Mình học kế toán Mỹ thấy ghi Doanh thu gộp. Mình không biết lệch giá và lệch giá gộp có giống nhau không ?*

Mình học kế toán Mỹ thấy ghi Doanh thu gộp. Mình không biết doanh thu và doanh thu gộp có giống nhau không?
Khái niệm doanh thu gộp (hay còn gọi là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) và doanh thu chỉ chung: revenue, doanh thu thuần: net revenue.Doanh thu gộp là doanh thu chưa trừ các khoản giảm trừ doanh thu, có cả thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, trưa trừ các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại. Ngược lại doanh thu thuần là doanh thu đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như trên. Như vậy, khi nói doanh thu bán hàng thì ta mới nghe nói chung chung, chưa biết chắc là doanh thu gộp hay doanh thu thuần. Ta thường quan tâm nhiều đến doanh thu thuần bạn ạ.

Đang xem : Gross revenue là gì

Khái niệm doanh thu gộp (hay còn gọi là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) và doanh thu chỉ chung: revenue, doanh thu thuần: net revenue.Doanh thu gộp là doanh thu chưa trừ các khoản giảm trừ doanh thu, có cả thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, trưa trừ các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại. Ngược lại doanh thu thuần là doanh thu đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như trên. Như vậy, khi nói doanh thu bán hàng thì ta mới nghe nói chung chung, chưa biết chắc là doanh thu gộp hay doanh thu thuần. Ta thường quan tâm nhiều đến doanh thu thuần bạn ạ.

Xem thêm : Cách Làm Bánh Rán Nhân Mặn*

Ðề: Doanh thu gộp là gì?nhầm ròi nhé, việt nam cũng sử dụng doanh thu gộp hay còn gọi là lãi gộp- doanh thu thuần là tổng doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu ( 531,532)- doanh thu gộp (lãi gộp) là doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán 632- lợi nhuận trước thuế là lãi gộp trừ đi 641,642, 635,…

Xem thêm : Một Số Điều Cần Biết Về Bệnh Cao Huyết Áp Là Gì ? Thế Nào Là Tăng Huyết Áp Là Gì ?

Ðề: Doanh thu gộp là gì?Doanh thu thuần = tổng dthu bán hàng – các khoản giảm dthucác khoản giảm dthu gồm(chiết khấu thg mại, giảm giá hàng bán,hàg bán bị trả lại, các khoản thuế tính trog dthu…)Lợi nhận thuần=doah thu thuần -632-641,642còn dthu gộp m chưa nghe thấy bao giờ.nên ko biết.hì

*

Ðề: Doanh thu gộp là gì?vậy cho mình hỏi “lợi nhuận thuần” và “lợi nhuận gộp ( gross revenure hay gross sales) đó khác nhau chỗ nhau. Thiệt là khó hiểu “gộp” và “thuần”Còn bạn
quachhuyprp nói là “việt nam cũng sử dụng doanh thu gộp hay còn gọi là lãi gộp”, sao mình thấy kỳ kỳ Mình nghĩ từ “lãii” nghĩa là mình trừ đi “chi phí này nọ” thì còn lãi chứ nên mình nghĩ “lãi” chính là “lợi nhuận” còn trong tín dụng lãi (interest) là chi phí vay ,…

*

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY