Hiện nay, việc sử dụng các thuật ngữ Tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế tài chính ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được ý nghĩa của các Thuật ngữ này. Thuật ngữ Net revenue là một ví dụ. Vậy Net revenue là gì?

Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi liên quan đến Net revenue là gì để tìm được câu trả lời bạn nhé!

Thế nào là doanh thu?

Net revenue là một thuật ngữ Tiếng Anh được sử dụng trong nghành kinh tế tài chính kinh tế tài chính, Net revenue dịch ra nghĩa Tiếng Việt là Doanh thu thuần .

Trước hết để hiểu doanh thu thuần là gì thì ta cần hiểu khái niệm doanh thu.

Bạn đang đọc: Net revenue là gì?

Doanh thu được hiểu là tổng giá trị những quyền lợi kinh tế tài chính doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, sản xuất thường thì của doanh nghiệp, góp thêm phần làm tăng trưởng vốn chủ chiếm hữu .
Doanh thu của doanh nghiệp được tạo nên từ doanh thu thu được từ việc phân phối dịch vụ, bán hàng, lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính và doanh thu hoạt động giải trí nội bộ hay lệch giá không bình thường. Trong đó :
Doanh thu từ hoạt động giải trí phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : Là tổng thể doanh thu sẽ thu được từ việc sản xuất đáp ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
Doanh thu nội bộ : Là tiền thu được từ việc bán mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, tiêu thụ nội bộ giữa những đơn vị chức năng thường trực một công ty hay tập đoàn lớn .

Doanh thu hoạt động tài chính có thể kể đến các loại doanh thu như: cho thuê tài sản; tiền lãi đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi; chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn, bán ngoại tệ…

Doanh thu không bình thường : Là khoản tiền từ những hoạt động giải trí không xảy ra tiếp tục như : bán vật tư sản phẩm & hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã phân bổ hết …

Net revenue là gì?

Net revenue – lệch giá thuần được hiểu là lệch giá thực nhận của doanh nghiệp, nghĩa là khoản lệch giá bán hàng sau khi đã trừ những khoản giảm trừ lệch giá như những loại thuế thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, những khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc lệch giá hàng bán bị trả lại .

Doanh thu thuần giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, tính được lợi nhuận trước thuế và sau thuế để xác định được lãi, lỗ.

Doanh thu thuần ( Net revenue ) được tính theo công thức như sau :
Doanh thu thuần = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – ( Chiết khấu hàng bán + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế gián thu ) .

Trên đây là nội dung bài viết về Net revenue là gì hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY