• Home
 • Hướng Nghiệp
 • Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Quản lý tài nguyên môi trường (Mã XT: 7850101)

Giới thiệu chung về ngành

Quản lý tài nguyên môi trường là gì?

Quản lý tài nguyên môi trường (tiếng Anh là Environmental resource management) là sự tác động từ xã hội loài người giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường các công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường, hệ sinh thái, duy trì tính toàn vẹn thông qua các chỉ số khoa học.

ngành quản lý tài nguyên môi trường

Các trường đào tạo ngành Quản lý tài nguyên môi trường

Các trường có ngành Quản lý tài nguyên môi trường như sau:

 • Khu vực miền Bắc
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
 • Khu vực miền Nam

Các khối xét tuyển ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Các tổ hợp môn chính được sử dụng để xét vào ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2021 bao gồm:

 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)

Các sự lựa chọn khác của một số trường phía trên:

Khối A02 (Toán, Sinh, Lí)
Khối A06 (Toán, Hóa, Địa)
Khối A11 (Toán, Hóa, GDCD)
Khối A16 (Toán, Văn, KHTN)
Khối B02 (Toán, Sinh, Địa)
Khối B03 (Toán, Sinh, Văn)
Khối B04 (Toán, Sinh, GDCD)
Khối B05 (Toán, Sinh, KHXH)
Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)
Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
Khối C02 (Văn, Toán, Hóa)
Khối C04 (Văn, Toán, Địa)
Khối C08 (Văn, Hóa, Sinh)
Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)
Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
Khối D08 (Toán, Sinh, Anh)
Khối D10 (Toán, Địa, GDCD)
Khối D14 (Toán, Sử, GDCD)
Khối D15 (Toán, Địa, GDCD)
Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Tham gia ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên, những bạn sẽ được học tập những kỹ năng và kiến thức về :

 • Quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, nước, khí hậu và môi trường
 • Kỹ năng phân tích ảnh hưởng của chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường
 • Kỹ năng đánh giá công tác quản lý tài nguyên, môi trường để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững
 • Khả năng lên kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên và môi trường đáp ứng sự phát triển bền vững của Việt Nam
 • Kỹ năng sử dụng CNTT và thiết bị hiện đại giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường
 • Kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý thông tin để giải quyết các vấn đề trong quản lý tài nguyên & môi trường
 • Thông thạo các nghiệp vụ hành chính, pháp lý liên quan tới lĩnh vực tài nguyên & môi trường.

Dưới đây là chương trình học tập cụ thể ngành Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường của Đại học Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường TP. Hà Nội :

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Pháp luật đại cươngKỹ năng mềm
Tiếng Anh 1, 2, 3
Toán cao cấp 1, 2
Xác suất thống kê
Tin học đại cương
Sinh thái học
Hóa học đại cương
Kỹ năng trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng-an ninh
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1/ Kiến thức cơ sở ngành
Hóa học môi trường
Cơ sở khoa học môi trường
Cơ sở quản lý tài nguyên
Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường
Độc học môi trường
Biến đổi khí hậu
Kinh tế tài nguyên và môi trường
Đa dạng sinh học
Quan trắc và phân tích môi trường
Thực tập quan trắc và phân tích môi trường
Điều tra đánh giá đa dạng sinh học
Cơ sở địa lý tài nguyên và môi trường
Kỹ năng nghiên cứu tài nguyên và môi trường
2/ Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Tiếng Anh chuyên ngành
Công nghệ môi trường
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Quản lý môi trường đô thị, công nghiệp, làng nghề
Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Quản lý các vùng sinh thái đặc thù
Mô hình hóa môi trường
Tin học ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường
Thực tập tin học ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường
Thực tập mô hình hóa môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Đồ án Đánh giá tác động môi trường
Truyền thông về tài nguyên và môi trường
Thông tin môi trường
Quy hoạch môi trường
Thanh tra và đền bù thiệt hại môi trường
Học phần tự chọn, bao gồm:
Hướng chuyên sâu về Quản lý tài nguyên sinh vật:
Bảo tồn đa dạng sinh học
Dịch vụ hệ sinh thái
Đánh giá rủi ro sinh thái
Đồ án quản lý các vùng sinh thái đặc thù
Đồ án đánh giá tác động đa dạng sinh học
Đồ án truyền thông tài nguyên và môi trường
Phát triển tài nguyên sinh vật
Quản lý an toàn sinh học
Hướng chuyên sâu về Quản lý môi trường:
Đồ án quản lý môi trường đô thị, công nghiệp, làng nghề
Đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Đồ án quy hoạch môi trường
Hệ thống quản lý chất lượng môi trường
Kiểm toán môi trường
Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm
Tăng trưởng xanh
Hướng chuyên sâu về Quản lý tài nguyên:
Quản lý tài nguyên khoáng sản
Cấp phép trong hoạt động khoáng sản
Quản lý và Phát triển Di sản Địa chất
Địa chất – Tài nguyên khoáng sản biển
Tai biến địa chất
Quản lý tổng hợp vùng bờ biển
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông
3/ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp
Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp:
Đánh giá vòng đời sản phẩm
Phân tích đánh giá thực thi chính sách trong bảo tồn đa dạng sinh học
Lập các báo cáo trong hoạt động khoáng sản

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY