• Home
  • blog
  • Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao
Mẫu biên bản chuyển giao vận dụng trong nhiều trường hợp đơn cử. Khi ban giao gia tài là nhà, vật kiến trúc và những gia tài gắn liền với nhà, đất. Hoặc là chuyển giao gia tài là phương tiện đi lại, máy móc, trang thiết bị. Mẫu biên bản chuyển giao gia tài hoàn toàn có thể dùng làm mẫu biên bản chuyển giao tài liệu, chuyển giao sản phẩm & hàng hóa, công cụ dụng cụ, thiết bị …

Mục đích của việc lập biên bản

Biên bản bộc lộ sự chuyển giao gia tài giữa cá thể, Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai này cho cá thể, Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai khác. Thông qua đó, hai bên thống kê gia tài, công cụ, dụng cụ. Giúp quy trình chuyển giao gia tài diễn ra nhanh gọn, thuận tiện hơn. Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận chuyển giao sẽ liên tục chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ hoặc sử dụng tiếp gia tài theo pháp luật.

Thông thường, biên bản bàn giao được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi

  • Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản.
  • Được người khác tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.
  • Như vậy, việc bàn giao và lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Các loại tài sản có thể bàn giao

Tài sản cố định

Tài sản cố định và thắt chặt ( TSCĐ ) được định nghĩa là những loại gia tài đã được sử dụng tối thiểu một năm và có giá trị lớn ( từ 30.000.000 VNĐ trở lên ). Bản thân loại gia tài này lại được chia thành 2 loại nhỏ hơn đó là : gia tài cố định và thắt chặt hữu hình và vô hình dung.

TSCĐ hữu hình: 

Đây là loại tài sản có hình thái vật chất đủ tiêu chuẩn. Chúng vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu cho dù được sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh, sản xuất. Bao gồm: nhà cửa, xe cộ, các loại máy móc – thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Người sở hữu có thể chuyển nhượng tài sản của mình cho cá nhân/tổ chức khác nếu không có nhu cầu sử dụng nữa. Và khi ấy họ phải dùng đến mẫu biên bản bàn giao TSCĐ.

TSCĐ vô hình: 

Ngược lại với loại hữu hình, TSCĐ vô hình không có hình thái vật chất cụ thể. Nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Chúng bao gồm các nhân tố như: các sáng chế, công thức, quy trình, thương hiệu, quyền kinh doanh, hợp đồng… Loại tài sản này có thể được chuyển nhượng và người tiến hành chuyển nhượng cũng phải sử dụng biên bản bàn giao.

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Tài sản công cụ – dụng cụ

Tài sản công cụ – dụng cụ không được xếp vào nhóm gia tài cố định và thắt chặt. Bởi vì chúng không phân phối được những nhu yếu cần có của loại gia tài này. Giá trị gia tài này thấp hơn TSCĐ và thời hạn sử dụng ngắn hơn. Các loại gia tài công cụ dụng cụ đều được phép chuyển nhượng ủy quyền miễn là chúng còn giá trị sử dụng.

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao

Bởi ý nghĩa quan trọng của biên bản chuyển giao nên cần phải chú ý quan tâm những điều sau :

  • Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận.
  • Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản. Như tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

  • Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao.
  • Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Kết luận: 

Dịch vụ kế toán trọn gói Quang Minh để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé ! Vừa rồi là những san sẻ của Công ty Tư Vấn Quang Minh về biên bản chuyển giao và những loại gia tài hoàn toàn có thể chuyển giao. Hy vọng bài viết này sẽ mang lại nguồn thông tin hữu dụng thiết thực cho mọi người. Ngoài ra bạn có vướng mắc về những dịch vụ kế toán tương quan. Hãy liên hệ đếnQuang Minh để được tư vấn tận tình, không lấy phí nhé !

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY