• Home
  • blog
  • Doanh thu bán hàng là gì? Cách tính doanh thu bán hàng
Doanh nghiệp luôn hoạt động giải trí vì mục tiêu tối đa hóa doanh thu mà đơn cử là tăng doanh thu. Cách tính doanh thu bán hàng như thế nào ? Cách tính tỷ suất Xác Suất doanh thu bán hàng thế nào ? Và cách tính doanh thu hòa vốn như thế nào ?
Mục tiêu chính của bất kể một doanh nghiệp nào là kinh doanh thương mại tạo ra doanh thu bán hàng. Vì vậy, khái niệm doanh thu gắn liền với quy trình hoạt động giải trí và tăng trưởng của doanh nghiệp. Để hoàn toàn có thể làm tốt việc làm kế toán tại doanh nghiệp, một điều cần quan tâm đó chính là khái niệm doanh thu bán hàng và cách tính doanh thu, điểm khác nhau giữa doanh thu và doanh thu là gì ?. Trong bài viết dưới đây, 123J ob sẽ phân phối cho người làm kế toán những kỹ năng và kiến thức cơ bản về khái niệm doanh thu và chiết khấu bán hàng. Việc này là vô cùng thiết yếu cho công tác làm việc hạch toán, kế toán tại doanh nghiệp .

I. Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng ( sales revenue ) : Là tổng giá trị những quyền lợi kinh tế tài chính doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì của doanh nghiệp, góp thêm phần làm tăng trưởng vốn chủ chiếm hữu .

Chúng ta có thể hiểu đơn giản doanh thu bán hàng là gì như sau: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền thu được do bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì – Yếu tố xác lập tác dụng thành công xuất sắc hay thất bại của doanh nghiệp

II. Ý nghĩa của doanh thu bán hàng

Ý nghĩa của doanh thu bán hàng là gì ? Doanh thu bán hàng là nguồn kinh tế tài chính quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chi trả những khoản ngân sách phát sinh trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại. Đây là nguồn kinh tế tài chính quyết định hành động hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong kỳ kế toán tiếp theo .Khi doanh nghiệp có doanh thu bán hàng một cách tiếp tục sẽ làm tăng vận tốc lưu chuyển vốn và tăng vòng xoay vốn. Đồng thời tạo điều kiện kèm theo cho chính doanh nghiệp có được nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn giúp giảm ngân sách vay vốn bên ngoài .Doanh thu bán hàng là địa thế căn cứ quan trọng để xác lập hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong kỳ của doanh nghiệp. Tăng doanh thu tức là tăng lượng tiền thu về đồng thời là tăng lượng hàng bán ra, điều này cho thấy doanh nghiệp đã tạo được vị thế nhất định trong thị trường. Bên cạnh đó, việc tăng doanh thu góp thêm phần làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp thế cho nên yên cầu doanh nghiệp phải quản trị doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ một cách hiệu suất cao .

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 

Vấn đề đặt ra cho những doanh nghiệp là phải quản trị và trấn áp được những khoản doanh thu và ngân sách từ đó xác lập tác dụng kinh doanh thương mại một cách đúng mực nhất. Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

– Doanh nghiệp đã chuyển giao một phần lớn lợi ích và rủi ro của sản phẩm cho người mua.
– Doanh nghiệp không còn quyền sở hữu và quyền kiểm soát với hàng hóa, quyền này được chuyển giao sang người mua.
– Có căn cứ tương đối chắc chắn về khoản doanh thu.
– Doanh nghiệp thu được lợi ích từ việc bán hàng cho khách.
– Dễ dàng xác định các chi phí liên quan đến hình thành doanh thu.

IV. Cách tính doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp được chia ra làm 2 loại doanh thu : Tổng doanh thu và doanh thu thuần .

1. Tổng doanh thu

Tổng doanh thu là hàng loạt số tiền bắt đầu thu được sau khi thực thi những hoạt động giải trí bán mẫu sản phẩm, cung ứng dịch vụ. Tổng doanh thu được tính như sau :Tổng doanh thu = Sản lượng * Giá bán

Cách tính doanh thu bán hàng

Các cách tính doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp

2. Doanh thu thuần

Doanh thu thuần là doanh thu thực của doanh nghiệp, dùng để giám sát và nhìn nhận hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Từ doanh thu thuần, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tính được doanh thu trước thuế, doanh thu sau thuế, từ đó xác lập được lãi, lỗ trong kỳ .Doanh thu bán hàng thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ

Trong đó, các khoản giảm trừ bao gồm:
– Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm giá so với giá bán niêm yết của doanh nghiệp dành cho các khách hàng mua hàng số lượng lớn.
– Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ so với giá bán niêm yết của doanh nghiệp dành cho người mua do hàng hóa sai quy cách, kém chất lượng hay lạc hậu…
– Giá trị hàng hóa bị trả lại: Là giá trị lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối thanh toán và trả lại.
Doanh nghiệp cần phải xác định tổng doanh thu và doanh thu thuần qua các cách tính doanh thu bán hàng để kiểm soát và quản lý lượng hàng hóa bán ra và tính toán các khoản khấu trừ, chi phí phát sinh.

V. Cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu

Từ doanh thu bán hàng thu được qua các năm, các kỳ kế toán, ta có thể xác định được tốc độ tăng trưởng, mức độ hoàn thành kế hoạch. Vậy cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu bán hàng ra sao các bạn có thể theo dõi 2 cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu dưới đây.

1. Tốc độ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng là mức chênh lệch của doanh thu trong năm n so với năm n-1

Tốc độ tăng trưởng năm n = ( Doanh thu năm n-Doanh thu năm n-1 ) / ( Doanh thu năm n-1 ) * 100 %

Trong trường hợp doanh thu năm sau giảm so với năm trước thì số % sẽ là số âm, tức là thay vì tăng thì sẽ là giảm bằng đó %.

Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách tính vận tốc tăng trưởng trải qua doanh thu :Công ty ABC có doanh thu năm 2017 là 115 tỷ đồng. Doanh thu hàng loạt năm 2018 là 132 tỷ đồng. Vậy mức Phần Trăm tăng trưởng doanh thu của năm 2018 là bao nhiêu % .Áp dụng công thức tính cách tính tỷ suất Phần Trăm doanh thu trên, ta có :Phần trăm tăng trưởng 2018 = ( Doanh thu 2018 – Doanh thu 2017 ) / Doanh thu 2017 * 100 = ( 132 – 115 ) / 115 = 14.78 ( % )Kết luận, năm 2018 công ty ABC có mức tăng trưởng gần 15 % so với năm 2017 .

2. Mức độ hoàn thành kế hoạch

Mức độ triển khai xong kế hoạch dùng để đánh hiệu quả doanh thu thực tiễn so với kế hoạch đã đặt ra .

Mức độ hoàn thành xong kế hoạch = ( Doanh thu thực tiễn / Doanh thu kế hoạch ) * 100 %

Ví dụ : Công ty ABC đặt ra tiềm năng doanh thu cho năm 2018 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên tính tới quý 3 năm 2018 tổng mức doanh thu của công ty đã đạt được 145 tỷ đồng thì % đã đạt được so với tiềm năng đề ra là bao nhiêu ?Ta có : Số Tỷ Lệ đã đạt được = 145 / 150 * 100 = 96.66 ( % )Như vậy chỉ sau 3 quý doanh thu đã đạt được 96.66 % tiềm năng đề ra, gần hoàn thành xong tiềm năng đã đề ra .Trong trường hợp mức độ hoàn thành xong kế hoạch đạt trên 100 % thì tức là doanh nghiệp đã hoàn thành xong và vượt tiềm năng đề ra .

Cách tính tỷ lệ phần trăm doanh thu

Cách tính tỷ suất Phần Trăm doanh thu của những doanh nghiệp

VI. Cách tính doanh thu hòa vốn

Doanh nghiệp có được doanh thu hòa vốn trong trường hợp tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Lúc này các chi phí cố định, chi phí biến đổi sẽ được thu hồi và doanh nghiệp không thu được bất cứ đồng lãi nào. Cách tính doanh thu hòa vốn được sử dụng bởi công thức sau: 

                                Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hòa vốn * Giá bán
                                                                      = [Chi phí cố định / ( Giá bán – Chi phí biến đổi)] * Giá bán
                                                                      = Chi phí cố định / (1- Chi phí biến đổi/Giá bán)

Nếu tổng doanh thu cao hơn tổng ngân sách, tức là doanh nghiệp làm ăn có lãi. Và ngược lại, doanh nghiệp sẽ rơi vào thực trạng lỗ vốn .

VII. Phân biệt doanh số và doanh thu

Có không ít bạn thường nhầm lẫn và không phân biệt đúng chuẩn giữa doanh thu và doanh thu .

Doanh số là gì? Doanh số là tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp bán được đến khách hàng của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Còn doanh thu là tổng lượng tiền mà doanh nghiệp thu được ứng với lượng hàng hóa và dịch vụ đã cung ứng trong một khoảng thời gian nhất định và được ghi trong sổ sách, bao gồm cả các khoản ghi nợ.

Bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu doanh thu là tổng doanh thu, là hàng loạt số tiền thu được từ số lượng và giá cả của mẫu sản phẩm gồm có những khoản giảm trừ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Còn doanh thu sẽ là số tiền doanh nghiệp thu được sau khi lấy doanh số trừ đi những khoản giảm từ, ngân sách phát sinh trong quy trình bán hàng .Việc phân biệt doanh thu và doanh thu rất thiết yếu trong quy trình kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, góp thêm phần có được những giải pháp, kế hoạch nhằm mục đích thôi thúc tăng doanh thu bán hàng và doanh thu đem về cho công ty .

VII. Kết luận 

Như vậy, qua bài viết trên, 123job.vn hy vọng bạn đã hiểu hơn về doanh thu bán hàng là gì, các cách tính doanh thu bán hàng, xác định doanh thu thuần như thế nào và sự khác nhau giữa doanh thu và doanh số trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp bạn tìm ra các phương án làm tăng doanh thu hiệu quả.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY