HR report là gì? 

HR report là những bản báo cáo giải trình việc làm mà một nhân viên cấp dưới HR cần phải triển khai nhằm mục đích thực thi công tác làm việc nhìn nhận xác lập cơ sở và nhìn nhận công tác nhân sự trong một tháng vừa mới qua. Những người làm nhân sự cần triển khai những bản nhìn nhận này như một việc làm liên tục và liên tục .

Bên cạnh đó, mẫu báo cáo giải trình việc làm còn giúp HR tổng kết lại hiệu suất cao việc làm và là tiền đề để lên kế hoạch nhân sự trong những tháng tiếp theo. Cuối cùng, việc nhìn nhận này còn có ý nghĩa là giúp HR nhận thức được những thiếu sót, yếu kém để khắc phục .

Dưới đây, Học viện Link Power liệt kê những bản HR report mà bắt buộc những người làm nhân sự phải nhớ và thực hiện: 

I. Mẫu báo cáo về biến động nhân sự 

Mục đích của việc triển khai bảo báo cáo giải trình này là để theo dõi dịch chuyển số lượng nhân sự trong quy trình tổ chức triển khai, qua đó để cấp trên hoàn toàn có thể theo dõi thuận tiện hơn. Bản HR report sẽ nhìn nhận dựa trên thâm niên, thời hạn, vị trí … qua đó sẽ nhìn nhận được mức độ dịch chuyển nhân sự .

1. Báo cáo biến động theo thâm niên

Báo cáo dịch chuyển theo thâm niên là bản báo cáo giải trình nhắm tới đối tượng người dùng những nhân viên cấp dưới đã thao tác thâm niên. Thông qua bản báo cáo giải trình này, người làm nhân sự hoàn toàn có thể nhìn nhận được mức độ dịch chuyển của nhóm nhân sự này để đề ra giải pháp cải tổ và giải pháp dự trữ cho nhóm nhân sự này .
Mẫu report HR này được dùng để chia những nhóm thâm niên ( nhóm < 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng, nhỏ hơn hoặc lớn hơn 36 tháng ) .

2. Báo cáo HR report biến động theo thời gian

Đây là bản báo cáo giải trình giúp những nhà quản trị biết được thời gian nhân viên cấp dưới nghỉ việc nhiều nhất trong năm. Phần lớn vào thời gian từ T1-T2 sau Tết Nguyên Đán, tương như những công ty khác sau khi xét duyệt khen thưởng xong, công ty sẽ có dịch chuyển lớn về mặt nhân sự .
Nhiệm vụ của phòng nhân sự là xác lập nguyên do nghỉ việc của từng người, và chuẩn bị sẵn sàng nguồn ứng viên để thay thế sửa chữa. Bản HR report dịch chuyển nhân sự theo thời hạn thường làm theo tháng / năm .
Ý nghĩa của bản báo cáo giải trình này giúp những nhà quốc lộ tìm được thời gian dịch chuyển nhân sự từ nửa năm tới 1 năm, qua đó tìm ra được nguyên do và đề ra những giải pháp để bù đắp nhân sự .

3. Báo cáo biến động nhân sự dựa trên vị trí công việc

Dựa theo đặc thù của vị trí việc làm, báo cáo giải trình này sẽ giúp nhìn nhận được tổng quan về những vị trí dễ khiến nhân sự nhảy việc nhất. Báo cáo này hoàn toàn có thể triển khai theo quý / năm. Nhiều vị trí đặc trưng rất dễ khiến nhân viên cấp dưới nhảy việc. Bản báo cáo giúp những người làm nhân sự nắm được điểm mấu chốt khiến nhân viên cấp dưới cũ nghỉ việc, qua đó có kế hoạch bổ trợ nhân sự mới .

II. Báo cáo chấp hành các quy định về công, ca

Đây là báo cáo giải trình giúp nhà quản trị nắm được sự quản lý và vận hành của công ty và những chính sách thao tác cũng như những chính sách nề nếp, từ đó HR sẽ có cơ sở nghiên cứu và phân tích và chỉ ra tổng thể những yếu tố vi phạm tiến trình một cách dẫn chứng và công tác làm việc quản trị của công ty, .. và ý thức của nhân viên cấp dưới .

III. Báo cáo hiệu quả lao động 

Loại báo cáo giải trình này giúp BQL nhận thấy được hiệu suất của sự tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, đồng thời giải đáp được cơ cấu tổ chức vị trí chức vụ, lương, trình độ nhân viên cấp dưới liệu có tương thích .

Loại báo cáo giải trình này có những đặc thù sau :

  • Căn cứ theo mục tiêu, đặc thù với loại hình kinh doanh.

  • Theo nghiên cứu và phân tích, so sánh từ chính bộ phận hoặc doanh nghiệp theo thời hạn, ngày tháng, quý, năm .

  • Báo cáo được nhìn nhận hiệu suất giữa từng bộ phận, đơn vị chức năng này với đơn vị chức năng khác .

Sau đó được địa thế căn cứ trên những chỉ tiêu như :

  • Số lượng mẫu sản phẩm / định biên nhân sự .

  • Số lượng mẫu sản phẩm / tổng ngân sách tiền lương .

IV. Báo cáo hiệu quả tuyển dụng

Báo cáo hiệu quả tuyển dụng là một trong những loại báo cáo quan trọng nhất của những người làm tuyển dụng. Ở bản báo cáo này, những người làm tuyển dụng phải đánh giá được hiệu quả tuyển dụng và so sánh với các nguồn tuyển dụng để đánh giá được chất lượng của những kênh tuyển dụng. 

Loại báo này sẽ gồm 2 phần : Công tác tuyển dụng và bảng nhìn nhận hiệu suất cao với từng nguồn tuyển dụng .

Lời kết

4 loại bản HR report trên là những bản báo cáo giải trình mà bất kể người làm tuyển dụng nào cũng phải update theo định kỳ. Qua đó, không riêng gì giúp những nhà QL cấp cao tưởng tượng được phương pháp quản lý và vận hành của công ty mà còn giúp cho chính những người làm HR chớp lấy được tình hình, tình hình chất lượng và tiến trình việc làm, từ đó đề ra những giải pháp cải tổ, bổ trợ những nguồn nhân thay thế sửa chữa .

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY