• Home
 • blog
 • #1 CIT Là Gì? CIT Là Thuế Gì Và Những Điều Bạn Cần Biết

Trong tiếng anh, CIT là từ viết tắt của rất nhiều khái niệm như: Counselor in Training (Tư vấn viên trong đào tạo), CIT – Crisis Intervention Team (Nhóm can thiệp khủng hoảng)… Trong đó, khái niệm được nhiều người biết đến nhất là Corporate Incomes Tax – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, CIT càng được quan tâm hơn nữa. Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu được CIT là gì và CIT là thuế gì.

1. CIT là gì?

CIT là gì

CIT là gì?

CIT là viết tắt của Corporate Incomes Tax, có nghĩa là Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó:

 • Thuế (Tax): Đây là nguồn thu chính của nhà nước từ các cá nhân và doanh nghiệp dùng để duy trì hoạt động chung cho toàn xã hội. Tiền thuế phải nộp dựa trên tổng thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp, tức là thu nhập khác nhau thì tiền thuế phải nộp cũng khác nhau.

 • Thu nhập (Incomes): Phần này sẽ dựa trên tổng thu nhập trong một thời kỳ kinh doanh nhất định của đối tượng chịu thuế.

 • Doanh nghiệp (Corporate): Là đối tượng chịu thuế CIT, bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hay sản xuất.

2. Những quy định điều cần biết về CIT – thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp – CIT

CIT là gì

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Sau khi có được câu vấn đáp cho “ CIT là gì ? ”, bạn cần đi tiếp tới khái niệm lý giải được “ CIT là thuế gì ? ”. Nói đơn thuần, thuế CIT chính là thuế thu nhập doanh nghiệp. Tất cả những doanh nghiệp, tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại xây dựng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta hoặc có cơ sở thường trú tại Nước Ta đều phải trích một khoản theo pháp luật từ lệch giá để nộp vào ngân sách nhà nước. Mục đích của việc này là để :

 • Các doanh nghiệp hoạt động giải trí hợp pháp đều được pháp lý bảo lãnh về mặt quyền hạn. Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm trấn áp, hạn chế hậu quả xấu cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

Vì vậy chính phủ nước nhà cần có ngân sách để thực thi những hoạt động giải trí điều tiết kinh tế tài chính, kinh tế tài chính. Nguồn thuế mà doanh nghiệp nộp cho nhà nước là để làm điều này .

 • Thuế CIT được dùng để bao quát, điều tiết những khoản thu nhập đã và đang phát sinh của doanh nghiệp .
 • Tạo sự cân đối giữa những doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thương mại. Đảm bảo tương thích với chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính của nhà nước trong thời đại hội nhập .
 • Khuyến khích, lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư quốc tế trải qua chủ trương khuyến mại miễn thuế, giảm thuế .

2.2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp 

CIT là gì

Những đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Những đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân:

 • CIT là loại thuế được hình thành dựa vào thu nhập theo định kỳ cố định và thắt chặt từ những doanh nghiệp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
 • Ngoài ra, đây là loại thuế trực thu nhằm mục đích tạo nguồn thu trực tiếp cho ngân sách nhà nước, giúp điều tiết nền kinh tế tài chính, cân đối sự chênh lệch trong sản xuất, kinh doanh thương mại .
 • Không có tính không thay đổi dẫn tới việc quản trị thuế, thu thuế tương đối khó khăn vất vả. Để xác lập được mức đóng thuế, nhà nước phải có bộ phận quản trị thuế để xác lập những khoản thu phải chịu thuế, xác lập nguồn gốc thu nhập .
 • Được kiểm soát và điều chỉnh dựa trên nguồn luật từ những văn bản quy phạm pháp luật thuế vương quốc và văn bản quy phạm pháp luật thuế quốc tế .

3. Những thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp

CIT là gì

Những thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp

– Văn bản hợp nhất số 26 / VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
– Thông tư 78/2014 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218 / 2013 / NĐ-CP
– Thông tư 96/2015 / TT-BTC sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của thông tư 78/2014 / TT-BTC

4. Những điểm cần lưu ý trong quá trình học và ôn thi F6 ACCA

F6 của ACCA có nội dung chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Để qua bài thi này, học viên cần đọc trước về luật thuế để nắm rõ khoanh vùng phạm vi, những đối tượng người dùng vận dụng và những nội dung tổng quan … Bên cạnh đó, cần nắm rõ những thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp để làm bài tập được hiệu suất cao hơn .

Xem thêm: Taxation – TX/F6 ACCA là gì? Nội dung và cấu trúc đề thi môn Thuế Việt Nam

5. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

CIT là gì

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT):

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

Doanh thu: Khoản thu mà doanh nghiệp nhận được bao gồm vốn, tiền lãi và các khoản chi phí khác chưa trừ.

Chi phí được trừ: Những khoản thực tế phát sinh liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh (nhưng phải có chứng từ chứng minh theo quy định). 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Nhìn chung, các doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% tổng thu nhập. Tuy nhiên với một số doanh nghiệp đặc thù sẽ áp dụng mức thuế cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành thăm dò, khai thác dầu khí là từ 32-50 % .
– Doanh nghiệp thăm dò, khai thác tài nguyên quý và hiếm như vàng, bạc, kim cương, đá quý … là 50 %. Nếu những mỏ khai thác nằm ở nơi có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì thuế suất được kiểm soát và điều chỉnh là 40 % .
– Các doanh nghiệp có lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến sẽ được miễn tính thuế so với phần trích ra để lập quỹ .

6. Thời hạn nộp thuế

CIT là gì

Thời hạn nộp thuế sẽ tùy thuộc vào doanh nghiệp nộp theo tháng, theo quý hoặc theo năm

– Nếu doanh nghiệp nộp thuế theo tháng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

– Nếu doanh nghiệp nộp thuế theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo .
– Nếu doanh nghiệp nộp thuế theo năm, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiên phong năm sau .

Kết nối với chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/sapp.edu.vn/

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY