• Home
  • Hướng Nghiệp
  • Dịch vụ là gì? 12 nhóm ngành nghề dịch vụ phổ biến? 2022

Sau khi mở cửa nền kinh tế nước nhà có thể thấy dịch vụ đã và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt có thể thấy dịch vụ là nhóm ngành phát triển nhanh chóng trong nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vậy dịch vụ là gì? 12 nhóm ngành dịch vụ gồm những ngành nào? Hay tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Dịch vụ là gì?

Hiện nay có thể thấy để giải thích khái niệm dịch vụ là gì? thì có rất nhiều góc độ tiếp cận khác nhau và đưa ra cách hiểu về khái niệm dịch vụ khác nhau.

Theo trang wikipedia đưa ra thì dịch vụ trong quốc tế, được hiểu là những thứ tương tự như như sản phẩm & hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những loại sản phẩm thiên về loại sản phẩm hữu hình và những mẫu sản phẩm thiên hẳn về loại sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa phần là những mẫu sản phẩm nằm trong khoảng chừng giữa mẫu sản phẩm hàng hóa – dịch vụ .

Theo kinh tế học, dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Philip Kotler cho rằng: “Dịch vụ là mọi hành động và kết quả mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là vô hình và không dẫn đến quyền sở hữu một cái gì đó. Sản phẩm của nó có thể có hay không gắn liền với một sản phẩm vật chất”.

Các định nghĩa đều thống nhất dịch vụ là mẫu sản phẩm của lao động, không sống sót dưới dạng vật thể, quy trình sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của sản xuất và tiêu dùng .
Ngoài ra, theo lao lý tại Khoản 2 Điều 4 Luật giá 2012 có lao lý về khái niệm dịch vụ như sau :
“ Dịch Vụ Thương Mại là sản phẩm & hàng hóa có tính vô hình dung, quy trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, gồm có những loại dịch vụ trong mạng lưới hệ thống ngành loại sản phẩm Nước Ta theo pháp luật của pháp lý ” .
Như vậy hoàn toàn có thể hiểu chung nhất về dịch vụ là loại sản phẩm có tính vô hình dung và là hoạt động giải trí phát minh sáng tạo có tính đặc trưng riêng của con người trong xã hội tăng trưởng, có sự cạnh tranh đối đầu cao, có yếu tố bùng phát về công nghệ tiên tiến, minh bạch về pháp lý, minh bạch chủ trương của chính quyền sở tại .
Hiện nay cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ ở nước ta rất phong phú, gồm những nhóm ngành : Dịch Vụ Thương Mại tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng. Trong đó dịch vụ tiêu dùng gồm : thương mại, dịch vụ sửa chữa thay thế, khách sạn, nhà hàng quán ăn, dịch vụ cá thể và hội đồng …. Dịch Vụ Thương Mại sản xuất gồm : giao thông vận tải vận tải đường bộ, bưu chính, viễn thông, kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán … Thương Mại Dịch Vụ hội đồng gồm : khoa học công nghệ tiên tiến, giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao, quản lí nhà nước … .

Để làm rõ toàn bộ thắc mắc dịch vụ là gì? 12 nhóm ngành dịch vụ? Quý độc giả có thể tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của bài viết chúng tôi chia sẻ.

Bản chất của dịch vụ

Thứ nhất: Dịch vụ là quá trình vận hành các hoạt động, hành vi dựa vào các yếu tố vô hình nhằm giải quyết các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Thứ hai: Dịch vụ gắn liền với hiệu suất/ thành tích bởi mỗi dịch vụ đều gắn với mục tiêu là mang lại giá trị nào đó cho người tiêu dùng. Hiệu suất ở đây chính là những tiện ích, giá trị và giá trị gia tăng mà khách hàng nhận được sau khi sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra dịch vụ còn là một quy trình, nó diễn ra theo một trình tự nhất định gồm có nhiều quy trình tiến độ, nhiều bước khác nhau. Trong mỗi quy trình tiến độ nhiều lúc sẽ có thêm nhiều dịch vụ phụ, dịch vụ cộng thêm .
Bên cạnh việc điều tra và nghiên cứu tìm hiểu và khám phá về khái niệm, thực chất của dịch vụ là gì thì nhiều bạn đọc cũng do dự về 12 nhóm ngành dịch vụ. Phần tiếp theo của bài viết xin giải đáp yếu tố trên đến bạn đọc .

12 nhóm ngành dịch vụ?

Ngày 17/05/2011, Thủ tướng nhà nước đã có Quyết định số 28/2011 / QĐ-TTg phát hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Nước Ta gồm 12 nhóm ngành dịch vụ, mã hóa bằng 04 chữ số .
Cụ thể 12 nhóm ngành dịch vụ gồm có :

+ Dịch vụ vận tải (mã 2050);

+ Dịch Vụ Thương Mại du lịch ( mã 2360 ) ;
+ Dịch Vụ Thương Mại bưu chính và viễn thông ( mã 2450 ) ;
+ Thương Mại Dịch Vụ kiến thiết xây dựng ( mã 2490 ) ;
+ Thương Mại Dịch Vụ bảo hiểm ( mã 2530 ) ;
+ Dịch Vụ Thương Mại kinh tế tài chính ( mã 2600 ) ;
+ Dịch Vụ Thương Mại máy tính và thông tin ( mã 2620 ) ;
+ Phí mua, bán quyền sử dụng giấy phép, tên thương hiệu, bản quyền ( mã 2660 ) ;
+ Dịch Vụ Thương Mại kinh doanh thương mại khác ( mã 2680 ) ;
+ Thương Mại Dịch Vụ cá thể, văn hóa truyền thống và vui chơi ( mã 2870 ) ;
+ Dịch Vụ Thương Mại nhà nước, chưa được phân loại ở nơi khác ( mã 2910 )
+ Thương Mại Dịch Vụ Logistic ( mã 9000 )
Mỗi nhóm ngành dịch vụ trong 12 nhóm ngành trên đều được chi tiết cụ thể thành những phân nhóm, loại sản phẩm và được mã hóa bằng bốn chữ số. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành thông tư lao lý nội dung hạng mục dịch vụ xuất, nhập khẩu, hướng dẫn và theo dõi tình hình triển khai và trình Thủ tướng nhà nước sửa đổi, bổ trợ .

Vai trò của dịch vụ

Dịch Vụ Thương Mại có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong đời sống tất cả chúng ta, đặc biệt quan trọng trong thời đại 4.0 thời nay thì vai trò của dịch vụ là vô cùng to lớn. Thương Mại Dịch Vụ có vai trò rộng khắp những mặt từ kinh tế tài chính, sản xuất, xã hội .

Đối với nền kinh tế quốc dân thì dịch vụ có ý nghĩa góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ trong nền kinh tế và đóng góp to lớn đối với sự tăng trưởng kinh tế nước nhà. Dịch vụ giúp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nhằm giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đối với sản xuất hoạt động giải trí dịch vụ giúp đáp ứng nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất và đưa loại sản phẩm đến người tiêu dùng. Thương Mại Dịch Vụ tạo ra liên hệ giữa những ngành sản xuất, những vùng trong nước và giữa nước ta với quốc tế .
Trong mặt đời sống xã hội trước hết dịch vụ tạo điều kiện kèm theo việc làm tốt với nhiều nhóm ngành nghề, đem lại nguồn thu nhập lớn cho cá thể, nền kinh tế tài chính nước nhà. Không chỉ vậy dịch vụ cung ứng những nhu yếu của con người như shopping, du lịch, đi lại, tiêu dùng ăn ở của con người …

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Dịch vụ là gì? 12 nhóm ngành dịch vụ để quý độc giả tham khảo.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY