• Home
  • blog
  • Lưu ký chứng khoán là gì? Quy định chung về lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là gì? Hồ sơ lưu lý chứng khoán? Hệ thống và nguyên tắc lưu ký chứng khoán? HIệu lực như thế nào? Tất cả những câu hỏi này sẽ có trong bài viết dưới đây của Lawkey:

Lưu ký chứng khoán là gì?

Theo Khoản 34 Điều 4 Luật sàn chứng khoán 2019 pháp luật như sau :Lưu ký sàn chứng khoán là việc nhận ký gửi, dữ gìn và bảo vệ, chuyển giao sàn chứng khoán cho người mua, giúp người mua thực thi những quyền tương quan đến sàn chứng khoán lưu ký .

Nói cách khác, lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán bằng cách ký hợp đồng mở tài khoản tại các thành viên lưu ký. Chứng khoán sau khi được lưu ký sẽ ghi nhận vào tài khoản đứng tên nhà đầu tư. Từ đây, tài khoản nhà đầu tư sẽ được ghi tăng hoặc giảm mà không cần phải trao tay các giấy tờ, chứng chỉ chứng khoán.

Xem thêm : Ai được quyền chào bán sàn chứng khoán ?Thủ tục ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề sàn chứng khoán

Hệ thống lưu ký sàn chứng khoán

1. Hệ thống lưu ký sàn chứng khoán gồm có Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán và những thành viên lưu ký. Trong đó :

  • Thành viên lưu ký là công ty sàn chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại hoạt động giải trí tại Nước Ta được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký sàn chứng khoán và được Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán đồng ý chấp thuận trở thành thành viên lưu ký ( Theo Điểm a, Khoản 1 Điều 56 Luật chứng khoán 2019 )
  • Việc lưu ký sàn chứng khoán của những nhà đầu tư chỉ được thực thi tại những thành viên lưu ký của Trung tâm thanh toán giao dịch sàn chứng khoán .

2. Để bảo vệ quyền và quyền lợi của người mua tham gia, thành viên lưu ký có trách nhiệm mở thông tin tài khoản sàn chứng khoán một cách chi tiết cụ thể và quản trị tách biệt gia tài của từng cá thể, tránh thực trạng lẫn lộn khó trấn áp .3. Theo lao lý lưu ký sàn chứng khoán, gia tài sàn chứng khoán của người mua tại thành viên lưu ký là gia tài thuộc chiếm hữu của người mua và quản trị tách biệt riêng với gia tài của thành viên. Thành viên lưu ký tuyệt đối không được sử dụng sàn chứng khoán trong thông tin tài khoản của người mua trong bất kể trường hợp nào, nếu bị phát hiện sẽ xử phạt theo pháp luật pháp lý .Xem thêm : Quy trình thanh toán giao dịch sàn chứng khoán được thực thi như nào ?

Nguyên tắc lưu ký sàn chứng khoán

Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 05/2015/TT-BTC quy định như sau:

1. Việc lưu ký sàn chứng khoán của người mua tại VSD được thực thi theo nguyên tắc : người mua lưu ký sàn chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký sàn chứng khoán của người mua tại VSD .2. Thành viên lưu ký nhận lưu ký những sàn chứng khoán của người mua với tư cách là người được người mua chuyển nhượng ủy quyền thực thi những nhiệm vụ ĐK, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Để lưu ký sàn chứng khoán, người mua phải ký hợp đồng mở thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán với thành viên lưu ký .3. VSD nhận tái lưu ký sàn chứng khoán từ những thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp. Để tái lưu ký sàn chứng khoán, thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp phải mở thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán thay mặt đứng tên thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp tại VSD .Xem thêm : thị trường sàn chứng khoán là gì ? Vai trò thị trường thanh toán giao dịch sàn chứng khoán

Hiệu lực lưu ký sàn chứng khoán

Theo Điều 29 Thông tư 05/2015 / TT-BTC lao lý như sau :1. Việc lưu ký sàn chứng khoán tại VSD có hiệu lực hiện hành kể từ thời gian VSD thực thi hạch toán trên thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán tương quan của thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp mở tại VSD .2. Việc hạch toán, chuyển khoản qua ngân hàng sàn chứng khoán bằng bút toán ghi sổ giữa những thông tin tài khoản lưu ký sàn chứng khoán của thành viên lưu ký, tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp hoặc người mua lưu ký tại VSD có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý như so với chuyển giao sàn chứng khoán vật chất và được pháp lý thừa nhận .

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ

Trên đây là nội dung bài viết “Lưu ký chứng khoán là gì? Quy định chung về lưu ký chứng khoán” của Lawkey gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc, bạn đọc hãy gọi ngay cho Lawkey để được tư vấn trực tiếp!

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY