• Home
  • Cách viết CV
  • #25564 Mẫu CV nhân viên sale giáo dục/ hành chính nhân sự/ kế toán

Table of Contents

Kinh nghiệm làm việc

 Trưởng Phòng Sale
05/2019 –
đến nay

– Quản lý khoảng 6 nhân viên kinh doanh.
– Lên kế hoạch, chiến lược và triển khai kế hoạch kinh doanh tuần, tháng, quý, năm cho phòng để tìm kiếm, tư vấn và chốt khách hàng, đảm bảo doanh số đề ra theo kế hoạch.
– Liên kết, hợp tác, tổ chức các hoạt động với các trường học, tòa nhà, đơn vị có chung nhóm khách hàng để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
– Giám sát, thúc đẩy nhân viên trong phòng hoạt động hiệu quả và đạt KPI.
– Lãnh đạo và hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong phòng tư vấn khách hàng tiềm năng trở thành học viên.
– Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh phù hợp với yêu cầu công ty.
– Thực hiện các báo cáo cho các cấp quản lý theo quy định.
– Thực hiện các yêu cầu khác dựa trên sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
– Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sales & Marketing.Yêu cầu
– Quản lý khoảng chừng 6 nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại. – Lên kế hoạch, kế hoạch và tiến hành kế hoạch kinh doanh thương mại tuần, tháng, quý, năm cho phòng để tìm kiếm, tư vấn và chốt người mua, bảo vệ doanh thu đề ra theo kế hoạch. – Liên kết, hợp tác, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí với những trường học, tòa nhà, đơn vị chức năng có chung nhóm người mua để tìm kiếm những người mua tiềm năng. – Giám sát, thôi thúc nhân viên cấp dưới trong phòng hoạt động giải trí hiệu suất cao và đạt KPI. – Lãnh đạo và tương hỗ nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại trong phòng tư vấn người mua tiềm năng trở thành học viên. – Tuyển dụng, giảng dạy và tăng trưởng đội ngũ nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại tương thích với nhu yếu công ty. – Thực hiện những báo cáo giải trình cho những cấp quản trị theo pháp luật. – Thực hiện những nhu yếu khác dựa trên sự chỉ huy của cấp trên trực tiếp. – Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sales và Marketing. Yêu cầu

 Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự & Admin văn phòng
01/2018 –
4/2019

Trưởng phòng Hành chính nhân sự
– Soạn thảo các hồ sơ giấy tờ hành chính cho Công ty.
– Soạn thảo các văn bản hành chính, quy định của Công ty theo yêu cầu của Giám đốc.
– Soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đối tác.
– Phụ trách tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, duyệt hồ sơ ứng tuyển và sắp xếp lịch phỏng vấn
– Trao đổi sắp xếp công việc với ứng viên được tuyển, hỗ trợ nhân viên mới làm quen với Công ty và công việc.
– Đảm bảo nhân viên các bộ phận tuân thủ các quy định do công ty đề ra.
– Đề xuất thưởng, phạt, đánh giá nhân viên.
– Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo yêu cầu của BGĐ và pháp luật.
– Theo dõi bảng chấm công, tính lương, thưởng hàng kỳ, trình duyệt chi lương
Admin văn phòng
– Chuẩn bị các tài liệu lớp học theo yêu cầu của cấp trên
– Quản lý tài sản trung tâm, đề xuất mua sắm, đi mua sắm trang thiết bị, VPP trung tâm.
– Trực văn phòng, thực hiện các công việc vệ sinh, dọn dẹp theo quy định để chuẩn bị phòng ốc làm việc và dạy học.
ếp lớp cho học viên.
– Theo dõi tình hình học tập của học viên theo quy định.
– Truyền đạt thông tin từ trung tâm cho học viên theo quy định.
– Chăm sóc khách hàng theo hướng dẫn và quy định của trung tâm.
– Tham gia lên kế hoạch, tổ chức các event tại trung tâm.
– Thu nhận phản hồi của khách hàng, đề xuất ý kiến để xây dựng dịch vụ của trung tâm.
– Theo phân công công việc của cấp trên.
Trưởng phòng Hành chính nhân sự – Soạn thảo những hồ sơ sách vở hành chính cho Công ty. – Soạn thảo những văn bản hành chính, lao lý của Công ty theo nhu yếu của Giám đốc. – Soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác với đối tác chiến lược. – Phụ trách tuyển dụng : đăng tin tuyển dụng, duyệt hồ sơ ứng tuyển và sắp xếp lịch phỏng vấn – Trao đổi sắp xếp việc làm với ứng viên được tuyển, tương hỗ nhân viên cấp dưới mới làm quen với Công ty và việc làm. – Đảm bảo nhân viên cấp dưới những bộ phận tuân thủ những pháp luật do công ty đề ra. – Đề xuất thưởng, phạt, nhìn nhận nhân viên cấp dưới. – Đảm bảo hồ sơ nhân viên cấp dưới khá đầy đủ theo nhu yếu của BGĐ và pháp lý. – Theo dõi bảng chấm công, tính lương, thưởng hàng kỳ, trình duyệt chi lươngAdmin văn phòng – Chuẩn bị những tài liệu lớp học theo nhu yếu của cấp trên – Quản lý tài sản TT, yêu cầu shopping, đi shopping trang thiết bị, VPP TT. – Trực văn phòng, thực thi những việc làm vệ sinh, quét dọn theo pháp luật để sẵn sàng chuẩn bị phòng ốc thao tác và dạy học. ếp lớp cho học viên. – Theo dõi tình hình học tập của học viên theo lao lý. – Truyền đạt thông tin từ TT cho học viên theo lao lý. – Chăm sóc người mua theo hướng dẫn và lao lý của TT. – Tham gia lên kế hoạch, tổ chức triển khai những sự kiện tại TT. – Thu nhận phản hồi của người mua, đề xuất kiến nghị quan điểm để thiết kế xây dựng dịch vụ của TT. – Theo phân công việc làm của cấp trên .

Trưởng Phòng Kinh Doanh
11/2012 –
12/2013

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kinh doanh
+ Quản lý, giám sát công việc của nhân viên phòng kinh doanh
+ Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh phát triển kinh doanh
+ Tìm kiếm và phát triển thị trường mới
+ Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng.
+ Hỗ trợ bố trí lịch giảng cho học viên
+ Tổ chức hoạt động Team building cho học viên
+ Quản lý hồ sơ danh sách họ viên
+ Giải đáp thắc mắc & khiếu nại của học viên khi có phát sinh
+ Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc về hoạt động kinh doanh

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kinh doanh+ Quản lý, giám sát công việc của nhân viên phòng kinh doanh+ Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh phát triển kinh doanh+ Tìm kiếm và phát triển thị trường mới+ Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng.+ Hỗ trợ bố trí lịch giảng cho học viên+ Tổ chức hoạt động Team building cho học viên+ Quản lý hồ sơ danh sách họ viên+ Giải đáp thắc mắc & khiếu nại của học viên khi có phát sinh+ Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc về hoạt động kinh doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh
11/2012 –
12/2013

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kinh doanh
+ Quản lý, giám sát công việc của nhân viên phòng kinh doanh
+ Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh phát triển kinh doanh
+ Tìm kiếm và phát triển thị trường mới
+ Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng.
+ Hỗ trợ bố trí lịch giảng cho học viên
+ Tổ chức hoạt động Team building cho học viên
+ Quản lý hồ sơ danh sách họ viên
+ Giải đáp thắc mắc & khiếu nại của học viên khi có phát sinh
+ Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc về hoạt động kinh doanh
+ Lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai kinh doanh thương mại + Quản lý, giám sát việc làm của nhân viên cấp dưới phòng kinh doanh thương mại + Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh thương mại + Tìm kiếm và tăng trưởng thị trường mới + Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng. + Hỗ trợ sắp xếp lịch giảng cho học viên + Tổ chức hoạt động giải trí Team building cho học viên + Quản lý hồ sơ list họ viên + Giải đáp vướng mắc và khiếu nại của học viên khi có phát sinh + Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước ban giám đốc về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

Trưởng phòng kinh doanh chương trình cử nhân trực tuyến Topica
10/2010 –
10/2012

+ Lập kế hoạch tuyển sinh liên thông và văn bằng hai và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh
+ Quản lý, giám sát công việc của đội ngũ tư vấn tuyển sinh
+ Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường mới
+ Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng.
+ Quản lý hồ sơ học viên.
+ Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc về hoạt động kinh doanh
+ Lập kế hoạch tuyển sinh liên thông và văn bằng hai và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch tuyển sinh + Quản lý, giám sát việc làm của đội ngũ tư vấn tuyển sinh + Tìm kiếm người mua và tăng trưởng thị trường mới + Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng. + Quản lý hồ sơ học viên. + Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước ban giám đốc về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

Trưởng Phòng Kinh Doanh
03/2007 –
03/2009

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kinh doanh
+ Quản lý, giám sát công việc của nhân viên phòng kinh doanh
+ Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh phát triển kinh doanh
+ Tìm kiếm và phát triển thị trường mới
 + Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng.
+ Chịu trách nhiệm báo cáo trước ban giám đốc về hoạt động kinh doanh
+ Lập kế hoạch và tổ chức triển khai triển khai kinh doanh thương mại + Quản lý, giám sát việc làm của nhân viên cấp dưới phòng kinh doanh thương mại + Đề xuất giải pháp duy trì và thúc đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh thương mại + Tìm kiếm và tăng trưởng thị trường mới + Đàm phán, ký kết chốt hợp đồng. + Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình trước ban giám đốc về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY