• Home
  • blog
  • Lợi nhuận ròng là gì? Công thức tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng không còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên đôi khi khái niệm cũng như cách tính lợi nhuận ròng vẫn bị nhầm lầm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ những kiến thức liên quan tới tỷ số này.

Lợi nhuận ròng là gì ?

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng có phải có phải lợi nhuận sau thuế TNDN không? Là câu hỏi thắc mắc của nhiều người. Vậy nên trong bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ khái niệm lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế, tại các nước trên thế giới, nó còn gọi đó là lãi ròng, chính là phần còn lại sau khi lấy tổng doanh thu bán hàng trừ đi tất cả các khoản chi phí tạo ra sản phẩm bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – ( 10 % Hóa Đơn đỏ VAT + 30 % ngân sách hoạt động giải trí ) – 20 % thuế TNDN .
Ta giả sử :
X = tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .
Y = 10 % Hóa Đơn đỏ VAT của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT = 10 % X = 0.1 X .
Z = 30 % ( + – 5 % ) những mức ngân sách hoạt động giải trí doanh nghiệp phải chi = 30 % X = 0.3 X .
T là doanh thu mức 1 sau khi trừ ngân sách hoạt động giải trí và thuế Hóa Đơn đỏ VAT .
=> Ta có : doanh thu mức 1 sau khi trừ ngân sách hoạt động giải trí và thuế Hóa Đơn đỏ VAT là T = X – ( Y + Z ) = X – ( 0.1 X + 0.3 X ) = 0.6 X .
M là 20 % ( + – 2 % ) Thuế TNDN sau khi trừ ngân sách hoạt động giải trí và chịu thuế Hóa Đơn đỏ VAT = 20 % T = 0.6 X * 20 % = 0.12 X .
F là doanh thu ròng .

Dựa vào công thức trên: Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN

Tương đương với : F = X – ( Y + Z ) – T ta thay những hằng Y, Z, T bằng giá trị X ta được :

<=> F= X – (0.1X + 0.3X) – 0.12X.

<=> F=0.48X.

Dựa vào công thức trên, muốn tính thu nhập ròng ta chỉ cần lấy 0.48 nhân với tổng doanh thu của doanh nghiệp .

Tỷ số doanh thu ròng
Lưu ý : Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến doanh thu ròng hoàn toàn có thể là ngân sách hoạt động giải trí của doanh nghiệp với mức giao động khoảng chừng 5 % ( hoàn toàn có thể cao hơn hoặc thấp hơn 5 % ). Vì vậy nếu giảm mức ngân sách hoạt động giải trí xuống thấp nhất thì tương tự như với việc doanh thu ròng của doanh nghiệp sẽ được tăng lên và ngược lại .

Vai trò của lợi nhuận ròng

Tính lợi nhuận ròng cho biết giá trị lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số doanh thu doanh nghiệp, từ đó sẽ đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện đang lãi hay lỗ.

Nếu giá trị sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì doanh nghiệp lãi càng lớn và ngược lại, nếu giá trị này nhỏ hơn 0 doanh nghiệp đứng trước rủi ro tiềm ẩn lỗ vốn và phá sản, yên cầu nhà quản trị nhanh gọn tìm ra phương hướng, kế hoạch mới cho doanh nghiệp .

Tỷ số lợi nhuận ròng ở mỗi ngành nghề kinh doanh là không giống nhau. Do vậy người phân tích tài chính của mỗi doanh nghiệp chỉ có thể so sánh tỷ số này để so sánh doanh nghiệp với tỉ số bình quân toàn ngành hoặc doanh nghiệp khác nhưng cùng ngành và lưu ý phải so sánh trong cùng một thời điểm.

Giá trị sau thuế
Thuế doanh nghiệp nhìn chung khá cao nên doanh nghiệp cần phải tăng giá loại sản phẩm để bảo vệ được quyền lợi kinh tế tài chính chung đối doanh nghiệp. Đồng thời giảm ngân sách hoạt động giải trí doanh nghiệp tối đa dưới 30 % trên tổng doanh thu của những khuôn khổ để bảo vệ doanh thu được nâng cao .

Hy vọng rằng bài viết này có thể giúp ích cho những bạn đang kinh doanh hoặc có ý định đầu tư bắt đầu kinh doanh trong tương lai. Hoặc đơn giản giúp công việc của những nhân viên kế toán trở nên dễ dàng hơn nhờ việc hiểu rõ kiến thức về lợi nhuận ròng.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY