• Home
  • Hướng Nghiệp
  • Làm việc bán thời gian cố định là gì? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Làm việc bán thời gian là gì? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Trường hợp không đóng BHXH cho người làm việc parttime.

Một bộ phận người lao động do thực trạng riêng của cá thể hoặc do khối lượng việc làm của người sử dụng lao động không đủ mà triển khai việc làm việc bán thời hạn cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên có nhiều người chưa nắm rõ được khái niệm cũng như những lao lý của pháp lý về yếu tố thao tác bán thời hạn. Sau đây là những lao lý của pháp lý về yếu tố này :

1. Khái niệm làm việc bán thời gian

Làm việc bán thời hạn hay còn được gọi là thao tác không trọn thời hạn được pháp luật tại Điều 32 Bộ luật lao động năm 2019, theo đó đây là việc người lao động thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động về thời hạn thao tác ngắn hơn so với khoảng chừng thời hạn thao tác thông thường được tính theo ngày, tính theo tuần hoặc tính theo tháng được pháp lý về lao động lao lý hoặc được pháp luật trong nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Khi làm việc không trọn thời gian người lao động sẽ được hưởng lương; được đối xử bình đẳng, không bị phân biệt đối xử về cơ hội, được đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; được đảm bảo quyền bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương tự như đối với người lao động làm việc trọn thời gian.

2. Làm việc bán thời gian có phải tham gia bảo hiểm xã hội

Theo lao lý tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước, những người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì sẽ thuộc đối tượng người tiêu dùng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy nếu người lao động thao tác bán thời hạn cho người sử dụng lao động nhưng giao kết một trong những loại hợp đồng nêu trên thì sẽ thuộc đối tượng người tiêu dùng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước và khoản 4 Điều 42 Quyết định số 595 / QĐ-BHXH lao lý những người lao động không thao tác hoặc không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong một tháng thì sẽ không thuộc đối tượng người tiêu dùng đóng bảo hiểm xã hội ngoại trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo lao lý. Nếu người lao động thao tác bán thời hạn cộng dồn khoảng chừng thời hạn thao tác trên thực tiễn của một tháng mà có số ngày nghỉ nhiều hơn 14 ngày so với thời hạn thao tác thông thường của người lao động trọn thời hạn thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội. Mức tiền lương tháng để làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dựa theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động đó là mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác theo lao lý của pháp lý về lao động ghi trên hợp đồng lao động. Tuy nhiên mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước lao lý. Doanh nghiệp không được tính tổng số giờ thao tác để tính ra mức lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước và Điều 21 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP. Như vậy người lao động thao tác bán thời hạn vẫn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội nếu bảo vệ những điều kiện kèm theo sau : – Giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động thuộc một trong những loại sau : hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ; hợp đồng lao động xác lập thời hạn ; hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một việc làm nhất định mà có thời hạn đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng ( gồm có cả những hợp đồng lao động được giao kết với người dưới 15 tuổi theo lao lý của pháp lý ) ; hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng – 03 tháng. – Về thời hạn thao tác : có tổng thời hạn nghỉ cộng dồn lại dưới 14 ngày thao tác trong một tháng so với người thao tác toàn thời hạn cố định và thắt chặt. – Về mức tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời gian đóng không được ít hơn mức lương tối thiếu vùng do nhà nước pháp luật .

Xem thêm: Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng BHXH 2022?

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người làm việc không trọn thời gian

Đối với người thao tác không trọn thời hạn thì mức đóng bảo hiểm xã hội cũng tương tự như như so với người thao tác trọn thời hạn, đơn cử như sau : – Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động : 8,5 % ; – Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế của người lao động : 1,5 % ; – Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động : 1 %. Tổng tỷ suất đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 10,5 %. Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ bằng mức tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhân với tỷ suất đóng của người lao động. Ví dụ người lao động có mức tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là 4.900.000 đồng thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của họ là 4900000 * 10.5 % = 514.500 đồng / tháng.

4. Xử lý khi doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động

Trường hợp người lao động đủ những điều kiện kèm theo để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên nhưng người sử dụng lao động không tham gí đóng cho người lao động thì người lao động hoàn toàn có thể khiếu nại bằng phương pháp sau :

Xem thêm: Hồ sơ, trình tự thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động mới nhất năm 2022

– Làm đơn nhờ sự hỗ trợ từ Công đoàn:

Đối với những đơn vị chức năng, cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức triển khai công đoàn ở cơ sở thì người lao động hoàn toàn có thể làm đơn gửi đến Ban Chấp hành Công đoàn của Công ty để được bảo vệ quyền hạn chính đáng của bản thân. – Khiếu nại : Nếu nhờ sự trợ giúp từ Công đoàn nhưng vẫn không được xử lý hoặc nơi người lao động thao tác không có tổ chức triển khai Công đoàn cơ sở thì người lao động hoàn toàn có thể làm đơn khiếu nại đến Giám đốc, Tổng Giám đốc, chủ doanh nghiệp hay gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện theo địa chỉ trụ sở của công ty.

5. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

Theo lao lý tại Điều 38 Nghị định 28/2020 / NĐ-CP thì nếu người lao động và người sử dụng lao động có những hành vi vi phạm pháp luật của pháp lý về việc đóng xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ bị xử phạt với những mức xử phạt như sau : – Áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng so với người sử dụng lao động nếu có một trong những hành vi sau : + Khi người lao động chấm hết hợp đồng mà không thực thi những thủ tục xác nhận quy trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ; + Không niêm yết công khai minh bạch những thông tin do cơ quan bảo hiểm xã hội phân phối về quy trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động hằng năm ;

Xem thêm: Thành viên hội đồng quản trị có phải tham gia bảo hiểm xã hội? Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mới nhất 2022?

+ Không phân phối hoặc phân phối một cách không rất đầy đủ những thông tin khi người lao động hoặc những tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. – Áp dụng mức phạt tiền từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng nếu người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hợp tác về việc không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng đối tượng người dùng, đúng mức pháp luật. – Áp dụng mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng nếu người sử dụng lao động không phân phối một cách không thiếu, kịp thời, đúng chuẩn về những thông tin, tài liệu tương quan đến việc đóng, việc hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội nhu yếu. – Áp dụng mức phạt tiền từ 50.000.000 đồng – 75.000.000 đồng nếu người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Áp dụng giải pháp khắc phục là buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng và tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất vay góp vốn đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội trung bình của năm trước liền kề tính trên số tiền và khoảng chừng thời hạn không đóng, trốn đóng hoặc chậm đóng. – Áp dụng mức phạt tiền từ 12 % – 15 % trên tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính tại thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không được quá 75.000.000 đồng và buộc phải đóng số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp so với người sử dụng lao động nếu có một trong những hành vi sau : + Đóng không đúng mức lao lý của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhưng được xác lập là không phải hành vi trốn đóng ; + Có hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là hành vi trốn đóng ;

+ Đóng không đủ số lượng người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là hành vi trốn đóng.

Đồng thời còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất vay góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trung bình của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời hạn chậm đóng, không đóng, trốn đóng. – Áp dụng mức phạt tiền từ 18 % – 20 % tính trên tổng số tiền người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính tại thời gian cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng mức phạt tiền tối đa vận dụng cho hành vi này không được cao hơn 75.000.000 đồng nếu có hành vi không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho hàng loạt số người lao động được xác lập là thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa đến mức bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của bộ luật hình sự. Đồng thời bị vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả là buộc phải truy nộp lại số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra còn phải nộp số tiền lãi được xác lập bằng hai lần so với mức lãi suất vay góp vốn đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội trung bình của năm trước liền kề được tính trên số tiền và khoảng chừng thời hạn không đóng, chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm nếu những hành vi vi phạm này lê dài trên 30 ngày.

Quản lý Data ứng viên tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng hiệu quả.

Đăng ký NGAY