We support individuals and businesses during the Covid-19 situation with the Free package. Sign up NOW because of limitation.
 • Người dùng tối đaNgười dùng tối đa
 • THU HÚT ỨNG VIÊNTHU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobĐăng job
 • Viết blogViết blog
 • Giới thiệu ứng viênGiới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hộiChia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNGTẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụngĐào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miềnThay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêngTrang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêngTrang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự độngTùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNGQUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụngTùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấnTạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viênTùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcTùy chỉnh mẫu mô tả công việc
 • Quản lý nguồn ứng viênQuản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Phỏng vấn online (Video call)
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loạiTìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viênLưu trữ ứng viên
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viênTự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạtUpload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viênExport hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viênGửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾPTƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viênChat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Họp nội bộ (Video call)
 • Thêm thành viên và phân quyềnThêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viênThông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDINGQUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offerGửi offer
 • Ký offer điện tử onlineKý offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboardQuản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNGBÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • DashboardDashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụngSố liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viênChi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụngHiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụngHiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢPTÍCH HỢP
 • APIAPI
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵnTích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầuCấu hình theo yêu cầu
 • Hỗ Trợ

 • Miễn phí

  vĩnh viễn

 • Người dùng tối đa1
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng job1/tháng
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việc
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)5/tháng
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên15
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)5/tháng
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Cơ Bản

 • 120.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa1
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng job5/tháng
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcGiới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)10/tháng
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên100
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)10/tháng
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Tiêu Chuẩn

 • 300.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa3
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobKhông giới hạn
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcKhông giới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Không giới hạn
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên2,000
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Không giới hạn
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Doanh Nghiệp

 • 450.000

  VNĐ/tháng

 • Người dùng tối đa5
 • THU HÚT ỨNG VIÊN
 • Đăng jobKhông giới hạn
 • Viết blogKhông giới hạn
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • TẠO THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG
 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miềnLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việcKhông giới hạn
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)Không giới hạn
 • QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG (TALENT POOL)
 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viênKhông giới hạn
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • TƯƠNG TÁC VÀ GIAO TIẾP
 • Chat Zalo / WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)Không giới hạn
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • QUẢN LÝ ONBOARDING
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • BÁO CÁO VÀ ĐO LƯỜNG
 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • TÍCH HỢP
 • APILiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵnLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
 • Cấu hình theo yêu cầuLiên hệ hotline (+84) 932 793 450 để được tư vấnLiên hệ
Xem đầy đủ tính năngThu hẹp
 • choose your plan

 • Thu hút ứng viên

 • Đăng job
 • Viết blog
 • Giới thiệu ứng viên
 • Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội
 • Tạo thương hiệu tuyển dụng

 • Đào tạo thương hiệu tuyển dụng
 • Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh...)
 • Thay đổi tên miền
 • Tên miền phụ (Sub-domain)
 • Trang web tuyển dụng riêng
 • Trang blog riêng
 • Tùy chỉnh mẫu email tự động
 • Quản lý quy trình tuyển dụng

 • Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tùy chỉnh mẫu câu hỏi phân loại ứng viên
 • Tùy chỉnh mẫu mô tả công việc
 • Quản lý nguồn ứng viên
 • Phỏng vấn online (Video call)
 • Quản lý ứng viên tiềm năng (Talent pool)

 • Tìm kiếm và phân loại
 • Lưu trữ ứng viên
 • Tự động gửi email phỏng vấn cho ứng viên
 • Upload hồ sơ ứng viên hàng loạt
 • Export hồ sơ ứng viên
 • Gửi email đồng loạt đến ứng viên
 • Tương tác và Giao tiếp
 • Chat Zalo/WhatsApp với ứng viên
 • Họp nội bộ (Video call)
 • Thêm thành viên và phân quyền
 • Thông báo email tự động khi mention thành viên
 • Quản lý onboarding
 • Gửi offer
 • Ký offer điện tử online
 • Quản lý thông tin onboard
 • Báo cáo và Đo lường

 • Dashboard
 • Số liệu traffic trang tuyển dụng
 • Chi tiết nguồn traffic ứng viên
 • Hiệu suất tuyển dụng
 • Hiệu suất thương hiệu tuyển dụng
 • Tích hợp

 • API
 • Tích hợp với hệ thống HRM/CRM có sẵn
 • Cấu hình theo yêu cầu
 • Hỗ Trợ

 • Miễn phí

  vĩnh viễn

 • 1/tháng
 • Không giới hạn
 • 5/tháng
 • 15
 • 5/tháng
 • Cơ Bản

 • 89.000

  VNĐ/tháng

 • 5/tháng
 • Không giới hạn
 • Giới hạn
 • 10/tháng
 • 100
 • 10/tháng
 • Tiêu Chuẩn

 • 179.000

  VNĐ/tháng

 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 2,000
 • Không giới hạn
 • Doanh Nghiệp

 • 229.000

  VNĐ/tháng

 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Liên hệ
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Liên hệ
Click here to expand!Click here to collapse!

BẢNG GIÁ

Thu hút ứng viên

Đăng job

Viết blog

Giới thiệu ứng viên

Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội

Thu hút ứng viên

Đào tạo thương hiệu tuyển dụng

Tùy chỉnh nhận diện thương hiệu (logo, banner, màu, hình ảnh…)

Thay đổi tên miền

Tên miền phụ (Sub-domain)

Trang web tuyển dụng riêng

Trang blog riêng

Tùy chỉnh mẫu email tự động

Thu hút ứng viên

Đăng job

Viết blog

Giới thiệu ứng viên

Chia sẻ job và blog lên mạng xã hội

Hỗ trợ

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

Cơ bản

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

Tiêu chuẩn

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

Doanh nghiệp

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

1/tháng

Không giới hạn

eBook DRAFT

TUYỂN DỤNG INBOUND

Trước bối cảnh thế giới mới, nơi mà các ứng viên đã dường như trở thành “người tiêu dùng”, nhà tuyển dụng giờ đây phải nghĩ xa hơn các phương pháp tiếp cận truyền thống để tìm được nguồn nhân tài phù hợp. Đây là lý do vì sao các nhà Talent Acquisition thời đại mới đã và đang gặt hái nhiều thành công qua việc áp dụng cả Outbound và Inbound trong tuyển dụng. 

Với tiêu chí đặt ứng viên làm trọng điểm, Tuyển dụng Inbound đang dần chiếm ưu thế so với cách truyền thống bởi nó – Hiệu Quả, Tiết Kiệm và Bền Vững. Tuy nhiên, chuyển đổi từ tuyển dụng truyền thống sang Inbound không phải chuyện “một sớm một chiều”, mà là một quy trình gồm 5 bước chính. 

Tại InTalents, chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi đôi khi có thể đáng sợ. Qua eBook Tuyển Dụng Inbound, người đọc sẽ được cung cấp thêm kiến thức về thực trạng ngành Tuyển dụng cũng như quy trình ứng dụng cụ thể thông qua các ví dụ thực tiễn. Bên cạnh đó, nhằm giúp người đọc áp dụng lý thuyết vào thực tế, eBook cung cấp thêm các mẹo, thủ thuật, template, bộ câu hỏi hoàn chỉnh và hơn thế nữa.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ EBOOK?

01

Có cái nhìn tổng thể về Inbound và Outbound và ứng dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực.

02

Nắm bắt và kết hợp tư duy Marketing và Sales để thu hút nguồn ứng viên.

03

Trau dồi kinh nghiệm thực tiễn để triển khai các chiến thuật tuyển dụng thông minh.

NHỮNG AI NÊN ĐỌC EBOOK NÀY?

CEO/Chủ doanh nghiệp/Người sáng lập các công ty mới muốn xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng và mang tính bền vững.

Nhà tuyển dụng tự do muốn trau dồi kinh nghiệm về Inbound Recruiting.

HRM/HRBP/Quản lý bộ phận mong muốn cải thiện quy trình tuyển dụng hiện tại.

Chuyên viên nhân sự muốn trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để tuyển dụng hiệu quả trong thời đại mới.

Ưu tiên nhận eBook khi tham dự chuỗi chia sẻ về Tuyển Dụng Inbound

NỘI DUNG SHARING

SHARING #1

 • Thứ 7
 • 30 THÁNG 10, 2021

 • 10:00 Sáng

SHARING #2

 • Thứ 7
 • 27 THÁNG 10, 2021

 • 10:00 Sáng

Nâng cao hiệu quả tuyển dụng trong bình thường mới

Để tuyển dụng thành công, nhà tuyển dụng cần nắm bắt kịp thời và kết hợp phương pháp Inbound lẫn truyền thống như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong nội dung tài liệu “Tuyển dụng Inbound – Những điều cần biết”. 

Ưu đãi: Nhận sớm Chương tiếp theo của eBook khi tham dự buổi Sharing từ InTalents