Đơn xin nghỉ việc không riêng gì trình diễn nguyên do muốn chấm hết hợp đồng lao động mà còn bộc lộ sự chuyên nghiệp, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân người lao động. Và đây là mẫu Đơn xin nghỉ việc thuyết phục nhất để bạn tìm hiểu thêm .Một số nguyên do xin nghỉ việc chính đángTừ 2021, nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường ?Những điều nên có trong đơn xin nghỉ việcMột số chú ý quan tâm khi viết Đơn xin nghỉ việc

​Một số mẫu Đơn xin nghỉ việc chi tiết nhất

Mẫu số 1

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2021/03/18/Don_xin_nghi_viec_1803112913.docx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC (1)

Kính gửi : – Ban Giám đốc Công ty ( 2 ) … … … … … … … …
– Trưởng phòng Nhân sự ( 3 ) … … … … … … … …
– Trưởng phòng ( 4 ). … … … … … … … … … … … .
Tôi tên là : …………………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ ( 5 ) : ……………………………….. Bộ phận ( 6 ) : …………………………………………..
Tôi làm đơn này với nội dung :
Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày ( 7 ) …. tháng …. năm … với nguyên do ( 8 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được thao tác tại đây trong thời hạn qua. Hơn ( 9 ) …. năm thao tác, Quý Công ty đã rất là tạo điều kiện kèm theo trợ giúp, cũng như cho tôi có được như mong muốn thao tác với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một thiên nhiên và môi trường thao tác năng động, tự do .
Những ngày tháng thao tác tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm tay nghề ( 10 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin yêu tôi trong suốt thời hạn qua và kính chúc cho Công ty tăng trưởng vững chắc và đạt được nhiều thành công xuất sắc hơn mong ước .
Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận đồng ý cho tôi được phép thôi việc .
Trong khi chờ đón sự chấp thuận đồng ý của Ban Giám đốc, tôi sẽ liên tục thao tác trang nghiêm và triển khai chuyển giao việc làm, những gia tài, dụng cụ cho ông / bà ( 11 ) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Bộ phận ( 12 ) : ………………………………………………………………………………………………
Các việc làm được chuyển giao ( 13 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi cam kết sẽ chuyển giao hàng loạt cho người có tương quan trước khi nghỉ việc .
Xin trân trọng cảm ơn !
… …, ngày … … tháng … … năm … …

                                                                            Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 2

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/2.don-xin-nghi-viec-3_1903102247_2011175640_2411142216.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : – … … … … … … … … … … … … … … … … …
– … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Họ và tên : ………………………………… Chức vụ : ………………………………………………
Đơn vị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Thời gian đã thao tác tại công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giải trình nguyên do muốn chấm hết hợp đồng lao động trước thời hạn … … … … … …
Bắt đầu chấm hết hợp đồng lao động từ ngày … … … … … … … … … … … … … … .
Ý kiến của người quản trị trực tiếp … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ý kiến của Phòng nhân sự … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ý kiến của Giám đốc quản lý … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

… …, ngày … … tháng … … năm … …

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 3

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/3.don-xin-nghi-viec-2_1903102248_2011175550_2411144255.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : Ban Giám đốc công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … ..
Tôi tên là : ………………………………………………………………………………………………….
Hiện đang công tác làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi làm đơn này, đề xuất Ban Gián đốc cho tôi xin nghỉ việc vì nguyên do : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …
Trong thời hạn chờ đón sự chấp thuận đồng ý của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ liên tục thao tác tráng lệ và thực thi chuyển giao việc làm cũng như gia tài cho người quản trị trực tiếp của tôi là ông / bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi xin chân thành cảm ơn !
… …, ngày … … tháng … … năm … …

                                                                                     Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 4

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/4.don-xin-nghi-viec-4_1903102235_2011175640_2411144442.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi : – … … … … … … … … … … … … … … … .
– … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bộ phận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận đồng ý cho tôi được thôi việc kể từ ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Lý do xin thôi việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi triển khai việc báo trước là … … … … ngày, kể từ ngày làm đơn .
Tôi sẽ triển khai chuyển giao việc làm cho … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tôi rất hài lòng vì thời hạn được thao tác cho công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã tương hỗ và trợ giúp .
Kính ý kiến đề nghị Ban Giám đốc xem xét và xử lý .
… …, ngày … … tháng … … năm … …

                                                                                  Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu số 5

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/24/5.don-xin-nghi-viec-5_2011175822_2411145554.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi : – … … … … … … … … … … … … … … … …

                                                – ………………………………………….

Tên tôi là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bộ phận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận đồng ý cho tôi được thôi việc kể từ ngày … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Lý do xin thôi việc … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tôi thực thi việc báo trước là … … … … ngày, kể từ ngày làm đơn .
Tôi sẽ thực thi chuyển giao việc làm cho … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tôi rất hài lòng vì thời hạn được thao tác cho công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã tương hỗ và trợ giúp .
Kính ý kiến đề nghị Ban Giám đốc xem xét và xử lý .
… …, ngày … … tháng … … năm … …

                                                                                       Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

Theo lao lý của Bộ luật Lao động 2019, bên cạnh những ngày lễ tết, những ngày phép năm, mỗi năm, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong 1 số ít trường hợp :
– Kết hôn : nghỉ 03 ngày ;
– Con kết hôn : nghỉ 01 ngày ;
– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi ; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng ; vợ hoặc chồng ; con đẻ, con nuôi chết : nghỉ 03 ngày .
Ngoài ra, người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông tin với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết ; cha hoặc mẹ kết hôn ; anh, chị, em ruột kết hôn .
Tuy nhiên, nếu như đã nghỉ hết số ngày nghỉ nêu trên mà có việc làm đột xuất khác phải nghỉ dài ngày thì người lao động trọn vẹn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương .

Xem thêm: Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn nhất

mau don xin nghi viecMẫu đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp ( Ảnh minh họa )

Một số quan tâm khi viết Đơn xin nghỉ việc

Sử dụng ngôn ngữ lịch sự

Bạn ra đi khi không còn hứng thú với công ty hay có nhiều sự không tương đồng với cấp trên … Dù là vì bất kể nguyên do gì đi nữa thì công ty cũng là nơi cho bạn 01 việc làm, trả lương cho bạn. Vì thế, khi ra đi hãy sử dụng ngôn từ lịch sự và trang nhã và chúc cho sự tăng trưởng của công ty .

Nếu lịch sự và trang nhã, bạn sẽ nhận được sự chấp thuận đồng ý một cách tự do hơn, đồng thời cũng bộc lộ bạn là người nhã nhặn và được nhìn nhận cao .

Tuân theo hợp đồng lao động

Nếu nghỉ việc không báo trước trong thời hạn nhất định đã được pháp luật hoặc không tuân theo thời hạn thao tác cam kết trước đó thì người lao động rất dễ bị gây khó dễ. Chẳng hạn phải bồi thường ngân sách giảng dạy cho công ty hay gặp khó khăn vất vả khi xin nghỉ và khi xin việc tại công ty mới .
Bởi vậy nên bạn cần tuân theo lao lý của Hợp đồng lao động bạn đã ký để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân mình .

Cân nhắc kỹ càng trước khi gửi đơn

Bắt đầu một việc làm mới không phải là điều thuận tiện. Vì thế, trước khi gửi đơn bạn cần xem xét những việc sau :

  • Nghỉ việc thời gian này có hài hòa và hợp lý với công ty và với bản thân không ?
  • Bạn hoàn toàn có thể tìm được việc làm mới ngay sau khi nghỉ việc không ?
  • Bạn có thật sự ” chán ” việc làm này không ?
  • Bạn hoàn toàn có thể tìm được việc làm khác tốt hơn với mức đãi ngộ cao hơn không ?

Cân nhắc thời điểm nghỉ việc

Ngoài việc xem xét những nguyên do của bản thân, bạn cũng nên xem xét việc bạn nghỉ có ảnh hưởng tác động tới công ty không ? Chẳng hạn, công ty đang không có đủ nhân sự mà việc làm dồn dập thì việc bạn ra đi hoàn toàn có thể làm tác động ảnh hưởng xấu đi tới công ty như thế nào. Từ đó, xem xét việc ở lại thêm thời hạn và lê dài thời hạn báo trước khi chấm hết Hợp đồng lao động .

Những điều nên có trong đơn xin nghỉ việc

Những nội dung này là những nội dung ” mềm ” hoàn toàn có thể có hoặc không trong Đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu bổ trợ những nội dung sau đây bạn sẽ nhận được nhiều thiện cảm từ phía công ty :

  • Những kinh nghiệm tay nghề, những điều tốt đẹp mà bạn có được trong thời hạn thao tác tại công ty .
  • Nêu ra sự trưởng thành của bản thân .
  • Gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, chỉ huy … những người đã giúp sức bạn trong thời hạn thao tác tại công ty .
  • Bày tỏ mong ước công ty hoàn toàn có thể tăng trưởng hơn trong tương lai .
  • Giải thích nguyên do ra đi một cách trung thực nhưng cũng hoàn toàn có thể nói tránh nếu lý do đó làm sếp cũ của bạn ” phật ý ” .
  • Có thể đề cử người thay thế sửa chữa tương thích .

Những điều cần làm trước khi nghỉ việc

Không chỉ có rất nhiều chú ý quan tâm trong quy trình nghỉ việc, người lao động còn phải quan tâm những điều sau trước khi gửi Đơn xin nghỉ việc đến chỉ huy công ty :
– Giữ bí hiểm
– Lưu trữ hồ sơ, dự án Bất Động Sản hay việc làm bạn đang làm
– Dọn dẹp máy tính
– Sử dụng hết ngày phép
– Viết thư tạm biệt với đồng nghiệp và sếp : Hãy thật lòng cảm ơn họ để tạo ấn tượng tốt nhất dù bạn không còn thao tác ở đó nữa bởi hoàn toàn có thể sau này lại có thời cơ liên tục thao tác với nhau .
– Chuẩn bị ý thức về việc công ty hoàn toàn có thể sẽ giữ chân bạn
– Tránh buôn chuyện .

Tại sao phải viết đơn xin nghỉ việc ?

Nếu như khi xin việc, người lao động phải viết đơn xin việc thì khi nghỉ họ cũng phải viết đơn xin nghỉ việc. Nghỉ việc đúng trình tự thủ tục, cùng đơn xin nghỉ việc hay sẽ tạo cho doanh nghiệp và đồng nghiệp có ấn tượng tốt về người lao động, bộc lộ trình độ và cách thao tác chuyên nghiệp, giúp việc chấm hết hợp đồng lao động được thuận tiện, nhanh gọn .
Đặc biệt, nhiều cơ quan, doanh nghiệp khi đảm nhiệm lao động mới luôn nhu yếu có nhận xét của đơn vị chức năng cũ, chính vì thế, đơn xin nghỉ việc lúc này là yếu tố sau cuối để gây thiện cảm với cấp trên trước khi nghỉ việc .
Ngoài ra, để nhận đủ lương và những chính sách trợ cấp, người lao động nghỉ việc phải thông tin trước và được sự đồng ý chấp thuận của người có thẩm quyền. Chính thế cho nên, đơn xin thôi việc sẽ thay cho lời thông tin tới người sử dụng lao động, nếu không sẽ bị coi là đơn phương chấm hết hợp đồng lao động trái pháp lý và phải chịu hậu quả .

Nghỉ trong thời gian thử việc có cần viết đơn?

Theo pháp luật tại Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019, thời hạn thử việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng chỉ được thử việc một lần so với một việc làm .
Tùy thuộc và đặc thù và mức độ phức tạp của việc làm mà thời hạn thử việc tối đa hoàn toàn có thể lên đến :
– Không quá 180 ngày so với việc làm của người quản trị doanh nghiệp ;
– Không quá 60 ngày so với việc làm cần trình độ từ cao đẳng trở lên ;
– Không quá 30 ngày so với việc làm cần trình độ tầm trung, công nhân kỹ thuật, nhân viên cấp dưới nhiệm vụ ;
– Không quá 06 ngày thao tác so với việc làm khác .
Ngoài ra, Điều 27 BLLĐ năm 2019 nêu rõ :
Trong thời hạn thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường .
Như vậy, việc viết đơn xin nghỉ việc trong thời hạn thử việc là không bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tiễn, nếu thấy việc làm không tương thích và không muốn liên tục việc làm nữa, người lao động nên thông tin cho người quản trị trực tiếp để biểu lộ sự tôn trọng của người lao động so với công ty và để phía công ty hoàn toàn có thể đưa ra chủ trương về nhân sự tương thích khi bạn quyết định hành động nghỉ việc .

Nghỉ việc không báo trước có phải bồi thường ?

Nếu trong quy trình thao tác, người lao động ký hợp đồng đào tạo và giảng dạy nghề thì còn phải hoàn trả ngân sách huấn luyện và đào tạo cho người sử dụng lao động .
Tuy nhiên, nếu thuộc một trong những trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 dưới đây, người lao động không phải báo trước khi nghỉ việc :
– Không được sắp xếp theo đúng việc làm, khu vực thao tác hoặc không được bảo vệ điều kiện kèm theo thao tác theo thỏa thuận hợp tác ;
– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn ;
– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự ; bị cưỡng bức lao động ;
– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc khi có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về việc liên tục thao tác sẽ tác động ảnh hưởng xấu tới thai nhi ;
– Đủ tuổi nghỉ hưu ;
– Người sử dụng lao động phân phối thông tin không trung thực về việc làm, khu vực, điều kiện kèm theo, thời giờ, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp … làm tác động ảnh hưởng đến việc triển khai hợp đồng lao động ;
– Bị quấy rối tình dục tại nơi thao tác .
Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 đã lao lý đơn cử 07 trường hợp người lao động được nghỉ việc không cần báo trước mà không phải bồi thường .

Một số nguyên do xin nghỉ việc chính đáng

Người lao động hoàn toàn có thể có nhiều nguyên do nghỉ việc chính đáng. Có thể tìm hiểu thêm 1 số ít lí do sau :
+ Thay đổi chỗ ở, chuyển nhà xa nơi thao tác hiện tại ;
+ Ốm đau, bệnh tật : bản thân hoặc người nhà bị bệnh phải nghỉ việc để chăm nom thời hạn dài ;
+ Không được sắp xếp việc làm đúng trình độ, nhiệm vụ ;
+ Áp lực việc làm, năng lượng không cung ứng việc làm được giao ;
+ Chế độ đãi ngộ không thỏa đáng, không có thời cơ tăng trưởng, thăng quan tiến chức ;
+ Không được trả lương đủ và đúng hạn trong thời hạn dài ;
+ Có thời cơ thao tác tốt hơn, tương thích với trình độ và năng lực thao tác ;
+ Thay đổi tiềm năng nghề nghiệp : dự tính mới trong nghề nghiệp hoặc muốn thao tác ở môi trường tự nhiên khác ;
+ Cần tập trung chuyên sâu vào việc học, nâng cao kỹ năng và kiến thức, trình độ .

Lý do xin nghỉ nên tránh sử dụng

Dù trong quy trình thao tác, người lao động gặp nhiều điều không vừa lòng và chính những nguyên do ấy khiến bạn không hề liên tục thao tác ở công ty ấy thì bạn cũng vẫn nên tránh những nguyên do như : do khối lượng việc làm quá nặng, sự không tương đồng quan điểm thao tác với đồng nghiệp và cấp trên ; do chưa vừa lòng với sếp …

Quy trình xin nghỉ việc đúng luật

Người lao động xin nghỉ việc đúng luật cần tiến hành các bước sau theo đúng thứ tự:

– Nộp đơn xin nghỉ việc trước khi nghỉ theo đúng thời hạn quy định.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo thời hạn sau:

+ Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng;

+ Ít nhất 45 ngày đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Bàn giao công việc và tài sản

Khi đơn xin nghỉ việc được duyệt, người lao động phải bàn giao công việc mình đang làm cho cá nhân khác trong công ty. Công ty có nghĩa vụ cử người phù hợp nhận bàn giao công việc vàtài sản. Người lao động có trách nhiệm hướng dẫn công việc, quy trình và cách xử lý công việc cho người kế nhiệm.

– Nhận các loại trợ cấp, giấy tờ từ công ty (nếu có).

Xem thêm: 

>> Các khoản trợ cấp người lao động nhận được khi nghỉ việc

>> Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY