• Home
 • Human Resource
 • CÔNG CỤ DISC GIÚP ÍCH CHO DOANH NGHIỆP BẠN NHƯ THẾ NÀO ?

DISC giúp các nhà quản lý phát huy những điều tốt nhất trong con người. Công cụ này hỗ trợ các nhà lãnh đạo quản lý hiệu quả hơn trong việc ủy ​​quyền thành công, tạo động lực và phát triển cho nhân viên thông qua làm việc với người quản lý của chính họ.

DISC là một công cụ được sử dụng để thảo luận về sự khác biệt trong hành vi của mọi người. Nếu bạn tham gia vào một chương trình DISC, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành một loạt các câu hỏi để tạo ra một báo cáo chi tiết về tính cách và hành vi của bạn.

Mô hình DISC cung cấp một ngôn ngữ chung mà mọi người có thể sử dụng để hiểu rõ hơn về bản thân và điều chỉnh hành vi của bản thân với những người khác – trong nhóm làm việc, mối quan hệ bán hàng, vị trí lãnh đạo hoặc các mối quan hệ khác.

DISC là gì?

 

DISC là từ viết tắt của 4 loại hành vi DISC dựa trên mô hình 4 góc mô tả 4 chiều hành vi của con người.

 • Dominance (D) – “Thống trị”: Trực tiếp & Quyết đoán. D là những người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, thích chấp nhận thử thách, hành động và đạt được kết quả ngay lập tức.
 • Influence (I) – “Ảnh hưởng”: Lạc quan & Hướng ngoại. I là “con người” thích tham gia vào các đội, chia sẻ ý tưởng, tiếp thêm sinh lực và giải trí cho người khác.
 • Steadiness (S) – “Kiên định”: Thông cảm & Hợp tác. S là những người hữu ích, những người thích làm việc ở hậu trường, biểu diễn theo những cách nhất quán và có thể đoán trước được và là người biết lắng nghe.
 • Compliance (C) – “Tuân thủ”: Quan tâm & Chính xác. C là những người gắn bó với chất lượng và thích lập kế hoạch trước, sử dụng các phương pháp tiếp cận có hệ thống, kiểm tra và kiểm tra lại độ chính xác.

Hệ thống DISC giúp bạn hiểu bản thân trong ba môi trường hành vi:

 • Tôi so với Tôi: Nội tâm cá nhân
 • Tôi so với Bạn: Giữa các cá nhân Tôi với Công việc: Cá nhân-Chức năng
 • Tôi so với Tổ chức: Cá nhân-Tổ chức

DISC là một đánh giá để xác định hành vi của một người trong một môi trường cụ thể. Các hành vi ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của một người thông qua các công việc hàng ngày sau đây là một số thông tin cần thiết để sử dụng hồ sơ DISC hiệu quả: quản lý căng thẳng, làm việc nhóm, giao tiếp, thể hiện sự kỳ vọng của người khác, kỹ năng lắng nghe, xử lý xung đột, kỹ năng quản lý, kỹ năng bán hàng và kỹ năng dịch vụ khách hàng. DISC sẽ giúp bạn và tổ chức của bạn nâng cao hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực này.

DISC giúp bạn và nhóm của bạn như thế nào ?

DISC không chỉ góp phần cho việc tìm hiểu về bản thân, còn là công cụ đắc lực giúp bạn thấu hiểu thành viên trong nhóm của bạn:

 • Nâng cao hiểu biết về bản thân: cách bạn phản ứng với xung đột, điều gì thúc đẩy bạn, nguyên nhân khiến bạn căng thẳng và cách bạn giải quyết vấn đề
 • Cải thiện mối quan hệ công việc bằng cách nhận ra nhu cầu giao tiếp của các thành viên trong nhóm
 • Tạo điều kiện làm việc theo nhóm tốt hơn và giảm thiểu xung đột trong nhóm
 • Quản lý hiệu quả hơn bằng cách hiểu rõ vị trí ưu tiên của nhân viên và các thành viên trong nhóm
 • Trở thành những nhà lãnh đạo hiểu biết về bản thân, toàn diện và hiệu quả hơn

Văn hóa Nhân sự còn được công nhận trong một số chương trình khác bao gồm Công việc của Lãnh đạo và kỹ năng dành cho Lãnh đạo. Các chương trình này được kết hợp với các chương trình huấn luyện để hỗ trợ sự thay đổi của lãnh đạo và ứng dụng thực tế trong bối cảnh nơi làm việc.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY