interview tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng interview trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ interview tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm interview tiếng Anh
interview
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ interview

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: interview tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

interview tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ interview trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ interview tiếng Anh nghĩa là gì.

interview /’intəvju:/

* danh từ
– sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng
=an interview between a job applicicant and the director+ cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc
– cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn
=a newpaper interview+ cuộc phóng vấn báo chí

* động từ
– gặp riêng, nói chuyện riêng
=to interview job applicants+ gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc
– phỏng vấn

Thuật ngữ liên quan tới interview

Tóm lại nội dung ý nghĩa của interview trong tiếng Anh

interview có nghĩa là: interview /’intəvju:/* danh từ- sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng=an interview between a job applicicant and the director+ cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc- cuộc phỏng vấn; bài phỏng vấn=a newpaper interview+ cuộc phóng vấn báo chí* động từ- gặp riêng, nói chuyện riêng=to interview job applicants+ gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc- phỏng vấn

Đây là cách dùng interview tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ interview tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

interview /’intəvju:/* danh từ- sự gặp gỡ tiếng Anh là gì?
sự gặp mặt tiếng Anh là gì?
cuộc nói chuyện riêng=an interview between a job applicicant and the director+ cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông giám đốc- cuộc phỏng vấn tiếng Anh là gì?
bài phỏng vấn=a newpaper interview+ cuộc phóng vấn báo chí* động từ- gặp riêng tiếng Anh là gì?
nói chuyện riêng=to interview job applicants+ gặp riêng (hỏi riêng) những người đến xin việc- phỏng vấn

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY