A. IT là ai?

IT là những người viết ra chương trình máy tính còn gọi là Lập trình viên. Họ sẽ tham gia trực tiếp vào việc làm phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và tạo ra những chương trình ứng dụng mới. Đặc biệt, lập trình viên còn dùng ngôn từ riêng trong ngành công nghệ tiên tiến tích hợp với công cụ máy tính để phát minh sáng tạo ra những ứng dụng hữu dụng. Ngôn ngữ của lập trình gồm nhiều dạng : C + +, Visual Basic. net, Java,…

Có lẽ ít nghề nào mang nhiều cái tên như nghề Lập trình viên. Bạn hoàn toàn có thể thấy họ được gọi là nhà tăng trưởng ứng dụng ( software developer ), lập trình viên máy tính ( computer programmer ), lập trình viên ứng dụng ( software coder ) hay kĩ sư ứng dụng ( software engineer ) .

Bản mô tả công việc phổ biến của Nhân viên Lập trình viên

Nghề lập trình có rất nhiều nhiệm vụ nhưng thông thường tạo ra các dòng code là trách nhiệm chính của developer.

 • Phối hợp cùng những developers và nhà nghiên cứu và phân tích kinh doanh thương mại để đưa ra mẫu phong cách thiết kế ứng dụng.
 • Chuẩn bị những nguyên mẫu cơ bản và bản miêu tả chi tiết cụ thể chương trình.
 • Mô tả cụ thể ứng dụng và quy đổi bản thiết kế thành đoạn code có năng lực thực thi cao cùng ngôn từ phù hợp.
 • Hợp nhất hướng xử lý ứng dụng cá thể thành mạng lưới hệ thống có level cao.
 • Kiểm tra code định kỳ nhằm mục đích bảo vệ code mang tới hiệu quả đáng mong đợi à sửa lỗi khi cần thiết.
 • Dùng những công cụ dựa trên nền tảng web để tạo ra ứng dụng có dạng dịch vụ nâng cao.
 • Phối hợp với những Technical Writers để viết tài liệu tương hỗ người dùng.
 • Nâng cấp định kỳ để giúp ứng dụng và những mạng lưới hệ thống được bảo mật thông tin và sử dụng hiệu suất cao hơn.

Bạn đang đọc: Mẫu KPI dành cho IT

B. Mẫu KPI cho lập trình viên

1. KPI dành co trưởng phòng IT

a. Tỷ lệ khắc phục sự cố liên quan đến các hệ thống dùng chung (server, đường truyền, tổng đài, thiết bị mạng loại trừ các trường hợp bất khả kháng)

Cách tính = tổng tương hỗ trong tháng đúng hạn ( dựa trên biên bản chuyển giao nội bộ ) / Tổng nhu yếu tương hỗ trong tháng
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
b. Tỷ lệ phân phối nhu yếu tương hỗ phức tạp từ người sử dụng mạng lưới hệ thống trong thời hạn pháp luật ( 24 h kể từ khi nhận được nhu yếu )
Cách tính = tổng tương hỗ ( phức tạp ) triển khai trong tháng đúng hạn ( dựa trên xác nhận chuyển giao nội bộ ) / Tổng nhu yếu tương hỗ trong tháng
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
c. Số sáng tạo độc đáo đề xuất kiến nghị trong kỳ
1 lần = xuất sắc ; 0 lần = trung bình
Chu kỳ nhìn nhận : Quý
d. Tỷ lệ thực thi kế hoạch thay đổi tăng cấp / kế hoạch bắt đầu đề ra
Cách tính = hoạt động giải trí thực tiễn / kế hoạch đề ra * 100 %
Chu kỳ nhìn nhận : Quý / Năm
e. Số lần vi phạm những lao lý quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống, tiến trình giải quyết và xử lý công việc làm ảnh hưởng tác động đến mạng lưới hệ thống và người sử dụng ?
Cách tính :
1 lần = 100 % ; 2 lần = 90 % ; > 2 lần = 74 %
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
f. Số lần sự cố tương quan đến những mạng lưới hệ thống dùng chung ( server, đường truyền, tổng đài, thiết bị mạng ) trong kỳ
Cách tính :
2 lần = 100 % ; 4 lần = 90 % ; > 6 lần = 74 %
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng

2. Chức danh quản trị mạng, CNTT

a. Tỉ lệ thời hạn mạng thông suốt nhằm mục đích tương hỗ cho mạng lưới hệ thống đo và cân trong vụ ép ( > 90 % mạng thông suốt trong 1 quá trình = xuất sắc, nhu yếu là không để ngưng trệ mạng lưới hệ thống cân và đo quá 1 tiếng ) ?
0 lần = xuất sắc ; 1 lần = khá ; 2 lần = trung bình ; > 2 lần = yếu
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
b. Tỷ lệ cung ứng hình ảnh camera tại thời gian theo nhu yếu của những phòng ban ?
Cách tính = tổng số nhu yếu thực thi / tổng nhu yếu nhận được * 100 %

Chu kỳ đánh giá: Tháng

c. Tỉ lệ sai sót về bảo mật thông tin trong quy trình phân quyền ( nếu có thì phải khắc phục trước khi có hậu quả rõ ràng ) .
0 lần = xuất sắc ; 1 lần = trung bình ; > 1 lần = yếu
Chu kỳ nhìn nhận : 6 tháng
d. Số lượng ý tưởng sáng tạo được vận dụng ?
1 lần = xuất sắc ; 0 lần = trung bình
Chu kỳ nhìn nhận
e. Mức độ duy trì hoạt động giải trí web và khắc phục sự cố trong 24 h kể từ khi xảy ra ( trừ những trường hợp bất khả kháng _TP xác nhận )
0 lần = xuất sắc ; 1 lần = trung bình
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
f. Mức độ bảo vệ bảo đảm an toàn tài liệu ?
Số lần mất tài liệu :
0 lần = 100 % ; 1 lần = 80 % ; ≥ 2 lần 79 %
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
g. Tỉ lệ đáp ứng rất đầy đủ tài liệu theo nhu yếu ?
0 lần phàn nàn của những phòng ban = xuất sắc ; 1 lần = TB ; > 1 lần = yếu
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
h. Tỷ lệ phân phối nhu yếu tương hỗ đơn thuần từ người sử dụng mạng lưới hệ thống trong thời hạn pháp luật ( 30 ‘ / người )
Cách tính = tổng tương hỗ ( đơn thuần ) thực thi trong tháng đúng hạn ( dựa trên xác nhận chuyển giao nội bộ ) / Tổng nhu yếu tương hỗ trong tháng )
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
i. Số lỗi vi phạm update hồ sơ trang thiết bị ?
0 lỗi = xuất sắc ; 1 lỗi = tốt ; 2 lỗi = khá ; 3 lỗi = trung bình ; > 3 lỗi = yếu
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
j. Tỉ lệ phân phối nhu yếu tương hỗ quản lý và vận hành và giảng dạy sử dụng CNTT đúng thời gian và đúng nhu yếu
Cách tính = Tổng số nhu yếu được cung ứng / Tổng số nhu yếu * 100 %
Chu kỳ nhìn nhận : Quý

3. Chức danh: biên tập viên Website, kiêm hỗ trợ vận hành hệ thống ERP

a. Tỷ lệ thông tin được update trong vòng 24 h kể từ khi nhận được nhu yếu update ?
1 lỗi chậm = 100 % ; 2 lỗi = 95 % ; 3 lỗi = 90 % ; > 4 lỗi = 80 %
Chu kỳ nhìn nhận : Quý
b. Tỷ lệ thực thi khắc phục lỗi cho những sự cố thường thì trên website trong thời hạn pháp luật ( 2 ngày thao tác ) ?
1 lỗi chậm = 100 % ; 2 lỗi = 95 % ; 3 lỗi = 90 % ; > 4 lỗi = 80 %
Chu kỳ nhìn nhận : Quý
c. Tỷ lệ tương hỗ thành công xuất sắc những lỗi mạng lưới hệ thống ( cho người sử dụng ) trong thời hạn pháp luật
Cách tính = Tổng những tương hỗ thành công xuất sắc trong thời hạn lao lý / tổng nhu yếu phát sinh trong kỳ
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
d. Tỷ lệ cung ứng nhu yếu phân quyền truy vấn và khai thác mạng lưới hệ thống cho nhân viên cấp dưới mới từ khi có nhu yếu đến khi hoàn thành xong
Nếu có 1 nhân viên cấp dưới thao tác 3 ngày chưa có truy vấn = 90 %
Nếu có > 1 nhân viên cấp dưới hoặc > 3 ngày chưa có truy vấn = 74 % .
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
e. Tỷ lệ update thành công xuất sắc users ( thêm mới, xóa bỏ ) trong thời hạn pháp luật
Cách tính = tổng nhân viên cấp dưới được giảng dạy / Tổng nhân viên cấp dưới hiện tại
Chu kỳ nhìn nhận : Tháng
f. Tỉ lệ theo dõi hồ sơ, tài liệu của phòng, sắp xếp, thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng tương thích với tiêu chuẩn ISO 9000 .
0 lần vi phạm = xuất sắc ; 1 lần = tốt ; 2 lần = khá ; 3 lần = trung bình ; > 3 lần = yếu
Chu kỳ nhìn nhận : Quý

Ngoài ra, chỉ số KPI dành cho nhân viên cấp dưới phòng công nghệ thông tin còn được nhìn nhận trải qua những chỉ số khác như :

 • Chỉ số quản trị đơn vị chức năng ( vận dụng chung theo tiêu chuẩn nhìn nhận cán bộ quản trị cấp trung, cấp cơ sở )
 • Chỉ số ý thức kỷ luật cá thể ( vận dụng theo tiêu chuẩn chung )
 • Chỉ số tăng trưởng cá thể ( vận dụng theo tiêu chuẩn chung )

Xem thêm: Mẫu KPI cho bộ phận chăm sóc khách hàng (CS) mới nhất 2021

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
InTalents
Địa chỉ: 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình
Hotline: 0906988450
Email: support@intalents.co
Website: intalents.co

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY