Tạo năng lực chuyển nhượng ủy quyền can đảm và mạnh mẽ – Hiệp tác tối đa vì tiềm năng chungĐẶC ĐIỂM NGHỀ NGHIỆP CỦAMỘT GIÁM ĐỐC THÀNH CÔNG4. Lao động của giám đốc là lao động quản trị – Sản phẩm là những quyết định hành động – Nguyên liệu là thông tin – Công cụ là tổ chức triển khai – Công nghệ là sự ủy quyềnLao động của giám đốc là lao động quản lýThôngtinđầuQuyếtđịnhTổ chức bộ máyquản lý, SX-KDUỷ quyền chocác bộ phậnvàoMục tiêu chungKết quảSo sánh, đối chiếuĐIỀU KIỆN ĐỂKINH DOANH THÀNH CÔNGTRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG • Khả năng triển khai quyền tự do kinh doanh thương mại • Năng lực cạnh tranh đối đầu trong thiên nhiên và môi trường cạnhtranh lành mạnh • Trách nhiệm không thiếu với người lao động, với xãhội, với thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên • Năng lực thực thi những giá trị Chân – Thiện – Mỹ của SP và trong quy trình SXKDCÁC KỸ NĂNG CƠ BẢNCỦA GIÁM ĐỐC1. Kỹ năng nhận thức – Cảm nhận, nhìn nhận được những giá trị – Luôn hiểu rõ thời cơ và thử thách – Nắm bắt được yếu tố nhanh gọn vàchính xác10CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢNCỦA GIÁM ĐỐC2. Kỹ năng giao tế – Bản lĩnh trong tiếp xúc và ứng xử – Có nền tảng văn hóa truyền thống cá thể – Năng lực chứng minh và khẳng định những nguyên tắccá nhân – Khả năng xử lý những xung đột, xích míc về quyền lợi trong và ngoàitổ chức11CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢNCỦA GIÁM ĐỐC3. Kỹ năng kỹ thuật – Khả năng vận dụng những công cụ, biệnpháp, quá trình trong việc làm – Khả năng biến ý tưởng sáng tạo thành hiệnthực một cách hài hòa và hợp lý, tiết kiệm ngân sách và chi phí, đúngtiêu chuẩn – Biết cách xử lý một nhiệm vụmột cách thấu đáo, chi tiết12VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨCKINH DOANHChụp giật, lừa đảoKhai thác những khảnăng tiềm ẩnĐầu tư bằng giá trị ýtưởng và công nghệthực hiệnLợi nhuậndoanhnghiệpLàm cho lợinhuận XHtăng13VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨCKINH DOANH • Các chuẩn mực văn hóa truyền thống KD – Đề cao sự tận tụy, cần lao, triệt để hợp tác, nghĩa vụ và trách nhiệm – Lợi ích nhỏ phải tuân theo lợiích lớn. Lợi ích lớn khôngđược hy sinh lợi ích nhỏ14VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨCKINH DOANHSự suy thoái và khủng hoảng đạo đứccon người-Họ mất lòng tin vào xã hội-Các thang bậc giá trị bị hòn đảo lộnSự suy thoái và khủng hoảng đạo đứckinh doanh – Môi trường pháp lý lỏng. Cơ chếthiếu sự trấn áp toàn dân-Hệ thống thông tin chưa ổn – Động cơ rơi lệch : hẹp hòi, ích kỷ, chụp giật-Bị đẩy vào thực trạng sống chếtvới miếng cơm, manh áoHậu quả : Tham nhũng, hối lộ, ăncắp, chụp giật. Tiêu diệt lẫn nhautrước khi trời diệt15VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC1. Theo quan điểm tương tác nhân sự + Vai trò đại diện thay mặt : – Trước pháp lý – trước quyền lợi của tổ chức triển khai – trước tác dụng sau cuối – nghi lễ + Vai trò chỉ huy : – Động viên, thôi thúc cấp dưới – kêu gọi, điều phối những nguồn lực triển khai tiềm năng của doanh nghiệp + Vai trò link : – Trung tâm liên kết những bộ phận – Thực hiện cácgiao dịch với bên ngoài16VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC2. Theo quan điểm truyền thông online – Trung tâm tích lũy, nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý tin – Phổ biến, lý giải và truyền đạt những chủtrương, những kế hoạch – Là người phát ngôn chính thức của tổ chức17VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC3. Theo quan điểm của việc ra quyết định hành động – Là người phát minh sáng tạo, phong cách thiết kế và khởixướng những đổi khác của tổ chức triển khai – Người điều khiển và tinh chỉnh và kiểm soát và điều chỉnh cáchoạt động – Là nhà thương lượng trong những giaodịch18MỘT SỐ KHÓ KHĂN ĐẶT RA VỚIGIÁM ĐỐC • 1. Xây dựng một chính sách khen thưởng và khuyến khíchvật chất như một chính sách lâu dài hơn và là động cơ thúc đẩynhân viên • 2. Có quá ít thời hạn dành cho việc xu thế chiếnlược • 3. Làm cho mọi người hiểu tiềm năng và kế hoạch kinhdoanh dài hạn • 4. Nhận biết được năng lực kinh doanh thương mại mới ngoài nhữnghoạt động truyền thống cuội nguồn • 5. Công việc gián đoạn do thiếu nguồn lực dự trữ • 6. Làm thế nào để chuyển nhượng ủy quyền có hiệu suất cao • 7. Nhu cầu đào tạo và giảng dạy liên tục và năng lực thực hiện19MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝKINH DOANH1. Hội chứng rạp hátHưởng ứng theo phần đông, theo đuôiKhông kịp xác lập rõ thái độ hay chính kiếnNăng lực nghiên cứu và phân tích, phê phán, giải quyết và xử lý trường hợp thấpChấp nhận những điều đã định hình, không sáng tạoCó tâm ý giảm rủi ro đáng tiếc cho những hành vi, quyết định hành động củamình20MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝKINH DOANH2. Hội chứng lây lanChạy theo trào lưu, không có đủ thông tin và chủ kiếnNgộ nhận tình thế, dễ bị cuốn vào những cơn sốtMục tiêu của bản thân không rõ ràng, vô địnhMôi trường mất cân bằng21MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝKINH DOANH3. Hội chứng “ con gà mái ” – Cái dễ có được là cái ít có giá trị – Con người muốn được thách đố – Khẳng định được mình nhưng cần tôn vinh người khác22MỘT SỐ HỘI CHỨNG TÂM LÝKINH DOANH4. Hội chứng mặc cảmTự cho mình hoặc cảm thấy mình là kém, là lốGiấu mình, không muốn bộc lộCố gồng mình lên ( xù lông ) một cách lộ liễuCó xu thế bài xích những gì mình không đạt được23CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO1. Phong cách “ con sói đơn độc ” Làm việc tích cực, bận rộnCoi cấp dưới là bọn sai vặtKhông giảng dạy và ủy quyềnLập kế hoạch ngắn hạnLàm việc với yếu tố của ngày trong ngày hôm qua chứ không phảinhững yếu tố của ngày mai24CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO2. Phong cách “ đơn vị sản xuất ” Làm việc chịu khó, chu đáoHiểu biết sâu về việc làm kỹ thuậtKhông giỏi trong việc làm quản lýKhông quan tâm đến tính khoa học hành chínhSa đà vào những tiểu tiết kỹ thuật25

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY