Table of Contents

Ngày nay, khi xin việc, kỹ năng và kiến thức phỏng vấn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt quan trọng là khi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Bởi lẽ, đây là yếu tố điển hình nổi bật giúp bạn bộc lộ năng lượng cũng như ưu điểm của bạn trước nhà tuyển dụng lớn, đa vương quốc. Vậy, bạn [ … ]

Ngày nay, khi xin việc, kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là khi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Bởi lẽ, đây là yếu tố nổi bật giúp bạn thể hiện năng lực cũng như ưu điểm của bạn trước nhà tuyển dụng lớn, đa quốc gia. Vậy, bạn đang chuẩn bị tham gia phỏng vấn? Bài viết dưới đây của ISE sẽ chia sẻ những câu hỏi và mẹo trả lời hữu ích cho bạn. Cùng tham khảo nhé!

>>>> Đọc Ngay: 9 mẹo học giao tiếp Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

1. Tell me about yourself! (Giới thiệu về bản thân)

Giới thiệu bản thân là câu hỏi khá đơn giản và thông dụng. Tuy nhiên làm thế nào để có thể trả lời ngắn gọn nhưng vẫn phải đủ ý? Dưới đây là một số ví dụ mà người ứng tuyển có thể trả lời:

+ Cách 1: 

My name is A. I’m 25 years old and I live in Hanoi. I have 3 years of experience in Marketing. In my không tính tiền time, I usually watch movies, read books about Marketing and read news on the Internet .
Tên tôi là A. Tôi 25 tuổi và hiện đang sinh sống tại TP.HN. Tôi có 3 năm kinh nghiệm tay nghề ở mảng Marketing. Vào thời hạn rảnh, tôi thường xem phim, đọc sách về Marketing và xem tin tức trên Internet .
phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

+ Cách 2: 

Bạn cũng hoàn toàn có thể ra mắt về những điểm mạnh của bản thân như :
I am not easily stressed out Tôi không dễ bị stress .
I can speak English fluently and this is my favorite language Tôi hoàn toàn có thể nói trôi chảy Tiếng Anh và đây là ngôn từ thương mến của tôi .

>>>> Xem Thêm: Lộ trình học Tiếng Anh cấp tốc cho người đi làm 

2. What is your biggest strength/weakness? (Điểm mạnh và điểm yếu của bản thân là gì?)

Với những câu hỏi về điểm mạnh và điểm yếu, ứng viên cần vấn đáp thực sự khôn khéo, mưu trí. Điều này sẽ là yếu tố khá quan trọng để nhà tuyển dụng quyết định hành động sự tương thích của bạn với vị trí việc làm. Cụ thể dưới đây :

2.1 Điểm mạnh

a. To be punctual – đúng giờ

I’m a punctual person. I always arrive early and complete my work on time. My previous job had many deadlines and I made sure that I was organized and adhered to ( respected ) all my jobs .
Tôi là một người đúng giờ. Tôi luôn đến sớm và hoàn thành xong việc làm của mình đúng hạn. Công việc trước kia của tôi có khá nhiều thứ nhu yếu hạn định và tôi bảo vệ rằng tôi là một người có tổ chức triển khai và chú tâm ( tôn trọng ) tổng thể việc làm .

b. To be a team-player – làm việc nhóm tốt

I consider myself to be a team – player. I like to work with other people and I find that it’s much easier to achieve something when everyone works together and communicates well .
Tôi nghĩ mình là người thao tác nhóm tốt. Tôi thích thao tác với những người khác và tôi thấy rằng việc đạt được điều gì đó sẽ thuận tiện hơn nhiều khi mọi người thao tác cùng nhau và tiếp xúc tốt .

c. To be ambitious – có hoài bão, tham vọng

I’m ambitious. I have always set myself goals and it motivates me to work hard. I have achieved my goals so far with my training, education and work experience. Now I am looking for ways to improve myself and grow .
Tôi có tham vọng. Tôi luôn đặt ra cho mình những tiềm năng và nó thôi thúc tôi thao tác cần mẫn. Tôi đã đạt được tiềm năng của mình cho đến nay bằng kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và đào tạo, giáo dục và thao tác của mình. Bây giờ tôi đang tìm cách để cải tổ bản thân và tăng trưởng .

d. To take initiative – khởi xướng

When I work, I always take initiative. If I see something that needs doing, I don’t wait for instruction, I do it. I believe that to get anywhere in life, you need this quality .
Khi thao tác, tôi luôn có sáng tạo độc đáo. Nếu thấy việc gì đó cần phải làm, tôi tự làm được mà không cần hướng dẫn. Tôi tin rằng để đến được bất kể đâu trong đời sống, bạn cần có phẩm chất này .

e. To be proactive – chủ động

I’m proactive. When I think about things, I do them. I like to see results and it’s important in this industry to be proactive and responsible for your own actions .
Tôi là người dữ thế chủ động. Tôi nghĩ là làm. Tôi muốn xem tác dụng và điều quan trọng trong ngành này là phải dữ thế chủ động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho hành vi của chính mình .

f. To keep your cool – giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống

I think it’s really important to be able to stay calm when you’re working as a reporter. It can get really stressful, but one of my greatest qualities is that I can keep my cool and I don’t allow the pressure to get to me, which helps me achieve all my goals and remain focused .
Tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng là hoàn toàn có thể giữ bình tĩnh khi bạn thao tác với tư cách là một phóng viên báo chí. Công việc này hoàn toàn có thể khá căng thẳng mệt mỏi, nhưng một trong những năng lượng của tôi là tôi hoàn toàn có thể giữ được bình tĩnh và tôi không để áp lực đè nén đè nặng lên mình, điều này giúp tôi đạt được toàn bộ những tiềm năng của mình và duy trì sự tập trung chuyên sâu .
học tiếng anh giao tiếp khi phỏng vấn

>>>> Tham Khảo Chi Tiết: Cách trả lời câu hỏi tại sao chúng tôi nên chọn bạn bằng Tiếng Anh

2.2 Điểm yếu

a. Nêu ra một yếu điểm và cách khắc phục

I’m not really good at designing. However, currently, I’m taking a designing class to improve my skill. The class is expected to end in 1 month so my design skill will get better soon .

Tôi thực sự không giỏi việc thiết kế. Tuy nhiên, gần đây tôi có học một lớp thiết kế để cải thiện kỹ năng này. Lớp học dự kiến sẽ kết thúc sau 1 tháng, vì vậy kỹ năng thiết kế của tôi sẽ sớm trở nên tốt hơn.

Before, I didn’t know how to use my time effectively. And now, I have created a time-management system, which allows me to list all my duties and organize my deadlines so I have a clearer idea of what I need to do .
Trước đây, tôi đã không biết cách sử dụng thời hạn của mình sao cho hiệu suất cao. Còn giờ đây, tôi đã tạo ra một mạng lưới hệ thống quản trị thời hạn, nó được cho phép tôi liệt kê tổng thể những trách nhiệm và sắp xếp thời hạn của mình để tôi có sáng tạo độc đáo rõ ràng hơn về những gì tôi cần làm .

b. Biến nhược điểm thành ưu điểm

I sometimes am slower in completing my tasks compared to others because I really want to get things right. I will double or sometimes triple-check documents and files to make sure everything is accurate ( correct ) .
Đôi khi tôi triển khai xong trách nhiệm của mình chậm hơn so với những người khác bởi tôi thực sự muốn làm đúng mọi việc. Tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và tài liệu khoảng chừng 2 hoặc 3 lần để bảo vệ mọi thứ đều đúng .

>>>> Tìm Hiểu Thêm: Phỏng vấn Tiếng Anh: Trả lời câu hỏi “Do you have any questions?”

3. Why do you want this job? (Lý do bạn ứng tuyển công việc này?)

Đây là một trong các câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh thông dụng. Với câu này, bạn nên cho nhà tuyển dụng thấy được sự nhiệt huyết, niềm khát khao cũng như điểm nổi bật của bản thân phù hợp với vị trí này.

Example: Khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên marketing của một công ty thuộc lĩnh vực thực phẩm:

I have considerable experience in Marketing. I can easily adapt to changes and I am willing to learn. Besides, I have always wanted to work in the field of F&B ( Food và Beverage ) and spent so much time reading about this industry. With my knowledge and enthusiasm, I think I can do well in this position .
Tôi có rất nhiều kinh nghiệm tay nghề trong ngành Marketing. Tôi hoàn toàn có thể thuận tiện thích nghi với thay đổi mới và tôi chuẩn bị sẵn sàng học hỏi. Ngoài ra, tôi luôn muốn làm trong nghành thực phẩm và đồ uống, tôi đã dành rất nhiều thời hạn đọc về ngành này. Với sự hiểu biết cùng lòng nhiệt thành của mình, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể làm tốt ở vị trí này .

>>>> XEM THÊM: Cách trả lời điểm mạnh điểm yếu bằng Tiếng Anh khi phỏng vấn

4. Why did you leave your last job? (Tại sao lại rời bỏ công ty cũ?)

Đây là câu hỏi liên tục và chắc như đinh sẽ Open trong cuộc phỏng vấn nếu bạn là người đã có kinh nghiệm tay nghề thao tác ở những công ty khác rồi. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 1 số ít mẫu gợi ý dưới đây để vấn đáp thật ấn tượng sau :
I’m looking for new challenges. Tôi muốn tìm kiếm những thử thách mới .
I feel I wasn’t able to show my talents. Tôi cảm thấy mình chưa được biểu lộ hết năng lượng bản thân .
I’m looking for a job that suits my qualifications. Tôi đang tìm một việc làm tương thích với trình độ trình độ của tôi .
I’m looking for a job where I can grow with the company. Tôi đang tìm một việc làm mà mình hoàn toàn có thể tăng trưởng bản thân cùng công ty .
hội thoại phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

>>>> Đừng Bỏ Lỡ: Cách trả lời điểm mạnh điểm yếu bằng Tiếng Anh khi phỏng vấn

5. What do you know about our company? (Bạn hiểu gì về công ty của chúng tôi?)

Học Tiếng Anh tiếp xúc khi phỏng vấn nếu bạn gặp dạng câu hỏi này, hãy nêu ra nhiều nhất hoàn toàn có thể những thông tin về công ty. Điều đó sẽ chứng tỏ sự chăm sóc của bạn đến vị trí và việc làm được tuyển dụng. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ví dụ mẫu sau đây :
I understand that X is one of the most popular companies in the country. Everyone has at least one of your products in their houses and it shows me that X plays an essential role in our life. That’s what I really admire and I hope that by joining the company I can create the same value .
Tôi biết rằng X là một trong những công ty nổi tiếng nhất trong nước. Tất cả mọi người đều có tối thiểu một loại sản phẩm của X trong nhà mình và điều này cho tôi thấy được X có vai trò quan trọng trong đời sống của tất cả chúng ta. Đó là điều mà tôi rất ngưỡng mộ và tôi mong rằng bằng cách gia nhập công ty tôi cũng hoàn toàn có thể tạo ra giá trị như vậy .
phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

6. Tell us about your education! (Câu hỏi phỏng vấn bằng Tiếng Anh kiểm tra trình độ bằng cấp)

Với câu hỏi về trình độ bằng cấp, nhà tuyển dụng chỉ muốn tìm hiểu về sự liên quan giữa ngành học và vị trí ứng tuyển. Do đó, cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh cho dạng câu này là hãy nêu ra một số kết quả nổi bật của bản thân (không cần liệt kê hết).

Lưu ý : Một số cụm từ vựng bạn cần phân biệt rõ ràng như :

 • Degrees Trình độ/ Bằng cấp. (Thời gian học từ 3 – 4 năm, đại học/ cao đẳng)
 • Diploma Bằng cấp. (Khóa học ngắn hạn – Ví dụ: 1 năm: Tại trường đại học, cao đẳng..).
 • Certificate Chứng chỉ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được câu hỏi “Tell us about your scholastic record” từ nhà tuyển dụng. Trong trường hợp này, bạn cần liệt kế ra các thành tích học tập của mình đã đạt được.

7. What kind of salary do you expect? (Câu hỏi phỏng vấn về mức lương mong muốn)

“ What kind of salary do you expect ? ” hay còn được hỏi với dạng khác là “ What are your salary expectations ? ”. Đây là câu hỏi bộc lộ sự mong ước, kỳ vọng của bạn về mức lương thưởng, phúc lợi dành cho vị trí ứng tuyển và công ty. Do đó, bạn cần tâm lý kỹ và tự do khi đưa ra những nhu yếu bản thân .
Một gợi ý về cách vấn đáp cho bạn nhằm mục đích tạo ấn tượng đó là :
I want my salary to fit my qualifications and experience. Tôi muốn một mức lương tương thích với năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của bản thân .
cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh
Ngoài ra, lời khuyên cho bạn là hãy thật lý trí và tỉnh táo khi vấn đáp thắc mắc này. Bạn cần có sự tìm hiểu và khám phá kỹ càng trước về mức lương trung bình cho việc làm này. Sau đó, hãy nêu rõ mức giá mong ước, đừng quá ít cũng đừng quá cao. Đặc biệt, không nên vấn đáp “ I don’t know ” vì nó sẽ khiến nhà tuyển dụng cho rằng bạn không thành thật .

8. What are your short term goals? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?)

Đối với câu hỏi này, nhà tuyển dụng đang muốn thăm dò tiềm năng nghề nghiệp của bạn có tương thích và làm được những việc làm của công ty hay không ? Hiểu được quy tắc vấn đáp cho câu hỏi này sẽ giúp bạn vượt qua được sự nhìn nhận, dò xét trong quy trình tuyển dụng .

Example:

In the short-term, I want to grow in a position that allows me to use the entirety of my skill set rather than just a few of my abilities. In previous roles, I wasn’t able to fully use all of my abilities. In the near future, I’d also love the opportunity to learn and master new skills in my field .
Trong thời gian ngắn, tôi muốn tăng trưởng ở một vị trí được cho phép tôi sử dụng hàng loạt bộ kỹ năng và kiến thức của mình thay vì chỉ một vài kiến thức và kỹ năng. Trong những vai trò trước đây, tôi không hề sử dụng hết năng lực của tôi. Trong tương lai gần, tôi cũng muốn có thời cơ học hỏi và thành thạo những kỹ năng và kiến thức mới trong nghành nghề dịch vụ của mình .
phỏng vấn bằng tiếng anh

9. What are your long term goals? (Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?)

Với dạng câu hỏi này còn được hỏi : Where do you see yourself 5 years from now ?. Nhà tuyển dụng muốn tìm hiểu và khám phá về tiềm năng kế hoạch cũng như khuynh hướng tương lai sự nghiệp của bạn. Vì thế, để quy trình phỏng vấn thuận tiện, suôn sẻ, bạn nên sẵn sàng chuẩn bị và soạn sẵn những câu hỏi cho thấy tham vọng và niềm tin cầu tiến của mình .
Ví dụ đơn cử :

 • Improved my skills. Phát triển kỹ năng sự nghiệp.
 • Created more of a name for myself in the industry (become more known for what you do) Xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Become more independent in what I do and productive (doing more). Độc lập và có năng suất cao trong công việc.
 • Enhanced (improved) my knowledge. Trau dồi bồi dưỡng kiến thức.
 • Achieved a higher position. Đạt được vị trí cao hơn trong công việc.
 • Become a team leader… Trở thành nhóm trưởng…

tiếng anh giao tiếp phỏng vấn

10. Do you work well under pressure? (Bạn có làm việc tốt dưới áp lực không?)

Phỏng vấn bằng Tiếng Anh khi gặp câu hỏi này, nhà tuyển dụng đang muốn biết liệu bạn có bị stress hay hoảng sợ khi đương đầu với áp lực đè nén hoặc trong 1 thực trạng việc làm khó khăn vất vả ? Hầu hết, những công ty đều mong ước nhân viên cấp dưới có năng lực thao tác dưới áp lực đè nén và có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao để hoàn toàn có thể gánh vá cả 1 khối lượng việc làm khổng lồ. Do đó, bạn hoàn toàn có thể vận dụng cách vấn đáp dưới đây :
The pressure of work such as having a lot of jobs to handle, or an upcoming deadline, will help motivate me to be more productive. Of course, sometimes too much pressure leads to stress. But I am confident that I can balance my responsibilities with different projects and get my work done on time, helping me not to stress too often .
Áp lực việc làm ví dụ như có nhiều việc làm để tiếp đón, hay một deadline sắp tới sẽ giúp tôi có động lực để thao tác hiệu suất hơn. Tất nhiên, nhiều lúc nhiều áp lực đè nén quá dẫn tới stress. Nhưng tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể cân đối nghĩa vụ và trách nhiệm với những dự án Bất Động Sản khác nhau và hoàn thành xong việc làm đúng thời hạn, giúp tôi không bị stress quá liên tục .

11. How long do you plan on staying with this company? (Bạn dự tính sẽ làm cho công ty trong bao lâu?)

Trong Tiếng Anh tiếp xúc khi phỏng vấn, sau khi đã hỏi rất nhiều câu, nhà tuyển dụng vẫn hoàn toàn có thể hỏi bạn về dự tính gắn bó lâu dài hơn với công ty nhằm mục đích đưa ra quyết định hành động thuận tiện hơn. Cách vấn đáp tốt nhất là hãy cho họ thấy một tiềm năng rõ ràng và năng lực cam kết lâu bền hơn của bản thân .

Example:

This company has everything I’m looking for. It provides the type of work I love, the employees are all happy, and the environment is great. I believe I can grow and gain more experience, as well as prove my ability through many successful projects if I have opportunity to work for this company. I plan on staying a long time .
Quý công ty có mọi điều mà tôi đang tìm kiếm. Loại việc làm tương thích, nhân viên cấp dưới vui tươi và môi trường tự nhiên thao tác thì rất tuyệt vời. Tôi tin sẽ tăng trưởng và tích góp nhiều kinh nghiệm tay nghề, đồng thời chứng tỏ năng lượng của mình qua nhiều dự án Bất Động Sản thành công xuất sắc nếu có thời cơ thao tác tại đây. Tôi dự tính sẽ làm ở đây vĩnh viễn .
tiếng anh phỏng vấn xin việc

12. Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)

Đây cũng là một câu hỏi cũng khá quen thuộc khi tham gia phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Lúc này, bạn cần khẳng định lại một lần nữa về những thế mạnh và sự phù hợp của bản thân với vị trí ứng tuyển cũng như văn hóa của công ty. Hãy nói như cách bạn tự “bán” bản thân cho doanh nghiệp để thuyết phục tuyển chọn bạn.

Example:

There are two reasons I should be hired. First, my experience is almost perfectly aligned with the requirements you asked for in your job listing. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100 % .
Có hai nguyên do những anh nên thuê tôi. Thứ nhất, kinh nghiệm tay nghề của tôi trọn vẹn tương thích với nhu yếu được đưa ra cho vị trí việc làm. Thứ hai, tôi thích và mê hồn nghành này và sẽ luôn luôn góp sức 100 % công sức của con người của mình cho việc làm .

13. Do you have any questions for me/us? (Câu hỏi kết thúc buổi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh)

Đây thường là câu hỏi ở đầu cuối của buổi phỏng vấn và cũng là câu hỏi giúp bạn “ ăn được điểm ” so với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, ứng viên cũng nên xem xét kỹ và cẩn trọng trước khi đưa ra những yếu tố vướng mắc. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đơn cử bên dưới :

 • Do you have any examples of projects that I would be working on if I were to be offered the job? Anh/chị có mẫu tài liệu tham khảo nào liên quan tới công việc này không?
 • What is the typical day for this position (job)? Nhiệm vụ chính hàng ngày là gì?
 • Does the company offer in-house training to staff? Công ty có đào tạo nhân viên mới không?
 • What is the next step? Bước tiếp theo là gì?

phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

14. Một số câu hỏi Tiếng Anh phỏng vấn xin việc khác và cách trả lời

Dưới đây là tổng hợp hàng loạt những câu hỏi khác mà bạn hoàn toàn có thể gặp phải :

14.1 Câu hỏi về nhận thức bản thân

Người tuyển dụng: Tell me once you made a mistake? Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải khuyết điểm?

Ứng viên: I was managing a project for one of our biggest clients in my previous company, and I was so eager to please them that I told them we could finish the project within 2 weeks. I thought this was doable, but it ended up taking 3 weeks and they were not happy. Looking back, I realized I should have been more conservative in my estimate to the client. I realized that a client isn’t going to be upset if you’re clear about the timeline in advance, but they are going to be disappointed if you promise something and then don’t deliver. So I took this experience and used it to better manage clients’ expectations during projects I oversee. For example, on the next project with a different client, I told them it’d take 4 weeks and we finished in 3. They were very happy about this.

Tôi đã làm quản trị một dự án Bất Động Sản cho một trong những người mua lớn nhất của chúng tôi ở công ty trước đây của tôi và tôi rất háo hức làm hài lòng họ đến nỗi tôi đã nói với họ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể triển khai xong dự án Bất Động Sản trong vòng 2 tuần. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn có thể làm được, nhưng ở đầu cuối phải mất 3 tuần và họ không hài lòng. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình nên thận trọng hơn trong ước tính của mình so với người mua. Tôi biết rằng người mua sẽ không không dễ chịu nếu bạn nói rõ về tiến trình thời hạn, nhưng họ sẽ tuyệt vọng nếu bạn hứa điều gì đó và sau đó không thực thi. Vì vậy, tôi đã lấy kinh nghiệm tay nghề này và sử dụng nó để trở nên tốt hơn nhiều trong việc quản trị kỳ vọng của người mua trong những dự án Bất Động Sản mà tôi giám sát. Ví dụ trong dự án Bất Động Sản tiếp theo với một người mua khác, tôi nói với họ rằng sẽ mất 4 tuần và chúng tôi đã hoàn thành xong trong 3 tuần. Họ rất vui vì điều này .

14.2 Câu hỏi về kỹ năng

Người tuyển dụng: In what ways do you manage your time? Bạn quản lý thời gian của mình theo những cách nào?

Ứng viên: I make a list. I work out what order to do things in by thinking about which tasks are urgent and how important each task is. If I’m not sure what’s urgent and what isn’t, or how important different tasks are, I find out. If I’m given a new task I add it to the list and decide when to do it, so I adapt the order in which I do things as necessary.

Tôi lập một list. Tôi tìm ra thứ tự triển khai việc làm bằng cách nghĩ xem trách nhiệm nào là khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng trách nhiệm. Nếu tôi không chắc việc gì khẩn cấp và việc gì không hoặc mức độ quan trọng của những trách nhiệm khác nhau, tôi khám phá. Nếu tôi được giao một trách nhiệm mới, tôi sẽ thêm nó vào list và quyết định hành động thời gian thực thi. Vì vậy tôi hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh thứ tự ưu tiên để tôi làm những việc thiết yếu .
tiếng anh giao tiếp khi phỏng vấn

14.3 Câu hỏi về tính cách

Người tuyển dụng:  If you could change one thing about your personality, what would it be and why? Nếu bạn có thể thay đổi một điều về tính cách của bạn, thì đó là gì và tại sao?

Ứng viên: I would like to be more of a risk-taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I’m working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons.

Tôi muốn trở thành người đồng ý rủi ro đáng tiếc nhiều hơn. Tôi luôn làm việc làm của mình và hoàn thành xong ở mức độ ổn, nhưng nhiều lúc đồng ý rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể khiến việc làm trở nên tốt hơn. Tôi đang xử lý yếu tố này bằng cách tâm lý kỹ và xem xét những thứ được và mất .

14.4 Câu hỏi về cấp trên

Người tuyển dụng: What do you expect from your boss/director? (Bạn mong đợi gì từ cấp trên/giám đốc của mình?)

Ứng viên: I would expect a supervisor to keep the lines of communication open with me and offer feedback when I’m doing a good job and when I have room for improvement.

Tôi mong đợi một người cấp trên mà tôi hoàn toàn có thể liên lạc, trao đổi cởi mở với tôi và đưa ra phản hồi khi tôi đang làm tốt việc làm hay khi tôi cần cải tổ điều gì đó .
Ngoài ra, còn có một số ít mẹo mưu trí dưới đây sẽ giúp buổi phỏng vấn của bạn diễn ra thuận tiện và thành công xuất sắc. Xem ngay nhé !

 • Khi giới thiệu, bạn nên chú trọng vào kinh nghiệm và chỉ đề cập những công việc liên quan đến vị trí ứng tuyển.
 • Quá trình trả lời cần ngắn gọn, không lan man.
 • Đối với dạng câu hỏi về điểm mạnh, bạn nên tập trung các ý chính liên quan đến vị trí công việc. Bên cạnh đó, câu trả lời về điểm yếu cần đưa ra các giải pháp để cải thiện kỹ năng và năng lực.
 • Khi trả lời câu hỏi mục tiêu, bạn nên đưa ra các tầm nhìn ngắn và dài hạn.

Trên đây là tổng hợp những mẫu câu hỏi và câu trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh giúp “đánh gục” nhà tuyển dụng. Hy vọng những chia sẻ dưới đây đã tạo thêm sự tự tin cho bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn có mong muốn cải thiện trình độ giao tiếp của mình, bạn cũng có thể điền form đăng ký tại đây để nhận ngay sự tư vấn của chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY