1. Định nghĩa BSC và OKRs

a. OKR 

Okr là các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu trong một khuôn khổ thiết lập mục tiêu và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu. Các mục tiêu OKR thường được đo lường trong thời gian ngắn hạn.

Nó là một công cụ đơn giản để tạo sự liên kết và tham gia của toàn bộ tổ chức xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được.

 • Mục tiêu doanh nghiệp : tác dụng của công ty hướng tới ?

 • Kết quả then chốt : Doanh nghiệp của bạn làm như thế nào để đạt được tác dụng đó. ?

Tư tưởng của OKRs đó là luôn hướng tổ chức triển khai đặt ra những tiềm năng thử thách để vươn lên đạt được những hiệu quả tiêu biểu vượt trội. Vì vậy OKRs không dùng để nhìn nhận hiệu suất và không gắn trực tiếp với lương thưởng. OKRs dùng để nhìn nhận sự nỗ lực của mỗi người, giúp mỗi cá thể tự nhìn nhận lại bản thân mình .

b. Balanced Scorecard 

BSC hay Balanced Score Card – còn được gọi là Thẻ điểm cân đối. BSC là một mạng lưới hệ thống quản trị, nó giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực thi, giám sát, giám sát để đạt được những kế hoạch và những tiềm năng của mình. Sau khi những doanh nghiệp thiết lập và tăng trưởng những kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiến hành, triển khai và giám sát kế hoạch trải qua 4 góc nhìn : kinh tế tài chính, người mua, quy trình hoạt động giải trí nội bộ, học tập và tăng trưởng. Bốn góc nhìn này sẽ tạo ra sự độc lạ giữa doanh nghiệp thành công xuất sắc và doanh nghiệp thất bại. Bốn góc nhìn này hoàn toàn có thể được diễn giải đơn thuần như sau :

 • Tài chánh

  :

  doanh nghiệp thống kê giám sát và giám sát những nhu yếu và những tác dụng về kinh tế tài chính

 • Khách hàn

  g :

  đo lường và thống kê và giám sát sự thỏa mãn nhu cầu người mua và những nhu yếu về những kết hoạt động giải trí phân phối những nhu yếu yên cầu của người mua .

 • Quá trình nội bộ

  :

  đo lường và thống kê và giám sát những chỉ số và những nhu yếu của những quy trình trọng điểm trong nội bộ doanh nghiệp hướng đến người mua

 • Học tập & phát triển

  :

  tập trung chuyên sâu vào phương pháp doanh nghiệp giáo dục và huấn luyện và đào tạo nhân viên cấp dưới, nâng cao kiến thức và kỹ năng và phương pháp doanh nghiệp đã sử dụng những kỹ năng và kiến thức này để duy trì lợi thế cạnh tranh đối đầu trong thị trường .

2. So sánh BSC và OKR

a. Đánh giá kết quả:

 • OKR : Đánh giá được mức độ hoàn thành xong và nỗ lực đã bỏ ra trong việc triển khai tiềm năng và những tác dụng chính. Từ đó hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh để đặt ra tiềm năng tương thích hơn .

 • BSC : Đánh giá được những bộ phận trong doanh nghiệp có tạo ra giá trị gì cho khách hàng không. Chỉ ra những nhu yếu về nâng cao năng lượng nhân viên cấp dưới và góp vốn đầu tư cho con người, mạng lưới hệ thống và quy trình quản lý và vận hành trong công ty. Từ đó nâng cấp cải tiến được hiệu suất cao kinh doanh thương mại

=> BSC tỏ ra hiệu suất cao hơn OKRs trong việc nhìn nhận tác dụng toàn diện và tổng thể toàn công ty, tổ chức triển khai .

b. Chu kì

 • OKRs : Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thông thường, OKRs thường thiết kế xây dựng theo quý. Chu kỳ nhìn nhận hoàn toàn có thể biến hóa tùy vào Lever triển khai hoặc tình hình trong thực tiễn .

 • BSC : Thường là năm

=> OKRs có chu kỳ luân hồi nhìn nhận tiếp tục hơn, giúp bạn theo dõi tiến trình hoàn thành xong tiềm năng và những tác dụng chính sát sao, kịp thời hơn .

c. Phạm vi thực hiện:

 • OKR : OKRs đem đến sự biến hóa cả theo chiều rộng và chiều sâu trong tiến trình tăng trưởng của tổ chức triển khai. Toàn công ty, những phòng ban và đến từng nhân viên cấp dưới đều có OKRs với những tiềm năng, tác dụng chính rõ ràng .

 • BSC : Tập trung vào phong thái chỉ huy từ trên xuống

=> OKRs sẽ hiệu suất cao hơn đến với những công ty trẻ, khởi nghiệp, những công ty trong nghành công nghệ tiên tiến …

d. Căn cứ sử dụng:

 • OKRs : kiến thiết xây dựng dựa trên tiềm năng và hiệu quả chính

 • BSC : Dựa trên việc nhìn nhận 4 góc nhìn chính là : Tài chính, Khách hàng, tiến trình nội bộ, học hỏi và tăng trưởng

=> OKRs hướng tới tiềm năng và những hiệu quả chính, còn BSC hướng tới việc xem xét sự tăng trưởng tổng thể và toàn diện của tổ chức triển khai .

e. Mực độ hoàn thành: 

 • OKR : Nhân viên thường sẽ khó đạt mức độ hoàn thành xong 100 % tiềm năng OKRs vì những tiềm năng của OKRs thường rất tham vọng, mang tính cách mạng, truyền cảm hứng .

 • BSC : BSC hướng tới việc triển khai xong tiềm năng đề ra .

=> Kể cả khi bạn chỉ triển khai xong 70 % của tiềm năng tham vọng, khác thường thì vẫn tốt hơn đạt 100 % của tiềm năng thông thường, không cần nỗ lực nhiều .

3. Phương pháp nào tối ưu hơn? 

BSC hoàn toàn có thể được sử dụng với OKR theo cách bổ trợ, đặc biệt quan trọng là ở cấp hạng sang. Ở đó, map kế hoạch BSC hoàn toàn có thể giúp những giám đốc quản lý và những nhà chỉ huy khác kiến thiết xây dựng OKR bằng cách xem điều gì quan trọng cho năm đó và sau đó chia nhỏ nó ra — sau đó tăng lên .
Ví dụ : một map kế hoạch phân phối một hình ảnh tuyệt vời về cách OKRs hoàn toàn có thể chuyển xuống trải qua một tổ chức triển khai. Và vì những tổ chức triển khai lành mạnh luôn cố gắng nỗ lực để 50% tiềm năng của họ đến từ dưới lên, nên map kế hoạch BSC là một cách tuyệt vời để bảo vệ rằng những cấp cao của công ty đã ĐK tổng thể mọi người ở tuyến đầu .

Từ đó, OKR có tính năng giúp tổ chức triển khai chớp lấy thông tin về điều gì là quan trọng nhất so với những phòng ban và nhóm cá thể trong tháng hoặc quý tiếp theo với Kết quả chính ( Key Results ). Vì vậy, trong khi BSC giúp tăng trưởng những chiêu thức tiếp cận tổng lực so với kế hoạch, thì OKR giúp bảo vệ những kế hoạch không trở nên quá vĩ mô, có những phép đo xác lập hơn và nhạy cảm với thời hạn hơn và không phải là toàn bộ những tiềm năng đầu ra .
Hãy nhớ rằng cả hai mạng lưới hệ thống đều là công cụ tốt nếu được vận dụng đúng cách. Điểu quan trọng nhết là cấp chỉ huy hoàn toàn có thể chọn đúng chiêu thức và tích hợp những chúng tại với nhau để quản trị doanh doanh nghiệp một cách tốt nhất hoàn toàn có thể. Nhưng mỗi người đều hoàn toàn có thể đưa ra những hướng dẫn để giúp những nhóm hướng đến thành công xuất sắc chung .

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY