• Home
  • Hướng Nghiệp
  • Kinh tế học tài chính (Financial Economics) là gì? So sánh với kinh tế học truyền thống
Kinh tế học kinh tế tài chính ( tiếng Anh : Financial Economics ) là một nhánh của kinh tế tài chính học, nghiên cứu và phân tích việc sử dụng và phân phối những nguồn lực trong thị trường mà trong đó những quyết định hành động được đưa ra trong toàn cảnh không chắc như đinh và dễ đổi khác .financial-economics-pdf-free-1-638

Hình minh họa. Nguồn: amazon.com

Kinh tế học tài chính

Khái niệm

Kinh tế học tài chính trong tiếng Anh là Financial Economics.

Kinh tế học tài chính là một nhánh của kinh tế học, phân tích việc sử dụng và phân phối các nguồn lực trong thị trường mà trong đó các quyết định được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn và dễ thay đổi.

Các quyết định hành động kinh tế tài chính thường phải tính đến những sự kiện trong tương lai, mặc dầu những quyết định hành động đó có tương quan đến một loại CP, một hạng mục góp vốn đầu tư hay hàng loạt thị trường .Đưa ra quyết định hành động kinh tế tài chính không phải khi nào cũng là một quy trình đơn thuần. Thời gian, rủi ro đáng tiếc ( không chắc như đinh ), ngân sách thời cơ và thông tin hoàn toàn có thể tạo ra động lực hoặc khiến người đưa ra quyết định hành động thoái chí .

Kinh tế học tài chính sử dụng lí thuyết kinh tế để đánh giá cách một số điều gây ảnh hưởng tới quá trình quyết định, cung cấp cho các nhà đầu tư những công cụ để đưa ra lựa chọn đúng.

Kinh tế học tài chính thường xoay quanh việc tạo ra các mô hình tinh vi và phức tạp để kiểm tra cách các biến ảnh hưởng đến một quyết định cụ thể. Thông thường, các mô hình này giả định rằng các cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định hành động một cách hợp lí, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Những hành vi phi lí trí của các bên phải được tính đến như là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong kinh tế học tài chính.

Cốt lõi của nhánh kinh tế tài chính học này dựa trên rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong kinh tế tài chính vi mô và những khái niệm kế toán cơ bản. Đây là một ngành học mang tính định lượng, sử dụng kinh tế tài chính lượng và những công cụ toán học khác, yên cầu phải làm quen với Xác Suất và thống kê cơ bản vì đây là những công cụ tiêu chuẩn để thống kê giám sát và nhìn nhận rủi ro đáng tiếc .

Kinh tế học tài chính nghiên cứu giá trị hợp lí, rủi ro, lợi nhuận, chứng khoán và tài sản. Nhiều yếu tố tiền tệ cũng được xem xét như lãi suất và lạm phát.

So sánh kinh tế học tài chính với kinh tế học truyền thống

Kinh tế học truyền thống tập trung vào những giao dịch trong đó tiền chỉ là một trong những vật được trao đổi (ví dụ dùng tiền để mua hàng hóa). 

Ngược lại, kinh tế học tài chính tập trung nghiên cứu các giao dịch mà tiền có thể là vật duy nhất thực sự được các bên trao đổi (ví dụ như các giao dịch hoán đổi lãi suất thì thứ duy nhất các bên trao đổi với nhau trong những ngày giao dịch là tiền).

Nhà kinh tế học tài chính có thể được phân biệt với các nhà kinh tế học truyền thống hơn bởi họ tập trung vào các hoạt động tiền tệ trong đó thời gian, sự không chắc chắn, các lựa chọn và thông tin đóng vai trò quan trọng.

(Theo investopedia)

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY